100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Jak se vyhnout FOMO ve světě manažerů

11. říjen 2023
Jak se vyhnout FOMO ve světě manažerů

FOMO, neboli "Fear of Missing Out," je psychologický jev, který mnozí z nás znají. Je to ten pocit, kdy máte obavu, že zmeškáte něco zajímavého nebo důležitého, co dělají ostatní. Tento fenomén je dnes častý i v profesním životě manažerů a může mít značný vliv na jejich rozhodování a psychickou pohodu. V tomto článku se zaměříme na to, co FOMO znamená pro manažery, jak se projevuje, a jak mu lze předcházet či ho řešit.

Co je FOMO?

FOMO se často vyskytuje v kontextu sociálních médií a osobního života, kdy lidé sledují zářivé a zdánlivě perfektní životy svých známých a mají pocit, že něco zásadního zmeškali. V profesním životě manažerů se tento pocit může objevit ve více podobách. Mohou mít například strach, že nepostřehnou důležitou příležitost na trhu nebo že jejich konkurenti a kolegové dosahují úspěchu, který jim uniká.

FOMO může být motivující, ale také stresující a vyčerpávající. Manažeři, kteří podléhají FOMO, mohou být náchylní k impulzivnímu rozhodování a často se snaží být všude zároveň, což může způsobit snížení produktivity nebo dokonce vyhoření.

Jak se projevuje FOMO u manažerů?

  • Nadměrná aktivita: Manažeři trpící FOMO se často snaží být zapojeni do všech možných aktivit, projektů a meetingů. To může vést ke špatnému time managementu a rozptýlené pozornosti.

  • Neustálá komparace: Stále srovnávají svůj úspěch s úspěchem svých vrstevníků, což může vyvolat pocit nedostatečnosti.

  • Strach z odmítnutí: Mají tendenci souhlasit se všemi žádostmi, protože se bojí, že by při odmítnutí mohli něco důležitého zmeškat.

  • Neustálé sledování událostí a novinek: Tráví příliš času sledováním novinek a událostí v oboru, což může vyčerpat jejich energii.

  • Závislost na uznání od ostatních: Potřebují neustálé uznání od ostatních, aby se cítili důležití.

Jak předcházet a řešit FOMO v profesním životě manažerů?

1. Sebereflexe

Je důležité začít se sebereflexí a uvědomit si, že není možné být vždy všude a dělat všechno. Každý má omezený čas a zdroje. Zamyslete se nad tím, co je pro vás skutečně důležité a co vás naplňuje. Může to být rozvoj vašeho týmu, strategické rozhodování nebo inovace. Prioritizace vám pomůže zaměřit se na to, co je pro váš profesní růst klíčové.

2. Stanovte si cíle

Definování jasných profesních cílů vám umožní soustředit se na to, co je pro vás nejdůležitější. Máte-li jasnou vizi toho, kam směřujete, budete moci lépe filtrovat různé příležitosti a rozhodnout se, které vás posunou blíže k vašim cílům.

3. Omezte informační přetížení

Sledování novinek a událostí v oboru je důležité, ale může také vést k nadměrnému stresu a rozptylování. Stanovte si časové limity pro pravidelné aktualizace a prioritizujte zprávy a informace, které jsou pro váš obor skutečně relevantní.

4. Učte se od ostatních, ale nekopírujte je

Sledování úspěšných kolegů a konkurentů například na LinkedIn může být inspirativní, ale je důležité neztratit vlastní identitu a strategii. Učte se od ostatních, ale přizpůsobte to svým vlastním potřebám a cílům.

5. Hledejte podporu

Diskuze s ostatními manažery a mentory může být při řešení FOMO velmi cenná. Společně můžete hledat strategie, jak se vyhnout nadměrnému stresu a zlepšit své profesní rozhodování. V tom vám mohou být nápomocni i lektoři online MBA studia, například v rámci velmi důležitého předmětu Management osobního rozvoje.

JOMO jako protiklad k FOMO

Kde FOMO zdůrazňuje obavu z promeškání příležitostí, tam JOMO, neboli "Joy of Missing Out," nabízí protikladný pohled na věc. Pro manažery může být JOMO osvobozujícím konceptem. JOMO zahrnuje radost a uspokojení z aktivního rozhodnutí nezúčastnit se určitých událostí, činností nebo projektů, protože víte, že jste si vybrali jinou prioritu.

Manažeři, kteří praktikují JOMO, si uvědomují, že nemohou dělat všechno a že vybrat si kvalitní volno či soustředit se na důležité úkoly je klíčem k efektivitě. Místo stresu z toho, co by mohli promeškat, zažívají radost z toho, že mají kontrolu nad svým časem a mohou se soustředit na to, co je pro ně skutečně důležité.

Manažeři mohou aktivně kultivovat JOMO tím, že si stanoví jasné priority, budou se více soustředit na své cíle a budou se učit říkat "ne" všemu, co je odvádí od těchto priorit. Tento přístup může zvýšit jejich efektivitu, snížit stres a přinést jim větší profesní i osobní spokojenost. JOMO tedy představuje pozitivní alternativu k FOMO a může pomoci manažerům dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a osobním životem.

Závěr

FOMO neboli strach z promeškání, není v profesním životě manažerům nijak neobvyklým jevem. Jak jsme v tomto článku ukázali, může mít negativní vliv na jejich rozhodování, produktivitu a celkovou pohodu. Nicméně tím, že si uvědomíme jeho existenci a použijeme některé strategie pro jeho řešení, můžeme dosáhnout vyváženějšího a úspěšnějšího profesního života.

Sebereflexe, stanovení jasných cílů, omezení informačního přetížení, učení se od ostatních a hledání podpory jsou klíčové kroky, které vám pomohou vypořádat se s FOMO. Pamatujte, že není možné být všude a dělat všechno, a že každý z nás má svou jedinečnou cestu k profesnímu úspěchu.

Nezapomeňte, že vaše profesní štěstí a rozvoj jsou závislé na tom, co děláte, a ne na tom, co si myslíte, že byste měli dělat, aby vás ostatní uznávali. Zůstaňte věrní sobě, definujte své cíle a soustřeďte se na to, co vás skutečně naplňuje. Tímto způsobem se můžete vyhnout FOMO a dosáhnout dlouhodobého a udržitelného profesního úspěchu.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.