100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Společenská odpovědnost firem: O co se jedná?

16. listopad 2021
Společenská odpovědnost firem: O co se jedná?

Slýcháte často pojem společenská odpovědnost firmy a nevíte, o co se jedná? Přitom by tento pojem měl být součástí firemní kultury každé moderní společnosti. Co to tedy společenská odpovědnost firem je? A jak se projevuje?

Co je to společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem neboli Corporate Social Responsibility, zkráceně pak CSR, je závazek firem chovat se zodpovědně s ohledem na prostředí a společnost, ve které podnikají, a to vše dobrovolně

Proč je výhodné chovat se ve firmě společensky odpovědně? Jednak se firma stane důvěryhodnější, ale také lákavější pro investory, zviditelní se, snadněji si vybuduje značku, udrží si jak kvalitní zaměstnance, tak i stabilní a spokojené klienty.

Společensky odpovědné podniky dodržují tři pravidla – snaží se chovat správně ekologicky, s ohledem na společnost, ve které fungují, a přitom také úspěšně podnikat. Společenské odpovědnosti firmy se také jinak říká i trojí zodpovědnost (Triple Bottom Line) podle těchto třech oblastí, na kterých je založena. Stejně tak jsou tyto oblasti známé i jako pilíře CSR.

Ekonomická odpovědnost

Ekonomická odpovědnost se projevuje například odmítáním korupce, ale i maximální transparentností, dobrými vztahy se zákazníky, obchodními partnery a investory. Její součástí je i vysoká kvalita a bezpečnost nabízeného produktu nebo služby.

Sociální odpovědnost

Zdravím, bezpečností a vzděláváním zaměstnanců se zabývá druhý z pilířů – sociální odpovědnost. Stejně tak je její součástí i odmítání dětské práce, genderová rovnost, zaměstnávání minorit nebo dodržování lidských práv a podpora dobrovolnictví.

Environmentální odpovědnost

Ekologické chování firmy patří do oblasti environmentální odpovědnosti. Co vše sem spadá? Například využívání recyklovaného papíru, obnovitelných zdrojů energie a obecně šetrné zacházení s přírodními zdroji a jejich ochrana. 

Společenská odpovědnost firem: Příklady z reálného chodu

Typické je odmítání úplatků, dodržení slíbené kvality produktů nebo služeb. Dále také rozvíjení zaměstnanců na pravidelných školeních, stejné platy a pracovní podmínky pro muže i ženy nebo například podpora lokální charity. Třídění odpadu, úsporné osvětlení, šetření vodou nebo i podpora ekologické dopravy do práce například příspěvkem na MHD, to vše zase spadá pod environmentální odpovědnost.

Společenská odpovědnost firem na CEMI

Jak se ve firmě chovat společensky odpovědně? Nejen pro manažery je vhodné absolvovat v rámci MBA studia předmět Manažerská kultura, manažerská etika, společenská odpovědnost firem, v němž se můžete třeba na implementaci společenské odpovědnosti ve vašem podniku zaměřit v rámci své seminární práce.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.