100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Vše, co byste měli vědět o výpovědní lhůtě

28. duben 2022
Vše, co byste měli vědět o výpovědní lhůtě

Výpovědní lhůta je definována § 51 zákoníku práce č. 262/2006. Výpovědní lhůta je v souladu vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ze zákona je dána výpovědní lhůta 2 měsíce, není možné, aby byla zkrácena, výjimky nastávají pouze v některých případech. Pokud je ve smlouvě uvedena kratší výpovědní lhůta, není možné jí brát jako směrodatnou, pokud se neřídí výjimkou.

Výpovědní lhůta se nikdy nepočítá dva měsíce od doby, kdy byla výpověď podána, vždy je vázána na první den v následujícím měsíci. Jestliže podáte výpověď 1. 1., poté běží výpovědní lhůta od 1. 2., v takovém případě je výpovědní lhůta papírově 3 měsíce. Pokud je podepsána pracovní smlouva, ve které je delší výpovědní lhůta, platí pro obě strany stejně, zaměstnavatel nemůže požadovat výpovědní lhůtu např. 4 měsíce a sám propustit zaměstnance za 2 měsíce.

V souvislosti s výpovědní lhůtou je třeba znát následující pojmy:

Výpověď - rozhodnutí, které učiní vždy jedna strana - zaměstnanec nebo zaměstnavatel. Výpověď musí být vždy podána písemně, ústní domluvy nejsou směrodatné. Zaměstnanec může dát výpověď kdykoli a bez udání důvodu, buď ji může předat osobně nebo zaslat poštou, v takovém případě je vhodné zvolit doporučený dopis, kdy má zaměstnanec v ruce doklad o doručení. Je-li výpověď podána zaměstnavatelem, musí být vždy doložen důvod, který byl upraven zákoníkem práce.

Dohoda - pro rozvázání pracovního poměru dohodou musí souhlasit obě strany. Souhlasy dvou stran jsou doloženy podpisy. U dohody je výpovědní lhůta odlišná, záleží na potřebách zaměstnance a zaměstnavatele.

Zkušební doba - ve zkušební době může zaměstnavatel a zaměstnanec podat výpověď kdykoli, v tomto období je výpověď bez udání důvodu z obou stran a výpovědní lhůta je okamžitá.

Ochranná doba - doba, během které je zaměstnanec chráněn před výpovědí z pracovního poměru. Ochranná doba se vztahuje na osoby, které jsou v dočasné pracovní neschopnosti, nejčastěji se také týká těhotných žen a žen na mateřské a rodičovské dovolené. Doba se také vztahuje při ošetřovném a výkonu veřejné funkce a vojenské cvičení. Pokud byla před ochrannou dobou podána výpověď, musí být o ochrannou dobu prodloužena, až ochranná doba skončí, výpověď řádně doběhne.

Odstupné - pokud je zaměstnanec propuštěn kvůli nadbytečnosti, jestli se zaměstnavatel ruší nebo přesouvá svoji činnost do jiného města. V takovém případě náleží zaměstnanci odstupné, jeho výše je vždy závislá na odpracované době u daného zaměstnavatele. V případě hromadného propouštění je stanovena výpovědní lhůta 30 dní od data, kdy byla doručena písemná zpráva.

Okamžité ukončení pracovního poměru - výpovědní lhůta může být také okamžitá, často se říká "hodinová" výpověď. Zaměstnavatel jí dává zaměstnanci, který porušil pracovní povinnosti, čímž porušil i pracovní smlouvu. Naopak zaměstnanec ji zase podává v případě zdravotních komplikací a nevyplacení mzdy v zákonném termínu.

Dovolená - součástí výpovědní lhůty je také nevyčerpaná dovolená, kterou si během výpovědi můžete vybrat nebo se dohodnout se zaměstnavatelem na jejím proplacení.

Více se o personálně-právních záležitostech dozvíte například v rámci předmětu Personální management a řízení lidských zdrojů, který je součástí oblíbeného MBA oboru HR management.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.