100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Management zdravotnictví: Kam vás MBA studium posune?

4. srpen 2021
Management zdravotnictví: Kam vás MBA studium posune?

Lékaři a ostatní zdravotničtí pracovníci tráví dlouhá léta nejen na vysoké škole, ale i dalším vzděláváním se s cílem osvojit si maximum znalostí a dovedností, díky kterým mohou pomoci nemocným či zraněným lidem. Když se pak dostanou do reálné praxe, často zjistí, že nejsou připraveni na další velmi důležitou součást své profese – a to je byznys a podnikání, které s chodem zdravotnických zařízení souvisí. Jak se stát dobrým manažerem ve zdravotnictví? Pomoci může MBA studium.

Byznys je stále větší a větší součástí zdravotnictví. Ziskovost nemocnic a ordinací, náklady na léky a léčbu, spolupráce se zdravotními pojišťovnami i zaměstnání kvalitního personálu a další oblasti. Takovými věcmi se zabývají nejen manažeři, ale i vedoucí lékaři nebo zdravotní sestry. A právě studium MBA zaměřené na praktickou výuku a se studijním plánem přizpůsobeným zdravotnickému prostředí může být cestou ke zdokonalení se v těchto oblastech.

Proč by měli nejen lékaři investovat do MBA studia?

Snazší vedení vlastní ordinace

Chystáte se otevřít vlastní praxi? Nebo už máte svou ordinaci a chcete vědět, jak ji co nejlépe vést? Mimo lékařské úkony byste měli být zběhlí i ve financích, personálních záležitostech nebo třeba marketingu. MBA studium managementu zdravotnictví obsahuje předměty jako Management malých a středních zdravotnických zařízení nebo Management zdravotního pojištění, které vám s těmito oblastmi pomohou.

Efektivnější postupy v práci

Trávíte dlouhé hodiny nebo dokonce celé dny papírováním? V průběhu MBA studia si osvojíte znalosti a tipy, jak například na kvalitu ve zdravotní péči nebo otázky financování. Odborníci z praxe s vámi proberou vaše reálné problémy a poradí vám, jak ušetřit čas a efektivněji zvládnout činnosti, které se vám nyní mohou jevit jako nekonečné.

Možnost povýšení

MBA titul z managementu zdravotnictví se bude vyjímat ve vašem životopise, zvlášť pokud budete žádat o jednu z manažerských či řídících pozic nejen v nemocnicích. Pomoci může i vaší finanční situaci. Podívejte se na náš kalkulátor finančního přínosu pro další informace.

Znalosti využitelné nejen ve zdravotnictví

Titul MBA sice můžete získat z oboru Management ve zdravotnictví, ale díky rozmanité skladbě absolvovaných předmětů získáte znalosti použitelné nejen pro zdravotnictví, ale pro byznys a management obecně. Osvojíte si leadership, postupy osobního rozvoje i management projektů a inovací. Lékaři s manažerským vzděláním mají pak specifickou roli – v institucích často tvoří můstek mezi skupinami lékařů a manažerů, jelikož chápou každodennost a problémy lékařských postupů, stejně jako rozumí obchodní stránce věci.

Management zdravotnictví na CEMI

Studium MBA programu Management zdravotnictví na CEMI je koncipováno jako dvousemestrální online studium zakončené obhajobou diplomové práce. Cílem studia je dozvědět se, jak řídit zdravotnické zařízení, pochopit financování takových zařízení, ale také rozvíjet vlastní osobnost, stát se leaderem a ovládnou všechny fáze managementu.

Studenti absolvují celkem deset různých předmětů pod vedením odborníků z praxe. Předměty jsou zpravidla ukončovány seminárními pracemi na témata, které vycházejí z reálných situací nebo problémů, se kterými se studenti mohou nejen ve zdravotnických zařízeních setkat. Lektoři, jakožto profesionálové zběhlí ve vyučovaných předmětech, tyto seminární práce se studenty konzultují a výstupem pak je dokument, který může být okamžitě použitý přímo v konkrétní organizaci nebo instituci při konkrétní situaci.

MBA v managementu zdravotnictví je vhodné studium pro všechny s vedoucími ambicemi ve zdravotnictví, pro lékaře, ale i manažery v pojišťovnách a farmaceutických firmách, stejně jako pro všechny, kteří se chtějí naučit moderní principy řízení.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.