Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol

Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol
Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Executive MBA)

 • Název předmětu: Společenský styk, obchodní etiketa diplomatický protokol
 • Lektor: Ing. Eva Matoušková
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: test

Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy společenské a obchodní etikety tak, aby se stal skutečným „lvem/lvicí salonů“ nejen v České republice, ale i v zahraničí – včetně zemí s odlišnými kulturními, náboženskými i obchodními zvyklostmi. Část přednášek je věnována i problematice sladění osobního a firemního image. Ve studijních textech nalezne student i informace o obchodní diplomacii a jednotlivých součástech diplomatického protokolu.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Společenský styk​
  základní pravidla a pojmy, seznámení, vizitky, etiketa jmen (oslovování, přehled používaných titulů), etiketa mluveného projevu (včetně pravidel správného telefonování), etiketa písemného projevu (s důrazem na e-mail)
 • 2. kapitola: Image​
  osobní image, firemní image
 • 3. kapitola: Společenské oblečení​
  Dress Code, pánské oblečení, dámské oblečení
 • 4. kapitola: Společenské akce​
  organizační přípravy, hlavní formy společenských podniků, zasedací pořádek, pravidla stolování
 • 5. kapitola: Osoby se statutem VIP​
  VIP osoby, jdeme na akci za účasti VIP, VIP bude naším hostem
 • 6. kapitola: Jednáme se zahraničními partnery​
  příprava na obchodní jednání, základní charakteristika kultur, obchodní etiketa jednání se zahraničními partnery ve vybraných zemíchpříprava na obchodní jednání, základní charakteristika kultur, obchodní etiketa jednání se zahraničními partnery ve vybraných zemích
 • 7. kapitola: Obchodní diplomacie a diplomatický protokol​
  obchodní diplomacie, diplomatický protokol (historie), diplomatické styky (orgány), oficiální návštěvy, předávání vyznamenání v ČR a SR

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
GULLOVÁ S. - Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol – 3. Vydání Praha, Grada Publishing 2013, 336 s. ISBN: 987-80-247-4418-6.
KOCOURKOVÁ J. - Etiketa na cesty aneb Jiný kraj, jiný mrav TeMi CZ 2009, 678 s. ISBN: 978-80-87156-39-1.
KOCOURKOVÁ J. – Jiný kraj, jiný mrav, Olympia 2003, 166 s. ISBN: 978- 80-7033-774-5.
MACHÁLEK J. - Společenské chování, Praha, Petrklíč 2000, ISBN 80-7229-031-4.
SPILLANEOVÁ M. - Image muže, poradce úspěšného muže, Ikar 1994, 168 s. ISBN 80-85830-45-0.
SPILLANEOVÁ M. - Image ženy, poradce úspěšné ženy, Ikar 1995, 158 s. ISBN 80-85830-51-5.
ŠPAČEK L. - Nová velká kniha etikety, Mladá Fronta 2008, 268 s. ISBN 978-80-204-1954-5.
ŠPAČEK L. - Malá kniha etikety u stolu, Mladá Fronta 2010, 137 s. ISBN 978-80-204-2250-7.
ŠRONĚK I. - Kultura v mezinárodním podnikání, Praha, Grada Publishing 2001, 168 s. ISBN 80-247-0012-3.
ZAMYKALOVÁ M. - Mezinárodní obchodní jednání, Profesional publishing 2003, 172 s. ISBN: 80-86419-28-2.
 

Chci vědět více

Chci vědět více

Máte dotaz ke studiu nebo si chcete nechat zasílat naše newslettery?
Zanechte nám na sebe telefon či e-mail a my vás rádi kontaktujeme.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, z jejichž odběru je možné se kdykoli odhlásit.
frame-scrollup