Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol

Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol
Společenský styk, obchodní etika, diplomatický protokol

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Executive MBA)

 • Název předmětu: Společenský styk, obchodní etiketa diplomatický protokol
 • Lektor: Ing. Eva Matoušková
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: test

Cíl předmětu: Cílem předmětu je seznámit posluchače s hlavními zásadami společenského styku, aby se stali skutečnými „lvi/lvicemi“ salónů nejen v České republice, ale i zahraničí. Dále jim budou poskytnuty informace o obchodní etiketě ve vybraných států na různých kontinentech, zejména se to týká zemí s odlišnými kulturními, náboženskými i obchodními zvyklostmi. Část přednášek je věnována i problematice sladění osobního a firemního image. V samostatné kapitole jsou představeny zásady jednání s VIP osobami. V závěru studijního materiálu jsou uvedeny informace o obchodní diplomacii. Nedílnou součástí jsou i poznatky, týkající se diplomatického protokolu.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Společenský styk
  „Společenský styk“ – základní pravidla a pojmy, seznámení, vizitky, etiketa jmen (oslovování, přehled používaných titulů), etiketa mluveného projevu (včetně pravidel správného telefonování), etiketa písemného projevu (s důrazem na e-mail)
 • 2. kapitola: Image
  „Image“ – osobní image, firemní image
 • 3. kapitola: Společenské oblečení​
  „Společenské oblečení“ – Dress Code – zásady oblékání na společenské akce, pánské oblečení, dámské oblečení
 • 4. kapitola: Společenské akce​
  „Společenské akce“ - organizační přípravy, hlavní formy společenských podniků, zasedací pořádek, pravidla stolování
 • 5. kapitola: Osoby se statutem VIP​
  „Osoby se statutem VIP“ – VIP osoby, jdeme na akci za účasti VIP, VIP bude naším hostem
 • 6. kapitola: Jednáme se zahraničními partnery​
  „Jednáme se zahraničními partnery“ – příprava na obchodní jednání, základní charakteristika kultur, obchodní etiketa jednání se zahraničními partnery ve vybraných zemích
 • 7. kapitola: Obchodní diplomacie a diplomatický protokol​
  „Obchodní diplomacie a diplomatický protokol“ – obchodní diplomacie, diplomatický protokol (historie), diplomatické styky (orgány), oficiální návštěvy, předávání vyznamenání v ČR a SR

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 

ASSERATE, Asfa-Wossen. Dobré mravy. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012, 299 s. ISBN 978-80-7422-132-3.

FILIPOVÁ, Eva. V koutě štěstí nehledej: společenská pravidla jsou v módě. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2012, 125 s. ISBN 978-80-249-1911-9.

GULLOVÁ S. Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol – 3. Vydání Praha, Grada Publishing 2013, 336 s. ISBN: 987-80-247-4418-6

KOCOURKOVÁ J. Etiketa na cesty aneb Jiný kraj, jiný mrav TeMi CZ 2009, 678 s. ISBN: 978-80-87156-39-1

RÝZNAR, Ladislav. Společenský evropan, aneb, Etiketa v zemích Evropské unie. Vyd. 1. Kunovice: Evropský polytechnický institut, 2005, 164 s. ISBN 8073140764.

SELIGMAN, Scott D. Čínská obchodní etiketa:  1. vyd. Praha: BB/art, 2007, 269 s. ISBN 978-80-7381-127-3.

SUJA, Stanislav. Základy etikety a protokolu: Praha: Orego, 2013, 431 s. ISBN 978-80-87528-16-7.

ŠPAČEK, Ladislav. Malá kniha etikety pro firmu a úřad. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010, 122 s. ISBN 978-80-204-2253-8.

ŠPAČEK, Ladislav. Malá kniha etikety pro manažery. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010, 202 s. ISBN 978-80-204-2252-1.

ŠPAČEK L. Nová velká kniha etikety Mladá Fronta 2008, 268 s. ISBN 978-80-204-1954-5

ŠPAČEK, Ladislav. Business etiketa a komunikace:  1. vyd. Praha: L. Špaček, 2013. 343 s. ISBN 978-80-260-4347-8.

VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2011. ISBN 978-80-247-2790-5 tištěná verze. ISBN 978-80-247-6730-7 elektronická verze

ZAMYKALOVÁ M.  Mezinárodní obchodní jednání Profesional publishing 2003, 172 s. ISBN: 80-86419-28-2

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup