100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Komparace porevolučního a současného trhu práce

15. listopad 2019
Komparace porevolučního a současného trhu práce

Komparace porevolučního a současného trhu práce

Se zájmem jsem si poslechl rozhovor Zuzany Hodkové s paní Magdalenou Souček, vedoucí partnerkou české pobočky Ernst & Young[1] v České republice a v regionu střední a východní Evropy, uveřejněný dne 22. 7. 2019[2]. Vybavila se mi vzpomínka na svá porevoluční působení v oblasti personalistiky v České republice.

Rád na tuto dobu vzpomínám. Spojuji si ji totiž s krásným obdobím všeobecného nadšení a zájmem o vzdělání. Je však třeba říct, že se jednalo také o období postupného zániku stávajících pracovních příležitostí. Dřívější způsob – zdánlivě – bezstarostného stylu života byl plynule vystřídán určitou nejistotou části osob hledajících svá nová pracovní uplatnění. Z dnešního pohledu můžeme říct, že tento stav přispěl k pozitivní změně v jejich chování. Určitá část těchto osob zažila pro ně nepříjemné rozčarování. Měl jsem však štěstí a poznal jsem i ty, jež jejich původní zklamání nad ztrátou zaměstnání zbavila obav a umožnila jim najít svá životní poslání.  

Vzpomínám si také, že jsem byl překvapen někdy až velkým rozdílem v úrovni sebevědomí mezi českými a zahraničními uchazeči o práci. Mezi českými uchazeči o práci existovala, až na výjimky, nízká úroveň sebeúcty a důvěry v sebe sama. Byla tu rovněž celkem vysoká ochota přijímat i práci výrazně odlišnou od jejich původní profese. Naopak uchazeči o práci přicházející ze zahraničí si věřili mnohem a mnohem více. Ne vždy však jejich předcházející pracovní zkušenosti tomu zcela odpovídaly. 

Při provedeném porovnání rozdílů tehdejšího a současného stavu trhu práce objevíme rozdíly nejen v možnostech dřívějšího a současného uplatnění na trhu práce, ale i mezi tehdejšími a současnými uchazeči o práci.

Co se týká současného stavu trhu práce na našem území, již delší dobu zaznamenáváme nejrůznější nářky podnikatelů na jejich problémy. Jedná se především o potíže vzniklé ze současného nedostatku pracovní síly. Všichni víme, že současný stav nedostatku pracovní síly v České republice je řešen dovozem levné pracovní síly (především) z Ukrajiny. Uvědomujeme si však – až na některé (ne)kompetentní osoby – naléhavost řešení tohoto stavu. V krátké budoucnosti budeme totiž nuceni tento problém řešit lidmi jiné kvalifikace. Podívejme se však také, jak dnešní uchazeče o práci hodnotí manažerka paní Magdalena Souček. Pomůže nám v tom její odpověď na otázku: „Jací jsou současní absolventi ucházející se o práci?“

Z uvedeného rozhovoru mě zaujalo následující konstatování: „Motivovat novou generaci je velice obtížné, jejich očekávání jsou vskutku vysoká, nechtějí na nic čekat, chtějí všechno hned a jejich požadavky jsou někdy až přemrštěné. Této generaci trochu chybí trpělivost. Najít kvalitní absolventy však začíná být pro firmu čím dál složitější. Při testech logiky a matematiky jsou výsledky stále horší. Přibývá lidí, kteří prováděnými testy vůbec neprojdou. Stejně tak jazyková vybavenost absolventů již není na úrovni, která bývala v minulosti. Současná generace – na rozdíl od svých předchůdců – vyžaduje větší flexibilitu. Chce i větší rovnováhu pro pracovní a soukromý život a daleko více ji zajímají sociální problémy.“

Co říct závěrem?

Jako shrnutí si dovolím využít cca dva tisíce let staré poznání pocházející z opačného konce světa, tj. z Číny. „Každý extrém, nacházející se na jedné straně, zákonitě následně vyvolá extrém nacházející se na straně opačné.“ Tuto moudrost jsem se naučil na kdysi dávno navštěvovaných přednáškách úvodu do čínské medicíny. Čínští lektoři, kteří k nám tehdy do Prahy přilétali ze svých přednášek v Paříži, tuto moudrost neustále zdůrazňovali. Na této myšlence je totiž postavena celá jejich filozofie. Říkali, že pro zdravý vývoj celého organismu (a já pro upřesnění dodávám: i celé společnosti) je zapotřebí neustále usilovat o zachování trvalé harmonie.

Možná si teď někdo řekne: „Co to sem proboha plete?“ Nepletu. Vývoj naší společnosti (myšleno na trhu práce), od vzniku První republiky až k současnosti, bych neváhal přirovnat k prudce se pohybující houpačce, létající od jedné krajnosti k druhé.

Nejprve jsme zažili krátké období prosperity, rychle vystřídané obrovskou nezaměstnaností třicátých let, abychom se pak zase ocitli na dlouhou dobu v období povinné práce pro každého. Nejprve to bylo krátké období nucených prací za II. světové války vystřídané dlouhým obdobím státem řízené plné zaměstnanosti, kdy se (téměř) nikdo nemusel snažit, aby si práci udržel. Tento extrém byl však bez varování vystřídán novým šokem, který nikdo nečekal. Dnes se opět vyskytujeme v meziobdobí krajnosti, kdy existuje více nabídek práce než lidí ochotných ji přijmout.

Bez ohledu na momentální situaci na trhu práce – kdy se firmy perou o každého uchazeče o práci a často jsou i nuceny snižovat své původní požadavky na jejich kvalifikaci – je třeba nezapomínat na permanentní sebevzdělávání a vlastní trvalý růst. Svoji budoucnost je proto třeba vidět v dlouhodobém horizontu a nedomnívat se, že současný jednostranně příznivý stav potrvá věčně. To je totiž jedinou cestou, jak na trhu práce trvale uspět. Je velmi pravděpodobné, že s očekávanou ekonomickou krizí EU dojde následně opět i ke změně na trhu práce. Mějme proto v patrnosti čínské přísloví, které nás učí: „Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho však lovit, dáš mu potravu pro celý jeho život.“

Poohlédneme-li se zpět za prokazatelnými úspěchy absolventů našeho MBA studia, jsme právem hrdi na to, že jsme tým, který je schopen připravit své studenty obstát nejenom v období ekonomické prosperity, ale také i v dobách méně příznivých. Jsme schopni naučit je „lovit“ a nečekat na dary.  Blaho naší země si zaslouží více takto odhodlaných a úspěšných jedinců!
 

Autor: JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA, lektor Personálního managementu na institutu CEMI

 


[1] Ernst & Young je mezinárodní síť poradenských společností, která poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby. Společně s Pricewaterhouse Coopers, Deloitte a KPMG patří do tzv. Velké čtyřky. V České republice firma působí od počátku 90. let a od roku 2000 každoročně pořádá soutěže Podnikatel roku. Viz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ernst_%26_Young

[2] https://www.seznamzpravy.cz/clanek/dnesni-absolventi-chteji-videt-vysledky-hned-v-testech-logiky-ale-svym-predchudcum-nestaci-75911#utm_content=freshnews&utm_term=dne%C5%A1n%C3%AD%20absolventi&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

 
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.