100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Smíšený kolektiv a age management

3. květen 2023
Smíšený kolektiv a age management

Řekněme si to na rovinu: když společně pracují muži i ženy, a starší a mladší kolegové, je to obvykle ku prospěchu všech. Včetně zaměstnavatele samozřejmě. Co přesně firmě smíšený tým přinese?

V mnoha firmách je nejčastější složení týmu v podobě mužů mezi třicítkou a čtyřicítkou. Ne že by na takovém složení bylo něco špatného – jde o tým mladých a jistě také aktivních a výkonných lidí. Ale jakkoliv je to dynamické spojení, výstup (v podobě řešení či produktů) bude možná tak nějak předvídatelný. Nezklame, ale ani nepřekvapí.  

Protipólem (byť zdánlivým) je čistě ženský kolektiv. Kdo nepracoval mezi samými ženami, mohl by si myslet, že ho čeká prostředí plné něžných duší a subtilních povah. Jenže ženy mezi sebou umí být mnohdy drsnější a soutěživější než muži. I tady vládnou zákony džungle, akorát se projevují jinak. Nedorozumění a konflikty ženy obvykle nedokážou řešit z očí do očí, takže vytvářejí prostor pro pomluvy, kritizování, srovnávání a škatulkování. Ženy v podstatě neustále něco řeší, i když ve výsledku toho namluví zhruba stejně jako muži. Rozdíl je jen v tématech. Extrémy zkrátka nebývají zdravé. 

Muži a/nebo ženy?

Nejsme v USA, abychom řešili zastoupení Afroameričanů a Hispánců nebo lidí konkrétní víry. Zatím si pořád vystačíme s mícháním pohlaví. Když jako zaměstnavatelé namixujete tým tak, aby v něm byli zastoupeni pánové i dámy, budete moci těžit z pozitivních vlastností, které mají ženy, ale mužům schází, a naopak. Jako příklad lze uvést přístup k riskování, kdy muži mají tendenci rozhodovat se rychleji a impulzivněji, zatímco ženy obvykle více přemýšlejí, než jednoznačně odpoví.

Potvrzuje to i výzkum odborníků z MIT, publikovaný v Journal of Economics and Management Strategy, který shrnul zkušenosti více než šedesáti pracovních týmů. Smíšený kolektiv, jehož členy jsou muži i ženy, pracuje produktivněji i efektivněji právě proto, že má k dispozici bohatší portfolio schopností, než jaké je běžné u unifikovaného týmu. Podle odborníků jsou ženy ty, které jsou doma ve sféře vztahů a sociálního chování, muži zase lépe pracují s tvrdými daty. V součtu to znamená větší motivaci hledat nová řešení.

A protože někteří zaměstnavatelé žijí ve stereotypu, že ženy díky svému nasazení spojenému s mateřstvím nevydělají firmě tolik jako muži, dodejme, že výzkumy rovněž dokázaly, že smíšený kolektiv mužů a žen dokáže vygenerovat větší zisk než výhradně „pánský klub“.

Smíšený tým si žádá toleranci

Podobné je to i s věkem. U lidí nad padesát se firmy často obávají, že pro ně tito lidé znamenají spíš zátěž, jsou neproduktivní, nepružní, drží se v zajetých kolejích, místo rizika raději sázejí na jistotu, nemají tah na branku. Jenže ti stejní jedinci mívají také zkušenosti, zodpovědnost, rozvážnost, soustředěnost, nadhled, pečlivost, což mladší zaměstnanci často postrádají. Mají tedy padesátníci (a starší) ve smíšeném týmu co nabídnout? Rozhodně ano, a proto také stále více a více firem zařazuje age management jako důležitou součást HR. Každá generace má totiž svá specifika a ta je nutné reflektovat pro efektivní využití jejího potenciálu.

Z praxe zaměstnavatelů, kteří vsadili na diverzitu, vyplývá, že smíšený tým je ve výsledku produktivní a efektivní, protože jeho členové:

  • mají tendence se víc opírat o fakta, tudíž méně chybují

  • vzájemně se v mnoha ohledech doplňují

  • jsou zvyklí vnímat věci v širších souvislostech

  • nahlížejí na problém z mnoha různých úhlů, tudíž dokážou objevovat originální řešení

  • umějí fungovat ve zdravě konkurenčním prostředí

  • zároveň jsou tolerantní a zvládají komunikovat s lidmi, kteří jsou jiní než oni sami

Záleží i na jednotlivých povahách

Stane se, že zaměstnavatel v dobré vůli narušit stereotyp přijme do mužského kolektivu ženu. Jenže ženám v maskulinním prostředí často nezbývá než se stát chlapy v sukních, aby obstály. To samé se děje i mužům, přicházejícím do ženského prostředí. V rámci přežití jsou nuceni vydolovat svou ženskou stránku. Každý z nás má v sobě zastoupené opačné pohlaví, záleží, jak je u koho tato vnitřní část silná. Jsou ženy, kterým nedělá problém být akční a rychle se rozhodovat, a jsou muži, kteří všechno silně prožívají, jsou citliví a intuitivní. Co z toho vyplývá?

Smíšený tým nelze míchat mechanicky. Nemůžete „hodit do hrnce“ staré, mladé, muže, ženy, a čekat, že výsledek bude perfektní už z podstaty.

Chcete-li dát dohromady pestrý kolektiv, který bude fungovat harmonicky a stane se pro firmu skutečným přínosem, potřebujete jeho členy pečlivě vybrat i podle povahového založení. Ve smíšeném kolektivu se z podstaty věci hodně diskutuje, takže v něm musí pracovat lidé schopni velké ohleduplnosti, vnímaví jedinci, kteří jsou otevření novému.

A další podmínkou dobrého fungování je dobrý lídr. Musíte umět takový tým vést. Bez toho byste riskovali hádky, konflikty, minimální výkonnost a možná dokonce i výpovědi podřízených. A to by byla škoda. Šikovný manažer si ale toto riziko uvědomuje, protože dobře ví, že tým bez vůdce je jednoduše ztracený. Cítíte-li potřebu zlepšit své schopnosti lídra, neexistuje lepší příležitost než studium MBA, kde ke zdokonalování v tomto směru budete mít mnoho příležitostí. 

Chcete-li dát dohromady pestrý kolektiv, který bude fungovat harmonicky a stane se pro firmu skutečným přínosem, potřebujete jeho členy pečlivě vybrat i podle povahového založení. Ve smíšeném kolektivu se z podstaty věci hodně diskutuje, takže v něm musí pracovat lidé schopni velké ohleduplnosti, vnímaví jedinci, kteří jsou otevření novému.

A další podmínkou dobrého fungování je dobrý lídr. Musíte umět takový tým vést. Bez toho byste riskovali hádky, konflikty, minimální výkonnost a možná dokonce i výpovědi podřízených. A to by byla škoda. Šikovný manažer si ale toto riziko uvědomuje, protože dobře ví, že tým bez vůdce je jednoduše ztracený. Cítíte-li potřebu zlepšit své schopnosti lídra, neexistuje lepší příležitost než studium MBA, kde ke zdokonalování v tomto směru budete mít mnoho příležitostí.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.