100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Vrozené vlastnosti manažera – jsou nutné nebo je lze získat?

24. duben 2019
Vrozené vlastnosti manažera – jsou nutné nebo je lze získat?

Na to nemám vlohy. Taková je jedna z nejčastějších výmluv lidí, kteří vzdají kariéru manažera ještě před tím, než ji vůbec vyzkouší. Měli by si ale uvědomit, že člověk se může naučit skoro cokoliv, pokud má dostatečnou vůli, čas a chuť se učit.

Manažeři nejsou žádným speciálním vývojovým druhem člověka. Nenarodili se schopní řídit další lidi. Veškeré své dovednosti, díky kterým jsou nyní připravení na vykonávání manažerské pozice, se postupem času naučili. A vy můžete také!

Buďte rádi za vlastnosti, které máte

Jsou některé vlastnosti, jež máte vrozené. Typicky se mezi ně řadí inteligence a temperament, který určuje, zda jste spíš veselí, lhostejní, snadno se naštvete, apod. S těmi toho opravdu v životě moc nenaděláte, nemáte moc šanci je změnit. Jenže vysoké IQ ještě nikomu dobrou, třeba manažerskou, pozici nezajistilo. Mnohem více jde totiž o vaši píli a snahu zlepšovat se. Pracujte tedy s tím, co máte, a nebuďte zklamaní, že jste dostali do vínku tak málo. I s málem se dá pracovat.

Vůdčí schopnosti získáváte odmalička

Pak jsou tady vlastnosti, které sice nelze považovat za vrozené, ale budujete si je odmala. Typicky je to potřeba někoho řídit, organizovat apod. Každý je má v sobě, nicméně zatímco v někom se projevují výrazněji, u jiného zůstávají v pozadí. Závisí to na tom, v jakém prostředí dítě vyrůstalo. Odmala se člověk učí od svých rodičů, později od přátel, kamarádů, následně i kolegů. Učíme se celý život, i v dospělosti, a proto není nikdy pozdě na vylepšení manažerských dovedností.

Sociální schopnosti, zdravý úsudek, komunikační dovednosti, kreativita. Tohle všechno jde natrénovat. Ti, kterým jsou dobré zásady vštěpovány odmala, budou mít sice snadnější cestu, ale nakonec se v cíli sejdou se všemi, kteří se správné návyky začali učit až později.

Jak tedy rozvíjet vrozené vlastnosti?

Většina z nich je svým způsobem dost abstraktní. Pro zjištění, zda umíte matematiku, vám stačí spočítat 10 příkladů, podívat se na správné výsledky, a hned víte, jak na tom jste. Míru kreativity nebo komunikačních dovedností však oceníte jen těžko. Sami na sobě si ale nejspíš všimnete změny.

Bylo by špatné snažit se rozvíjet všechny dovednosti najednou. Vyberte si raději jednu nebo dvě a na ty se soustřeďte nějakou dobu, než uvidíte jasné zlepšení. Pak můžete pokračovat v dalších.

Kreativita: Začněte tvořit. Úplně cokoliv. Pořiďte si antistresové omalovánky, které jsou v dnešní době tak populární, a vybarvujte. Nadchněte se pro práci se dřevem. Vyrobte si květinový věnec na dveře. Upečte a nazdobte dort. Určitě by ale bylo dobré najít si nějakou pravidelnou činnost, ať můžete pozorovat zlepšení. Uvidíte, jak vám najednou budou nápady chodit samy do hlavy, postupem času pro vás bude snadnější převést své myšlenky v realitu.

Komunikace: Správné zásady komunikace se dají budovat třeba i při rozhovoru s rodinnými příslušníky. Dbejte na to, abyste lidi, s nimiž mluvíte, doopravdy pozorně poslouchali. Snažte se vnímat obsah sdělení, nejen jednotlivá slova. Soustřeďte se také na to, co říkáte vy. Vyjadřujte se jasně, stručně, přesně. Přemýšlejte, než něco řeknete.

Sociální schopnosti: Sem řadíme zejména empatii. Trénujte se ve vciťování se do druhých lidí. Dobře to jde při komunikaci, kdy můžete také pozorovat výrazy ve tváři. Mnohdy z nich vyčtete i něco, co vám člověk slovně nepoví. Naučte se vnímat důležitost lidí ve společnosti. Protože na pozici manažera by pro vás měli být důležití všichni podřízení. I ta nejobyčejnější uklízečka. Někdo tak byl vychovaný a je to pro něj samozřejmost, pro jiného nemusí.

Nejdůležitější bude vždycky píle

Hranice mezi tím, co lze považovat za vrozené vlastnosti, je velmi tenká. Neměnné jsou totiž snad opravdu jen IQ a temperament. Všechno ostatní má člověk „vrozené“ tím, v jakém prostředí se narodí. Na tom ovšem lze pracovat – buď samostatně, nebo pod vedením profesionálů třeba právě v rámci studia MBA.

 

Co je to titul MBA?


Odborníci vám vštípí správné zásady manažerského chování, navíc vás naučí ekonomické souvislosti, podnikatelské a sociálně-psychologické znalosti, komunikaci. Zbytek už bude na vás, spoustu se toho naučíte ještě v praxi. Protože i vrozené vlastnosti můžeme v průběhu celého života vylepšovat a měnit.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.