100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Vznik a význam managementu, trendy v managementu

31. květen 2023
Vznik a význam managementu, trendy v managementu

Manažery jsme de facto všichni už proto, že řídíme sami sebe. Učíme se to buď životními zkušenostmi, anebo v rámci odborného vzdělání – to když se chceme řízení druhých věnovat profesně. Co to obnáší a jaké jsou nejnovější trendy v managementu? 

Management jako řízení druhých je odborná disciplína, ale rozhodně není vynálezem moderní doby. Už ve starověku a středověku potřebovali vladaři a vojevůdci účinný návod, jak efektivně řídit armády. Později dokonce vznikaly knihy, jež radily panovníkům, jak mají vládnout a spravovat své území.

Historie managementu - i silní vlastníci potřebují manažery

O managementu, jak ho chápeme dnes, se začalo mluvit na konci 19. a začátku 20. století, přičemž první teoretické práce na toto téma vznikly okolo roku 1920 (autoři Henri Fayol a Alexander Church). Ve 30. letech stále vládl klasický management, jemuž se někdy říká vědecký. Jeho hlavním tématem bylo odměňování zaměstnanců úměrně jejich produktivitě práce, obvykle úkolovou mzdou. Do popředí zájmu se postupně dostávala školení vedoucích pracovníků a také přesná definice organizační struktury podniku. Od konce 70. let se začalo víc mluvit o zainteresování zaměstnanců do řízení podniku a o zvyšování kvalifikace dělníků.

V té době stály v čele vesměs všech větších, úspěšných firem silné osobnosti (jako například Henry Ford nebo u nás Tomáš Baťa). Byli vlastníci a zároveň fungovali i jako manažeři. Což se ovšem projevilo jako zásadní slabina ve chvíli, kdy se rozhodli firmu opustit. Jejich podnik zůstal „lodí bez kapitána“, tudíž byl ohrožený krizí. Ukázalo se tedy jako prozíravější do budoucna oba posty oddělovat.

Kromě majitele získal tedy ve firmě důležité slovo manažer – jako zkušený a zainteresovaný člověk, schopný vlastníka po všech stránkách zastoupit (vývoj pak pokračoval dál a vrcholoví manažeři se vydělili od manažerů dalších linií). Vlastníci a manažeři začali v té době také víc kooperovat se samotnými zaměstnanci. A konečně od 80. let začalo sféru managementu ovlivňovat využívání výpočetní techniky a robotizace. 

Co znamená management? Ruka, která řídí

Slovo „management“ je složenina původně latinských výrazů „manus“ (ruka) a „agere“ (činit, dělat). V angličtině pak znamená sloveso „to manage“ dosahovat, řídit, vést, spravovat či vládnout. Stručně lze říct, že management v obecném významu představuje soubor všech činností nutných pro zajištění fungování organizace. Každý manažer zastává čtyři funkce, které jsou zásadní pro naplnění předem stanoveného podnikatelského cíle firmy – plánuje, organizuje, vede lidi a kontroluje.

Úrovně managementu

Podle oborů existuje například management lidských zdrojů, management zdravotnictví, management IT apod. a podle úrovní rozlišujeme tři typy: nejnižší liniový management (operativní řídicí pracovníci, například mistři na dílnách), střední management a top management (vrcholoví řídící pracovníci, kteří přebírají zčásti odpovědnost za vlastníka).

Moderní trendy v managementu? Víc podpory a podnikatelského myšlení

Jedna věc je teorie, druhá skutečný život. Světové průzkumy ve firmách ukazují, že podnikatelské prostředí se mění stále rychleji a také je velmi, velmi konkurenční, a proto tradiční způsoby managementu už nestačí. Stoupá tlak na znalosti, schopnosti, kompetence i komunikaci každého manažera. Chce-li být ve své branži úspěšný, musí počítat s tím, že bude:

  • méně řídit, víc podporovat

Manažer byl doteď zvyklý víceméně sám rozhodovat a sám také určovat termíny. Vydávat příkazy a hlídat podřízené, aby je vykonávali. Teď je ale načase, aby přebíral odpovědnost jeho tým. Hlavní úlohou manažera je tedy určit směr a podporovat změnu, ale nesnažit se za každou cenu všechno řídit.

Řada globálních firem jde ještě dál a zavádí trend tzv. holakracie, tedy budování podniku bez tradiční hierarchie. Jde o takové nastavení pravidel, aby se firma co nejvíc řídila sama. Systém je založený na průběžném zlepšování, dobré komunikaci a postupu v opakujících se cyklech.

  • podnikatelsky myslet

Manažer se tváří v tvář problému snaží podívat na něj očima podnikatele. Vidí tak rychleji alternativy řešení, akceptuje možná rizika a usilovněji buduje vztahy.

  • využívat energy management

Time management je fajn, ale vlastně k ničemu, pokud manažer padá únavou. Energy management učí pracovat s energií a předcházet vyčerpání, špatné koncentraci a snížené produktivitě.

Budoucnost managementu

Manažeři navzdory uvedeným změnám stále zůstávají klíčovými pracovníky v každé firmě, která chce úspěšně dostát nárokům moderního byznys prostředí. Taky proto jsou metody moderního řízení alfou a omegou při studiu MBA. A stále platí i to, že dobří manažeři by rozhodně měli mít i vlastnosti leadera, leadeři však nemusí mít vždy manažerské ambice.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.