100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Neverbální komunikace – co prozradí gesta?

4. leden 2019
Neverbální komunikace – co prozradí gesta?

Neverbální signály jsou důležitou součástí komunikace. V obchodním světě sice stále více interakcí probíhá virtuálně, avšak na to se spoléhat nelze. Prezentace, jednání s potenciálními klienty, meetingy se zaměstnanci. Tam všude je zapotřebí vydávat nejen verbální pokyny, ale i ty neslyšné.

Gesta a neverbální komunikace se řadí do tzv. soft skills. Rozhodně však stojí za to se jim věnovat samostatně. Ono je totiž mnohdy důležitější, co člověk vyjadřuje a dává najevo svým tělem, než co mu vychází z úst. Kdo chce koučovat, poskytovat zpětnou vazbu, řešit konflikty, motivovat druhé a vést týmy, musí si být vědom každého signálu, který lidem okolo sebe vysílá.

Největším problémem jsou smíšené signály

Když vaše tělo dává najevo něco jiného, než právě vykládáte, posluchači jsou zmatení. Klasickým případem může být například situace, kdy na konci prezentace navrhnete, ať se vás posluchači zeptají na jakýkoliv dotaz, a přitom si založíte ruce. Mají pak poslechnout váš hlas a ptát se, nebo dát raději na gesta a mlčet, protože jim rukama naznačujete obrannou pozici? Nejspíš vás to překvapí, ale lidé se v takovém případě řídí primárně podle gest, až pak dojde na to, co vykládáte.

Vyhnout se neverbální komunikaci je nemožné. Při každé komunikaci sdělujete tisíce neverbálních zpráv ve formě pohybů, jazyka těla, výrazu obličeje a gest. Mnohé neděláte vědomě. Mají však velký vliv na pochopení ze strany posluchače. Ti nejlepší leadeři proto nonverbální komunikaci ovládají.

Na co si dávat pozor?

Nejjednodušší je, když člověk přímo cítí to, co říká. Pak podvědomě vydává signály v souladu se svými slovy. Ne vždy je to ovšem možné. Na co by se měl člověk cíleně zaměřit, aby účastníky konverzace nemátl svými gesty?

Mezi neverbální komunikaci řadíme:

  • výrazy tváře (mimika),
  • pohyby hlavou a rukou (gestika),
  • postoj těla (posturika),
  • pohyby rukou, nohou a trupu (kinesika),
  • vzdálenost, prostorovou pozici (proxemika),
  • dotyky a tělesný kontakt (haptika),
  • tón hlasu (paralingvistika),
  • pohledy očí.

Všechno zde tak rychle shrnout nemůžeme, ale podívejme se aspoň na to nejdůležitější.

Oční kontakt

Základem je navázat s lidmi, s nimiž komunikujete, oční kontakt. Zvyšuje zájem a udržuje pozornost. Dejte si však pozor na to, že rychlé pohledy naznačují nervozitu, nepohodlí či nejistotu. Váš pohled by měl být klidný a jistý.

Podání ruky

V západních kulturách se fyzický kontakt příliš nenosí, ale podání ruky je výjimkou. Tímto gestem se s člověkem důstojně přivítáte nebo i rozloučíte. Opět se ale zaměřte na to, jak jej provedete. Podávat ruku jako leklá ryba se nehodí, stisk má být pevný.

Gesta

Zkuste si někdy všímat, jaká gesta během své prezentace nebo rozhovoru se zákazníkem děláte. Škrábání se, přejíždění si po nose nebo u žen hraní si s vlasy na vás prozradí, že jste nervózní či rozptýlení.

Výrazy obličeje

Co na vás prozradí gesta, se liší kulturu od kultury. Například zmíněné podání ruky je v pořádku v Evropě a Americe, ale v takovém Japonsku by vás kvůli němu považovali za nezdvořilé. Podobně třeba kývání hlavou ve většině světa znamená „ano“, v Bulharsku naopak „ne“.

Výrazy obličeje jsou naproti tomu univerzální, ať už se obchodně pohybujete na jakýchkoliv světových trzích. Shodné výrazy tváře mají dokonce i nevidomí, kteří neměli možnost je nijak okoukat od druhých. Výraz obličeje tedy vaši posluchači bezpečně poznají. Dávejte si proto pozor, abyste ve tváři neměli vepsané znechucení nebo opovržení.

Jak se v neverbální komunikaci zlepšit?

Nejdříve je třeba si nastudovat, co vyjadřují jednotlivá gesta, výrazy a pohyby. Člověk si kolikrát ani neuvědomuje, jaké signály jimi vysílá. A především si často ani není vědom toho, že taková gesta dělá. Druhým nesnadným úkolem je tedy analyzovat sám sebe a dávat pozor na vlastní vysílání neverbálních signálů.

Všechno tohle nelze stihnout za týden, jde o dlouhodobější úkol. Jestli na něj nechcete být sami, pomůže vám s ním například MBA studium. Zde se například v rámci studijního modulu Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol naučíte také jaké jsou společenské zvyklosti v různých kulturách, tak, abyste při svých obchodních jednáních nešlápli vedle.

 

Co je to titul MBA?

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.