Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem
Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium

  • Název předmětu: Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem
  • Lektor: Ing. Eva Matoušková
  • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Seminární práce v rozsahu minimálně 4 strany textu (práce musí vycházet z  vlastní zkušenosti a praxe)

Cíl předmětu: Studium předmětu umožní studentům seznámit se se základními pojmy – manažerská kultura, její prvky, struktura, zdroje. Objasníme souvislost se strategií firmy. Významné místo bude věnováno typologii firemní kultury, vztahu k organizační struktuře či prostředí. Dalším tématem bude analýza firemní kultury ve vztahu k problémům managementu. V části věnované manažerské etice budou vysvětleny cíle výuky praktické etiky, jak je uplatňován etický přístup v současném managementu, co obsahuje etický leadership. Vysvětlíme i pojem etický kodex, co by měl obsahovat a jak ho správně vytvořit. Závěrečná část modulu v rámci MBA studia je věnována tématu společenská odpovědnost firem, vysvětlíme pojem, obsah, klíčové oblasti a objasníme výhody, které CSR přináší pro firmy.


Obsah předmětu:

  • 1. kapitola: Kultura – pojem, obsah, druhy, Manažerská kultura – definice, prvky, struktura, obsah, síla, zdroje
  • 2. kapitola: Organizační kultura a strategie, Organizační kultura a výkonnost
  • 3. kapitola: Typologie manažerské kultury – ve vztahu k organizační struktuře, k vlivu prostředí, ve vztahu k různým kulturám, ve vztahu                        k fázi vývoje firmy
  • 4. kapitola: Utváření žádoucí organizační kultury
  • 5. kapitola: Manažerská etika – morálka a etika, etika v managementu, etický leadership, etické řízení
  • 6. kapitola: Etika podnikatelského prostředí, Etický kodex (nástroj manažerské etiky) - vývoj, význam, tvorba a náležitosti
  • 7. kapitola:Společenská odpovědnost firem – historický vývoj, definice pojmu, klíčové oblasti, výhody zavedení

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
LUKÁŠOVÁ R. Organizační kultura a její změna, Praha: Grada 2010, ISBN 978-80-2951-0
DYTRT Z. a kolektiv Manažerská etika v otázkách a odpovědích Brno: Computer Press 2011, ISBN 978-80-251-3344-6
PUTNOVÁ, SEKNIČKA Etické řízení ve firmě Praha: Grada Publishing 2007, ISBN 978-80-247-1621-3
KUNZ V. Společenská odpovědnost organizací Praha: Grada Publishing 2012, ISBN 978-80-247-3983-0
PUTNOVÁ, ČERNOHORSKÁ. Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit Praha: CERM 2012, ISBN 978-80-7204-806-9
SOUČEK Z. Zvítězíme i v globální ekonomice  Praha: Professional Publishing 2008, ISBN 978-80-86946- 73-3

Chci vědět více

Chci vědět více

Máte dotaz ke studiu nebo si chcete nechat zasílat naše newslettery?
Zanechte nám na sebe telefon či e-mail a my vás rádi kontaktujeme.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, z jejichž odběru je možné se kdykoli odhlásit.
frame-scrollup