100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Feynmanova technika učení: Jak lépe porozumět tématu

29. listopad 2023
Feynmanova technika učení: Jak lépe porozumět tématu

Feynmanova technika učení, pojmenovaná po slavném americkém fyzikovi Richardu Feynmanovi (mimo jiné držiteli Nobelovy ceny za fyziku), je účinným přístupem k učení, zdůrazňujícím schopnost vysvětlit složité myšlenky prostým a srozumitelným způsobem. V tomto článku se budeme zabývat tím, co tato technika obnáší a jak ji lze efektivně využít v praxi.

Základní principy Feynmanovy techniky

Feynmanova technika spočívá ve čtyřech hlavních krocích:

1. Zvolte si téma: Začněte tím, že si vyberete koncept nebo téma, které se chystáte studovat. To může být cokoli od vědeckých pojmů až po historické události.

2. Vysvětlete téma tak, jako byste ho vysvětlovali dětem: Zkuste vysvětlit vybrané téma tak, aby to bylo srozumitelné i pro děti (obvykle se uvádí ve věku okolo 12 let). Používejte jednoduché výrazy a konkrétní příklady. Tímto způsobem odhalíte mezery ve svém porozumění a identifikujete oblasti, které je třeba dále studovat.

3. Identifikujte problémové oblasti: Během procesu vysvětlování si všimněte míst, kde váháte nebo téma nedovedete smysluplně vysvětlit. Tyto oblasti označte jako potenciální body ke zlepšení a následně se zaměřte na jejich další studium.

4. Opakujte a zjednodušujte: Opakujte celý proces, přičemž se zaměřte zejména na ty oblasti, které jste identifikovali jako problematické. Snažte se vysvětlit daný koncept ještě jednou, tentokrát však ještě jednodušeji a jasněji.

Výhody Feynmanovy techniky

Feynmanova technika má několik klíčových výhod:

1. Hluboké porozumění: Vyžaduje hluboké porozumění studovaného tématu tím, že se snažíte téma vysvětlit jiným lidem.

2. Odhaluje mezery ve znalostech: Prostřednictvím snahy vysvětlit věci jednoduše budete odhalovat mezery ve svých znalostech.

3. Zlepšuje komunikaci: Schopnost vysvětlit složité koncepty jednoduše je klíčovou dovedností nejen při učení, ale i v profesním životě.

4. Zvyšuje sebevědomí: Postupné zdokonalování své schopnosti vysvětlovat složité koncepty může zvýšit vaše sebevědomí a jistotu ve vlastní schopnosti.

Jak efektivně využít Feynmanovu techniku

Pro dosažení optimálních výsledků při používání Feynmanovy techniky učení je důležité:

1. Nebát se komplikací: Pokud narazíte na složitý koncept, nenechte se odradit. Místo toho se zaměřte na jeho zjednodušení a postupné porozumění.

2. Pravidelně opakovat: Opakujte proces vysvětlování a zjednodušování pravidelně. Tím si nejen utvrdíte své znalosti, ale také si vytvoříte lepší povědomí o svém postupu v učení.

3. Hledat různé způsoby vysvětlení: Pokud narazíte na obtížněji pochopitelný koncept, zkuste najít různé způsoby, jak ho vysvětlit. Můžete využít různé zdroje, videa nebo učební materiály.

Závěr

Feynmanova technika učení je silným nástrojem pro zdokonalování znalostí a porozumění. Její aplikace není omezena pouze na vědecké oblasti, ale může být úspěšně používána ve všech odvětvích. Pravidelné používání této techniky nejenže posílí vaši schopnost učit se, ale také vám umožní efektivnější přenos znalostí na ostatní. Feynmanova technika učení je proto velmi vhodná i pro manažery, kteří se neustále potýkají s komplexními koncepty v oblasti podnikání, strategie, financí a lidských zdrojů.

Zde je několik přínosů, které může využívání této techniky mít pro manažery:

1. Efektivnější týmová komunikace: Schopnost vysvětlit složité obchodní strategie a plány jednoduše a srozumitelně je klíčová pro manažerský úspěch. Feynmanova technika pomáhá zdokonalit tuto dovednost, což vede k lepší komunikaci s týmem a kolegy.

2. Rozvoj analytických dovedností: Při vysvětlování konceptů a strategií co nejjednodušeji bude manažer nucen detailněji rozkládat informace. Tím se rozvíjejí analytické dovednosti potřebné pro kritické myšlení a strategické rozhodování.

3. Zvyšování sebevědomí při rozhodování: Manažeři často čelí náročným rozhodovacím situacím. Feynmanova technika nejenže pomáhá porozumět konceptům, ale také posiluje manažerské sebevědomí při aplikaci těchto znalostí v praxi.

Pokud vás nezaujala tato metoda učení, kterou můžete používat třeba i v rámci online MBA studia, pak pro vás máme další zajímavý tip na, to jak pracovat či studovat efektivněji -  techniku Pomodoro.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.