100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Co je to mentoring a je pro vás vhodný?

1. březen 2023
Co je to mentoring a je pro vás vhodný?

Chystáte se podnikat, změnili jste obor působnosti, v práci vás povýšili. To jsou některé z přelomových okamžiků, kdy by vám přišly zvlášť vhod informace a zkušenosti někoho zběhlejšího v oboru. Mentor je tu právě od toho. Mentor za vás nerozhodne, ale sdílí s vámi know-how.

Možná mentora máte, ani o tom nevíte. Jak jinak označit sousedku, která s vámi tuhle probírala, jestli máte ukončit partnerský vztah. Sama byla nedávno ve stejné situaci, přesto neradila, ani vám nenutila svá přesvědčení. Jen vás vyslechla, nabídla zkušenosti – a tím vás mimoděk nasměrovala k vlastní odpovědi na palčivou otázku.

Podobně přirozeně může mentoring fungovat v kterékoliv sféře života. Vaším mentorem v zaměstnání se může stát nadřízený, s nímž denně úzce spolupracujete – aniž by ovšem kdokoliv z vás použil toto označení. Mentora si ale samozřejmě lze cíleně najít.

Žádná otázka není hloupá

Ve své podstatě je mentoring o profesionálním vztahu dvou lidí. Mentor předává menteemu své znalosti, rady a zkušenosti, tedy vlastní cenné know-how. A je tu i „seberozvojový“ rozměr, kdy mentor též povzbuzuje a motivuje. Pomáhá menteemu najít skrytý potenciál, objevit nevyužité schopnosti, odhalit jeho jedinečnost.

Na oplátku očekává zájem a chuť vzdělávat se a posouvat dál. Mentee si musí určit cíl, k němuž bude s mentorem po boku směřovat. Není v roli pasivního žáka, naopak je to on, kdo aktivně iniciuje schůzky (někdy jednou týdně, jindy jednou za měsíc, záleží na dohodě), zajímá se a plní mentorem zadané úkoly. Nebude-li ochotný pracovat a dodržovat termíny, zbytečně okrádá mentora o čas a sám sobě podkopává nohy.

Protože jde o vztah založený na důvěře, mentee se může zeptat na cokoliv. Neexistuje hloupá otázka! Mentor by měl aktivně naslouchat, podporovat menteeho zvídavost a dávat zpětnou vazbu. Neměl by kritizovat a ani říkat menteemu, co má dělat. To ovšem nevylučuje sdílení vysloveně praktických rad, tipů, postupů a kontaktů.

Kde a jak najdete dobrého mentora

Nejčastější jsou expertní mentoring, který je o zvládnutí určitých dovedností, a manažerský, kdy mentor pomáhá menteemu „usadit se“ v nové řídicí pozici. Nemusí nutně platit, že mentor je ten starší ve dvojici. Existuje i tzv. reverzní mentoring, kdy mladší mentoruje staršího. Minimálně v oblasti využívání moderních technologie nebo sociálních sítí bývají mladší generace silnější v kramflecích.

Mentoring není nákladný a může ho využívat každá firma bez ohledu na svou velikost. Je vhodný pro zaměstnance, kteří se chtějí kariérně posunout, ale také pro začínající podnikatele nebo ty, kdo potřebují dát svému byznysu nový impulz. Hledáte-li mentora, nejprve si promyslete, co přesně od něho potřebujete. A vyberte si takového, se kterým si lidsky sednete. Není od věci domluvit si krátké setkání na zkoušku, kde zjistíte, nakolik spolu ladíte. A kde hledat mentora?

  • Oslovte kohokoliv, jehož profesní zkušenosti vás zaujaly

Možná je někdo takový ve vašem okolí. Pokud i on zná vás, důvěřuje vám a vnímá u vás potenciál, tím lépe!

  • Kontaktujte některou z organizací, které mentoring nabízejí

Záleží na oboru, který vás zajímá. Na mentoring speciálně pro ženy se zaměřují třeba Minerva 21 nebo Femme Palette, Řada organizací se věnuje také mentoringu ve školství.

  • Přihlaste se na networkingovou akci

Na takovém setkání jde o získání kontaktů, takže nikoho z přítomných nepřekvapí, když ho oslovíte jako potenciálního mentora.

  • Porozhlédněte se na LinkedInu

Je to profesní sociální síť, takže koncentrace odborníků je zde vysoká. Jistě i ve vašem oboru. Jak efektivně využívat LinkedIn se dozvíte například v jednom z našich předchozích článků.

  • Začněte studovat MBA

Role lektorů MBA studia na institutu CEMI je totiž velmi podobná roli mentorů – můžete s nimi individuálně konzultovat reálné problémy ze své praxe a získat tak užitečné rady, tipy či postupy, jak dané situace řešit.

Mentoring není koučink

Mentoring bývá často zaměňován s koučinkem. Je pravda, že kouč i mentor pomáhají druhým profesně i osobně se posunout, ale přistupují k tomu každý trochu jinak.

Kouč se ptá, opakuje a shrnuje, co bylo řečeno, a podporuje klienta, aby sám našel odpovědi na své dotazy. Aby dělal dobře svou práci, nemusí být kouč odborníkem v klientově oboru. Kouč tedy není mentor, ale ani terapeut, psycholog nebo učitel. Přihlásíte-li se ke studiu MBA u nás, sami si to vyzkoušíte. Koučink je totiž na CEMI samostatným předmětem a vyučuje ho certifikovaný kouč.

Co se týče mentoringu, ani mentor neříká menteemu, co má dělat. Ale tím, že mu sděluje vlastní zkušenosti, povzbuzuje ho v hledání vlastní cesty a pátrání po vlastním řešení problému. Někdy se hodí mít obojí, mentora i kouče. Když jste například odhodlaní pustit se do podnikání, díky mentorovi budete vědět, jak na to, a od kouče načerpáte odvahu. Více hlav vždycky víc ví!

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.