100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Jak mít respekt mezi zaměstnanci

14. únor 2017
Jak mít respekt mezi zaměstnanci

Získat si respekt u svých zaměstnanců je jedna z nejsložitějších věcí, se kterou se v řízení lidských zdrojů můžete setkat. Vy, jako osoba vedoucího, ovlivňujete chování svých podřízených, jejich pracovní morálku, výkonnost, a tím máte hlavní podíl na fungování firmy. Získání si respektu je proto pro chod firmy nutností. Problém spočívá ale v tom, že respekt si u svých zaměstnanců budujete dlouhodobě, zatímco o něj můžete přijít během krátkého okamžiku. Přinášíme vám proto několik tipů, jak si dlouhodobě posilovat respekt u svých zaměstnanců.

Buďte spravedliví

Nic nepodkopá autoritu tak, jako když uplatňuje nadřízený rozdílný přístup k zaměstnancům. Pokud budete některého z pracovníků upřednostňovat na úkor druhých, zaměstnanci se nejen budou cítit frustrováni a nedoceněni, ale ztratí vůči vám veškerý respekt. Pokud budete přistupovat spravedlivě ke všem, budou si vás zaměstnanci vážit a budou k vám vzhlížet.

Mějte přehled o zaměstnancích

Zaměstnanci jsou cenným kapitálem vaší firmy, o který se vyplatí pečovat. V řízení je důležité znát lidi, jejich problémy, pracovní styl, stresory, motivátory a jejich silné a slabé stránky, vše samozřejmě s ohledem na vykonávanou pozici. Jen tak můžete zvolit správný styl řízení a vést zaměstnance k vyšší výkonnosti. Respekt si získáte, pokud budete svým zaměstnancům naslouchat a projevíte jim uznání. Styl řízení hraje v budování respektu podstatnou roli.

Vzdělávejte se

Vaše znalosti, dovednosti a zkušenosti jsou dalším z determinantů pro získání respektu. Nemůžete chtít po svých podřízených, aby se vzdělávali a rozšiřovali svoji kvalifikaci, když vy sami to nečiníte. Zvláště v dynamických firmách musí nadřízený držet se svými zaměstnanci krok. Uvědomte si, že zaměstnanci nemají důvod přinášet do firmy nové podněty, když jejich nadřízený používá pouze zastaralé postupy. Pokud se budete dále vzdělávat, například formou MBA studia, budete díky tomu přinášet do firmy nové poznatky, budete lépe reagovat při řešení problémů a zlepšíte si tím i komunikaci se svými podřízenými. Vyzkoušet budete moci třeba předmět Personální management. Zaměstnanci více vzhlížejí k nadřízeným, kteří jsou skutečnými odborníky v oboru. Neznalost nadřízeného podtrhává jeho autoritu a snižuje respekt, který k němu zaměstnanci chovají.

 

Přínosy MBA studia

 

Dbejte na své vystupování

Jako nadřízený přebíráte určitou roli, kterou od vás daná pozice vyžaduje. Kontakt s podřízenými je vždy složitý, protože i nepatrná chyba může na dlouho podkopat vaši autoritu. Vždy proto před svými zaměstnanci vystupujte konzistentně a neměňte své názory. Dbejte také na upřímnost, která má vliv na dlouhodobou důvěru mezi vámi a vašimi podřízenými. Zvažte i to, co zaměstnancům slibujete, a zda zvládnete dodržet své slovo. Pokud uděláte nějakou chybu nebo se zmýlíte, svoji chybu uznejte. Snažte se vždy zachovávat chladnou hlavu a problémy ve firmě řešte věcně bez zbytečných emocí. Ve firmě máte vy i zaměstnanci společný cíl, a proto by v ní měla být vytvářena taková firemní kultura, která pomůže vytyčeného cíle dosáhnout.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.