100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Metody vzdělávání zaměstnanců

24. únor 2017
Metody vzdělávání zaměstnanců

Potřeba vzdělávat zaměstnance je důležitým indikátorem v řízení lidských zdrojů. Lidský kapitál je nositelem konkurenceschopnosti podniku, a tak firmy hledají způsoby, jak podněcovat rozvoj zaměstnanců a tím i rozvoj firmy. V praxi se můžeme setkat s celou škálou metod vzdělávání od těch všeobecně známých, jako je rotace funkcí, až po moderní rozvojové metody typu neurolingvistického programování. Obecně můžeme metody vzdělávání rozdělit na ty, které probíhají v rámci organizace a na ty, které probíhají mimo pracovní prostředí. Metod vzdělávání zaměstnanců je tedy velké množství, a proto si nyní vyjmenujeme alespoň ty základní.

E-learning

Jednou ze základních metod rozvoje pracovníků je e-learning, který využívá ke vzdělávání moderní elektronické prostředky. Zaměstnanci získávají, nejčastěji prostřednictvím intranetové sítě, konkrétní znalosti, které jsou jim předkládány v krátkém časovém horizontu. Jedná se o často používanou metodu, která je postavena na sebevzdělávání zaměstnanců.

Rotace funkcí

Oblíbenou metodou, především ve velkých firmách, je rotace funkcí. Jedná se o jednoduchou metodu, jejíž význam spočívá v tom, že si zaměstnanec vyzkouší velké množství pracovních úkolů v rámci několika oddělení. Při této metodě jsou zaměstnanci dočasně přesouváni na jiná oddělení, ve kterých čerpají znalosti a zkušenosti. Zaměstnanec díky tomu získává komplexní přehled o firmě a jeho práce se stává efektivnější. Metoda má navíc pozitivní aspekt v podobě zvýšení motivace zaměstnance, eliminace frustrace na pracovišti a hlavně předchází stereotypům.Vzdělávání zaměstnanců CEMI

Koučování

Koučování je jednou z metod interního vzdělávání. Její princip je jednoduchý: zaměstnanec má přiděleného kouče, který se podílí na jeho vzdělávání. Jedná se o dlouhodobý vztah, který se flexibilně přizpůsobuje aktuálním potřebám. Cílem koučování je směřovat zaměstnance k požadovanému výkonu, tedy aby v budoucnu zvládal činnosti samostatně.

Mentoring

Mentoring a koučování jsou často zaměňované pojmy. I v tomto případě je pracovníkovi poskytována systematická pomoc, a to od zkušenější osoby. Mentor ale nemusí být pouze z řad nadřízených, ale může se jednat i o osobu z vnějšího prostředí organizace. Mentor se podílí na celkovém rozvoji zaměstnance a často se jedná o vztah neformální.

Assessment center

Jedná se o diagnosticko-výcvikovou metodu, která je kromě vzdělávání používána i při výběru zaměstnanců. Metoda je založena na pozorování chování v určitých nasimulovaných situacích. Ukazuje, jak osoba zvládá stres a jakým způsobem přistupuje k řešení nastalých problémů. Odhaluje slabé stránky zaměstnance, a tím přispívá k jejich eliminace.

Vzdělávání zaměstnanců CEMIDevelopment centrum

Společné základy s assessment center (AC) má metoda development centrum. Metoda je ovšem komplexnější. Zaměstnanci procházejí celou řadou modelových situací. Součástí této metody je i profesní psychodiagnostika. Metoda slouží jako podklad pro tvorbu rozvojových plánů zaměstnanců. Oproti AC je zaměřena dopředu, na schopnosti, které budou od zaměstnance vyžadovány v budoucnu.

Studium MBA

Samotnou kapitolu v oblasti vzdělávání zaměstnanců představuje studium MBA. Jedná se o formu externího vzdělávání, která je zaměřena na prohlubování praktických znalostí zaměstnanců ve vašem oboru. MBA je další profesní vzdělávání, jehož obliba v českých firmách roste. Firmy podporují zaměstnance ve studiu, protože jim poskytuje hluboké znalosti problematiky a dává jim i znalosti z mezinárodního prostředí, které jsou v současnosti velmi cenné. V právních firmách je pak oblíbeným typem studia LLM, které je obdobou MBA ovšem se zaměřením na právní sféru.

 

Přínosy MBA studia

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.