100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Leadership vs. management. Jaký je v tom rozdíl?

12. říjen 2021
Leadership vs. management. Jaký je v tom rozdíl?

Pojmy leadership a management se často používají jako synonyma, je jim přikládán stejný význam. Jde přitom o rozdílné pojmy, které není radno si plést. Hlavní rozdíl lze totiž velmi zjednodušeně najít ve vztahu leaderů a manažerů k lidem. Zatímco leadeři mají lidi jako své přirozené následovníky, manažeři mají lidi, kteří pro ně pracují, jejich vedení je dáno strukturou v organizaci.

Leadership vs. management

Leadership a management musí jít ruku v ruce, aby podnikání bylo úspěšné. Co je to leadership? Jde o cizí výraz pro vedení lidí neboli vůdcovství. Jeden člověk vede k cíli, udává směr cesty, motivuje lidi, kteří jej přirozeně následují. 

Jako management se označuje vedení lidí ve smyslu jejich řízení a organizace. Jde o systematický proces plánování, rozhodování, koordinace činností a jejich kontroly. 

Leader vs. manažer

Hlavním úkolem leadera je vedení lidí k dosažení určitého cíle, ale i podpora, inspirace a motivace ostatních. Leadery ostatní následují díky jejich chování, vlastnostem a vášni pro práci. Nemusí jít vždy o vedoucí pracovníky ve firmě, leaderem může být člověk na jakékoliv pozici.

Manažer je člen nějaké společnosti nebo firmy, který má zodpovědnost v důležitých oblastech, jako je plánování, organizace, vedení a kontroly. Povinnostmi manažera bývá také přerozdělování práce, vytváření úkolů, komunikace s klienty a podobně. 

Dobří manažeři by rozhodně měli mít i vlastnosti leadera, leadeři však nemusí mít vždy manažerské ambice.

Hlavní rozdíly mezi leaderem a manažerem

  • Manažeři v organizaci vytvářejí strukturu a rozdělují zodpovědnost za jednotlivé činnosti, leadeři rozvíjí organizaci předáváním své vize a inspirací.
  • Management je zaměřený na plánování, personální obsazení, vedení a kontrolu lidí a leadership je částečně součástí povinností manažera. Podstatou leadershipu je ale inspirování, naslouchání, motivace a budování vztahů.
  • Autorita manažerů je daná strukturou firmy, leadeři ji ale získávají přirozeně od svých následovatelů.
  • Manažeři vnímají lidi často jako jména, složky záznamů a přehled výsledků, leadeři hodnotí lidi individuálně a vidí věci, které se nedají změřit – například budoucí potenciál člověka ve firmě a podobně.
  • Management je více založený na písemné komunikaci, leadership na verbální.

Jste manažer nebo manažerka a chcete zapracovat na svým schopnostech vést lidi a posílit leadership? Na CEMI lze při MBA studiu, stejně jako LLM studiu, absolvovat předmět Moderní management a leadership, v němž se zlepšíte jak v manažerských dovednostech, tak objevíte a rozvinete i svůj potenciál v oblasti leadershipu. 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.