100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Co je leadership a kdo je leader?

14. říjen 2019
Co je leadership a kdo je leader?

Leadership (česky vůdcovství) je nenásilný styl vedení lidí, kdy jeden člověk udává směr, vize či cíle a ostatní jej přirozeně následují. Leader ukazuje ostatním cestu a pomáhá jim skrz pozitivní podněty, jako je motivace či inspirace, dosáhnout společně stanovených cílů.

Pro leadership je typické dobrovolné následovnictví. To znamená, že lidé leadera následují ze své vlastní vůle, protože mají společné vize a je jim inspirací. Motivuje je k lepší práci a k lepším výsledkům. Nenásledují ho na základě strachu či vidiny trestu, např. “Musím ho poslouchat, jinak přijdu o práci/nedostanu prémie/budu černá ovce ve firmě/bude na mě zlý apod.”. Takto leadership nefunguje.

Manažer vs. leader

V dnešní době často zaměňované pojmy. Manažer je osoba, která má na starost řízení určitého podniku, týmu či oddělení. Jeho hlavní úlohou bývá rozdělení prací, stanovení plánu, hlídání plnění plánu, strategické a operativní plánování a tvorba zisku. Naopak leader se stará o lidi a jejich potřeby. Jeho náplní je motivovat, podporovat, inspirovat a ukazovat ostatním cestu. Pomáhá ostatním růst a vyvíjet se, čímž přispívá ke splnění stanovených cílů či získání optimálních výsledků celé organizace. 

Říká se, že manažerské dovednosti se dají osvojit a naučit na základě vnějších podnětů, kdežto v leadera musí člověk vnitřně vyrůst. Leader a manažer tedy mohou, ale také nemusí být jedna a ta samá osoba. 

Slavní leadeři

Ve světě bylo a je mnoho inspirativních leaderů, kteří mohou jít příkladem. Patří mezi ně například Bill Gates, Henry Ford a Tomáš Baťa. Všichni jsou známí jako úspěšní podnikatelé s lidským přístupem a vizemi, které oslovily stovky lidí. Lidé pro ně rádi pracovali a hlavně - chtěli pro ně pracovat a podílet se tak na budování jejich snů. 


Chtěli byste vědět, jak se stát úspěšným leaderem? Jak vést lidi tak, aby vás chtěli následovat? V rámci našeho MBA studia máte možnost absolvovat předmět Moderní management a leadership. Tento předmět je součástí společného manažersky orientovaného semestru všech česky vyučovaných MBA oborů, tedy například Management obchodu, Realitní management nebo Management zdravotnictví a dalších, je také součástí oboru MBA Flexi.
 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.