MBA v AJ - Global Business Leadership

Doba studia: 9-12 měsíců
Titul: MBA
Předmětů: 10
Volitelnost předmětů: Ne
Ukončení: Diplomová práce
Jazyk výuky: angličtina

Obor je vhodný pro střední a vrcholové manažery, zejména ze společností, které působí na mezinárodní úrovni a celosvětově. Jeho cílem je, aby studenti získali ucelený přehled o obchodě a současných trendech. Program obsahuje 10 studijních modulů.

Sleva za včasné přihlášení je dnes 0 Kč. Sestavte si vlastní cenu studia v našem konfigurátoru.

Chci studovat!

Hlavní přínosy oboru v praxi

 • díky porozumění strategickému řízení budete lépe vytěžovat obchodní potenciál
 • urychlíte dosahování svých cílů díky lepšímu pochopení interkulturní komunikace
 • zdokonalíte své schopnosti projektového řízení na praktických příkladech
 • naučíte se eliminovat rizika působící na globálních finančních trzích
 • osvojíte si zákonitosti hospodářské soutěže na půdě EU, Ruska a Číny
 • seznámíte se s výhodami různých organizačních uspořádání

Máte v hlavě náměty ke zlepšení chodu oddělení, hledáte inspiraci k osobnímu růstu či expanzi vaší společnosti?  Zpracujte tato témata ve své diplomové práci či seminárních pracích a naši lektoři, profesionálové z praxe, vám s nimi v rámci MBA studia rádi pomohou.

Studiem jednotlivých předmětů totiž získáváte možnost průběžně konzultovat reálné problémy, případy a situace z vaší praxe s našimi lektory – experty na danou problematiku, a v rámci těchto konzultací pod jejich odborným vedením zpracovat u každého předmětu jejich řešení formou prakticky orientované případové studie (seminární práce). Díky tomu, že konzultace neprobíhají skupinově, ale pouze přímo mezi vámi a lektorem, můžete konzultovat i citlivé firemní záležitosti, včetně konkrétních dat, bez obav ze sdílení těchto údajů s dalšími studenty. Výstupem z absolvování každého předmětu je tedy cenný dokument ihned dále použitelný ve vaší firmě či zaměstnání, s vysokou přidanou hodnotou díky one-to-one konzultacím s odborníkem.

Jednotlivé seminární práce můžete dále rozpracovat do své diplomové práce, která představuje ucelený strategický dokument, jenž může mít zásadní vliv na váš další byznys. Celkem takto během svého studia pod odborným vedením zpracujete a získáte deset prakticky zaměřených seminárních prací, a navíc ještě diplomovou práci.

Co dalšího se naučíte?

Hodnocení absolventů

Hodnocení 4.91/5
Hodnotilo 42 uživatelů
Bc. Jiří Rada, MBA

Bc. Jiří Rada, MBA

Sector sales manager v Candy Hoover ČR

"Pro své studium na CEMI jsem se rozhodnul díky tomu, že vlastně umožňovalo propracovaný e-learningový systém, který mi umožňoval skloubit můj nabitý pracovní program se studiem."

Bc. Kristina Stipovič, MBA

Bc. Kristina Stipovič, MBA

Amsterdam University Manager at Career Development Center

„Hledala jsem něco, co je flexibilní a můžu se spojit s prací a rodinným životem. Měla jsem velmi dobré reference na CEMI."

Ing. Jan Šuráň, MBA

Ing. Jan Šuráň, MBA

Enterprise IT architect at First Data Corporation

„CEMI si vybírám z důvodu kombinace dostupnosti, možnosti studia zcela online, takže jsem byl schopen se přizpůsobit mému rozvrhu..“

Ing. Vladimír Heriban PhD., MSc., MBA

Ing. Vladimír Heriban PhD., MSc., MBA

Obchodní a marketingový ředitel - Medical group SK, a. s.

„Štúdium na CEMI som si vybral z toho dôvodu, že CEMI ponúka lektorov, ktorí sú z nášho prostredia. Neprinášajú teoretické znalosti zo svojich krajín, ale sú to lektori, ktorí poznajú naše pomery, našu legislativu, našu situáciu."

Ing. Jiří Havlišta, MBA

Ing. Jiří Havlišta, MBA

Velitel čety HZS Liberecký kraj

„Velmi kladně hodnotím lektory, neboť se jedná o zkušené profesionály nejen z pohledu lektorství jako takového, ale je vidět, že za sebou mají rozsáhlou praxi v oborech, které přednášejí."

Další absolventi oboru

Komu je obor MBA v AJ - Global Business Leadership určen?

Studijní obor je vhodný zejména pro střední a vrcholové manažery ze společností, které působí spíše na mezinárodní úrovni. Využít ho však mohou i podnikatelé, kteří se chtějí orientovat v mezinárodním obchodě. Obor Global Business Leadership totiž nabízí ucelený přehled o celosvětovém trhu a ukazuje moderní trendy mezinárodního obchodu. Pokud pracujete v managementu mezinárodní společnosti, právě tento obor může nastartovat velmi rychlý kariérní růst.

 • obor pro střední a vrcholový management nadnárodních firem
 • pro ty, kteří chtějí nastartovat svůj kariérní posun
 • pro všechny, kteří chtějí rozšířit své znalosti v mezinárodním obchodě
 •  pro všechny, kteří si chtějí studiem zdokonalit také odbornou a obchodní angličtinu
 • pro podnikatele, kteří plánují expandovat do zahraničí
 • pro zájemce, kteří chtějí maximálně využít svůj obchodní potenciál

Studijní plán

Studijní plán 1. semestr

Geopolitics and Perspectives

Geopolitics and Perspectives Professor Guillaume Finck Více informací

Tento kurz je navržen tak, aby dal studentům potřebná vodítka k pochopení současné geopolitické situace, konfliktů, výzev souvisejících se získáváním zdrojů, stejně jako účinků řady ekonomických, finančně sociálních a politických krizí, které začaly v roce 2007. Poté se zaměříme na vizi roku 2020 několika ekonomických a politických bloků: Evropy, Severní Ameriky, Asie, a Afriky.

Více o předmětu

Global Policy and Strategy

Global Policy and Strategy Isobel Cunningham, PhD, MSc, BA Hons Více informací

Primárním cílem tohoto modulu je rozvíjet porozumění strategickému řízení podniku v mezinárodním obchodě. To zahrnuje porozumění tomu, jak je navrženo konkurenční postavení firmy na základě analýzy struktury, zdrojů výhod vázaných na zemi a jejích jedinečných kompetencí. Převádění strategie do organizace vyžaduje pochopení výhod a nevýhod mnoha organizačních forem a procesů, které mohou být použity pro dosažení požadovaného konkurenčního postavení. Sekundární cíle jsou (1) rozvíjet porozumění mezinárodnímu obchodu, které integruje specifické funkční činnosti utvářející firmu a (2) poskytnout příležitost k dalšímu rozvoji analytických schopností a rozhodování v situacích charakterizovaných nejistotou a složitostí.

Více o předmětu

Intercultural Communication

Intercultural Communication Ing. Jiří Matoušek Více informací

Cílem tohoto modulu je dozvědět se o interkulturní komunikaci. Obecně platí, že komunikace je aktivní vztah založený mezi lidmi prostřednictvím jazyka a mezikulturní znamená, že tento komunikační vztah je mezi lidmi různých kultur. Kultura je strukturovaný projev lidského chování ve společenském životě v rámci specifických národních a místních souvislostí, např. politických, jazykových, ekonomických, institucionálních a profesionálních. Cílem je získat interkulturní kompetence, což znamená aktivní užívání schopností, které přispívají k efektivní interkulturní komunikaci a mohou být definovány z hlediska tří základních atributů: znalostí, dovedností a postojů. Tento modul se bude zabývat všemi těmito třemi elementy.

Více o předmětu

Organization & Process Management

Organization & Process Management Bc. Alvaro Aznar, MBA Více informací

Tento modul zahrnuje hlavní organizační formy: funkční, divizní a maticové, vyvinuté v průmyslové éře a další nové organizační formy, jako je cluster, net a platform. Poté, co budou analyzovány různé organizační formy, se zaměříme na to, jak operacionalizovat strategii a organizační návrh ve struktuře procesu při studiu praktik obchodního procesu. Podrobná praxe a cvičení budou následovat po teoretické analýze.

Více o předmětu

Strategic Planning

Strategic Planning Bc. Alvaro Aznar, MBA Více informací

Tento modul zahrnuje hlavní myšlenkové školy strategického plánování, obecné cíle a fáze strategického managementu, hlavní nástroje strategického plánování a výzvy v oblasti strategické implementace. Studentům bude poskytnuta četba, prezentace a obchodní případy, které jim umožní získat znalosti předmětu, aby byli schopni se aktivně podílet na online výuce zaměřené na komunikování a diskusi o poskytnutých materiálech.

Více o předmětu

Studijní plán 2. semestr

Competition Policies for Business

Competition Policies for Business Dr. Pietro Andrea Podda, PhD Více informací

Tento MBA modul seznámí studenty s regulací hospodářské soutěže v EU (jejíž pravidla se vztahují i na území České republiky) a také v zemích poměrně nových v regulaci hospodářské soutěže, jako je Rusko a Čína. Budou provedena konkrétní srovnání také s politikou hospodářské soutěže v jiných bývalých sovětských republikách (tj. na Ukrajině). Studenti by měli získat hluboké znalosti o regulaci kartelových dohod, zneužití dominantního postavení, koncentrací a státní podpory. Měli by umět aplikovat znalosti v reálných obchodních situacích. Tento kurz umožní studentům, aby fungovali bezpečně při práci s velkými společnostmi, ať jako klienti, dodavatelé nebo partneři.

Více o předmětu

International Business Strategy

International Business Strategy Professor Guillaume Finck Více informací

Tento předmět je navržen tak, aby dal studentům potřebné základy k ovládnutí obchodní strategie tím, že rozvíjí chápání jejich ekonomického prostředí a základních principů strategie a taktiky. Dále se soustředí na obecné zásady rupture strategií tím, že popisuje procesy, které některé firmy mohou použít k otevření nové strategické mezery.

Více o předmětu

International Corporate Finance

International Corporate Finance Ed.D. Dr. Jonathan Hochberg, BA, MBA Více informací

Tento kurz se zaměřuje na otázky korporátního finančního řízení, kterým čelí manažeři působící na globálních finančních trzích. Zahraniční operace a mezinárodní možnosti financování zahrnují další příležitosti, rizika a složitosti, kterým musí finanční a strategičtí manažeři porozumět. Cílem tohoto kurzu je analyzovat kritické faktory, rizika a rozhodnutí, která se týkají jak krátkodobé, tak dlouhodobé finanční situace firmy v globálním prostředí a diskutovat o strategiích pro řešení těchto složitostí.

Více o předmětu

International Entrepreneurship

International Entrepreneurship Isobel Cunningham, PhD, MSc, BA Hons Více informací

Odborná literatura uvádí tři hlavní překážky bránící internacionalizaci podnikatelských firem: nedostatek znalosti zahraničního trhu, omezené lidské i finanční zdroje a inherentní nedostatky v řízení. Rozvoj podnikatelské schopnosti firem a manažerských týmů je významný cíl veřejné politiky a podpora podnikání mezi studenty je životně důležitá.Cílem tohoto modulu MBA je poskytnout studentům potřebné znalosti a dovednostmi při vytváření flexibilnějších postojů k riziku a stimulovat podnikatelské chování. Kromě poskytnutí teoretických základů z vycházejícího proudu literatury v oboru se budeme věnovat praktickým přístupům zahrnujícím on-line výzkum, komunikaci, prezentaci, týmovou práci a rozhodovací schopnosti.

Více o předmětu

Project Management

Project Management Fabiano de Alcântara de Lima, PMP, PMI-RMP Více informací

Integrační management, řízení rozsahu projektu, časový management, řízení nákladů, řízení rizik, řízení kvality, řízení komunikace, řízení zainteresovaných stran, řízení lidských zdrojů, řízení zakázek, metodologie řízení projektů, nástroje pro řízení projektů.

Více o předmětu

Lektoři oboru

Fabiano de Alcântara de Lima, PMP, PMI-RMP

Fabiano de Alcântara de Lima, PMP, PMI-RMP

 • MBA v AJ - Global Business Leadership
 • MBA - Global Business Leadership (EN)
Bc. Alvaro Aznar, MBA

Bc. Alvaro Aznar, MBA

 • MBA v AJ - Global Business Leadership
 • MBA v AJ - Marketing Management and International Business
 • MBA - Global Business Leadership (EN)
 • MBA - Marketing Management and International Business (EN)
Isobel Cunningham, PhD, MSc, BA Hons

Isobel Cunningham, PhD, MSc, BA Hons

 • MBA v AJ - Global Business Leadership
 • MBA - Global Business Leadership (EN)
Professor Guillaume Finck

Professor Guillaume Finck

 • MBA v AJ - Global Business Leadership
 • MBA v AJ - Marketing Management and International Business
 • MBA - Global Business Leadership (EN)
 • MBA - Marketing Management and International Business (EN)
Ed.D. Dr. Jonathan Hochberg, BA, MBA

Ed.D. Dr. Jonathan Hochberg, BA, MBA

 • MBA v AJ - Global Business Leadership
 • MBA - Global Business Leadership (EN)
Ing. Jiří Matoušek

Ing. Jiří Matoušek

 • MBA - Management veřejné správy
 • MBA v AJ - Global Business Leadership
 • MBA v AJ - Marketing Management and International Business
 • MBA - Global Business Leadership (EN)
 • MBA - Marketing Management and International Business (EN)
Dr. Pietro Andrea Podda, PhD

Dr. Pietro Andrea Podda, PhD

 • MBA v AJ - Global Business Leadership
 • MBA v AJ - Marketing Management and International Business
 • MBA - Global Business Leadership (EN)
 • MBA - Marketing Management and International Business (EN)

Nevyhovuje Vám skladba studia? Sestavte si vlastní v našem unikátním programu MBA Flexi!

Chci si sestavit svůj MBA program

Ke stažení

Brožura
PDF, 2 319,3 KB
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia