100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

doc. MUDr. David Slouka, Ph.D., MBA

 doc. MUDr. David Slouka, Ph.D., MBA

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH *

* V případě, že se zde nezobrazuje žádný obor, lektor vyučuje volitelné předměty.

doc. MUDr. David Slouka, Ph.D., MBA

Doc. MUDr. David Slouka, Ph.D., MBA je svým medicínským zaměřením otorinolaryngolog. Je v současné době přednostou ORL kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Svou pracovní cestu lékaře začal jako sekundární lékař ORL oddělení NsP Příbram, od roku 2000 pokračoval jako sekundární lékař ORL kliniky a odborný asistent na lékařské fakultě a v roce 2015 se stal zástupcem přednosty pro vědu a výuku. Od roku 2004 se aktivně věnuje podnikání a posléze i poradenství v oblasti zdravotnictví a managementu zdravotnictví. Jeho pracovní a manažerské zkušenosti zahrnují medicínu ve státním sektoru (nemocnice), vedení malých a středních zdravotnických zařízeních v ambulantním nestátním sektoru (ORL a chirurgické privátní ambulance se smlouvou s pojišťovnami) i oblast komerční medicíny (vedení a provozování laserového centra). Je odborným konzultantem pro 3 renomované výrobce laserů. V roce 2014 ukončil postgraduální studium v oboru otorinolaryngologie (Ph.D.), v roce 2016 získal manažerské vzdělání na Central European Management Institute (MBA). Je autorem tří medicínských monografií (Laserové výkony v ambulantní a klinické praxi; Hrtan. Rakovina hrtanu. Ošetřování po totální laryngektomii; Obstrukční syndrom spánkové apnoe) a jedné manažerské (Vedení a marketing malých zdravotnických zařízení, nakladatelství Grada). Pravidelně publikuje v odborných zahraničních časopisech, přednáší na kongresech. Přes svou rozsáhlou akademickou činnost je v oblasti podnikání hlavně zaměřen na praxi. Je ženatý, má dvě děti, jeho hlavním koníčkem je sport.

Video

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.