100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Jak si udržet odpovídající zaměstnání, až se trh práce změní?

18. září 2019
Jak si udržet odpovídající zaměstnání, až se trh práce změní?

Jak si udržet odpovídající zaměstnání, až se trh práce změní?

Stále častěji se setkáváme s nářky malých i středních podnikatelů, že jim na pracovištích chybějí lidé, a že ti, co v pracovním procesu momentálně jsou, vyžadují stále víc a víc peněz. V důsledku tohoto stavu i trvalého tlaku státu na zvyšování mezd dochází k výrazně rychlejšímu nárůstu platů než samotné produktivity práce. Obzvláště varující je, že dnes jsou přepláceni i lidé, kteří by ve zdravé ekonomice práci vůbec nenašli, nemají totiž na trhu práce co nabídnout.

 

Protože je tento stav dlouhodobě neudržitelný, vidí řada firem jako východisko zvyšování poměru robotizace a automatizace k celkovému počtu jejich zaměstnanců. Příkladů toho je již okolo nás vidět několik: Téměř každý supermarket dnes k úspoře zaměstnanců využívá samoobslužných pokladen. K úspoře pracovníků hledá své cesty i mnoho dalších podnikatelů. Například i Česká pošta nedávno zveřejnila, že se chystá zaváděním samoobslužných míst nahradit chybějící pracovníky na některých svých pobočkách.

 

Stávající situace by pro všechny, kteří jsou rozhodnutí myslet na svoji budoucnost a nečekají pouze s otevřenou náručí, měla být dostatečným poučením, ale i varováním. Momentálního, přechodného stavu – zdánlivého klidu před bouří – je třeba maximálně využít k vážnému zamyšlení se nad tím, jak nejlépe obstát na trhu práce v době, než se uzdraví. Je nutné této doby využít také k potřebné vlastní akci. Jakmile k narovnání, tj. k uzdravení trhu práce, dojde, zaměstnavatelé budou totiž od svých zaměstnanců opět vyžadovat potřebné znalosti a dovednosti.

 

Jednou z cest, jak si udržet stávající životní úroveň, případně ji zvýšit, je trvalé, nikdy nekončící sebevzdělávání. Protože však není lehké určit směr svého dalšího růstu a zvolit k tomu vhodné nástroje, je žádoucí obrátit se s tímto požadavkem na odborníky, kteří jsou připraveni pomoci. Naštěstí existuje tým takto připravených specialistů s vizí. Je soustředěn v Institutu CEMI. Za pozornost také stojí, že všechny česky vyučované MBA a LLM obory na CEMI jsou navrženy a přizpůsobeny potřebám českých a slovenských studentů a hlavně také místního trhu práce.

 

Autor: JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA, lektor Personálního managementu na institutu CEMI

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.