100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Co je to motivace?

25. srpen 2021
Co je to motivace?

Motivace je proces, hnací síla a pohnutka, která ovlivňuje chování a jednání lidí tak, aby dosáhli určitého cíle. Vše, co člověk dělá, dělá z nějakého důvodu, chce něčeho dosáhnout. A právě motivace zahrnuje psychologické příčiny, které lidem buďto brání něco udělat nebo naopak je podporují v daných činnostech. Díky motivaci také lidé uspokojují své potřeby, a to biologické jako zajištění bezpečí nebo spánek, či sociální jako například potřebu vzdělání, začlenění se do společnosti a podobně.

Druhy motivace

Motivaci dělíme podle toho, zda vychází z vnitřních nebo vnějších podnětů na vnitřní a vnější. Podle toho, zda je motivace založena na odměně nebo strachu pak rozlišujeme motivaci pozitivní a negativní.

Vnitřní motivace

Vnitřní motivací se rozumí sebemotivace, tedy stimuly, které si vytváříme sami pro naše potřeby a zájmy. Patří sem například snaha získat majetek, přátele, ale i základní životní potřeby. 

Vnější motivace 

Vnější motivace přichází z našeho okolí, nejčastěji od partnerů, rodiny, nebo například nadřízených a podobně. Do typů vnější motivace lze zařadit různé odměny, příkazy, ale i tresty nebo následování vzorů a idolů.

Pozitivní motivace

Jako motivace pozitivní se označuje ta, která probíhá prostřednictvím něčeho, co je člověku příjemné a je založená na odměně – hmotné, například peněžní, ale i nehmotné, a to třeba pochvale nebo dobrém pocitu naplnění. 

Negativní motivace

Negativní motivace je spojená především se strachem. Tento druh motivace nutí člověka konat například pod vlivem strachu ze ztráty něčeho, co má člověk rád. Patří zde i motivace související se samotným přežitím, například motivace, která nutí člověka vyhledávat bezpečí a podobně. 

Pracovní motivace

Motivace k práci ovlivňuje pracovní výkon zaměstnanců. Motivovaní pracovníci pracují s lepšími výsledky, méně chybují, jsou ochotnější, přívětivější a nevyvolávají tolik konfliktů jako pracovníci nemotivovaní. Pro motivaci v práci je důležité postupné získávání větší samostatnosti a také zodpovědnosti a pravomocí rozhodovat. I pracovní motivace má své vnitřní a vnější faktory. Vnitřní jsou založené na uspokojení potřeb při samotné práci, vnější pak na odměny za práci.

Mezi vnitřní faktory pracovní motivace patří kromě již zmíněné samostatnosti i zisk nových schopností, smysl a společenský význam práce a možnost vidět za sebou výsledky. Mezi vnější faktory patří finanční odměny, povýšení, možnost budoucího zvýšení mzdy, ale i pochvala nebo uznání od kolegů či nadřízených.

Jak jako zaměstnavatel nebo manažer motivovat své podřízené? Máme pro vás několik tipů na motivační kompetence.

Motivace ke studiu: Proč studovat MBA?

V osobním rozvoji může pomoci manažerům i ostatním pracovníkům získání nových znalostí a dovedností. Jak? Komplexním studiem MBA. Co lze studiem získat? A co studenty motivuje k absolvování MBA programů? Nejčastěji je to získání praktických znalostí a dovedností, které lze načerpat přímo od odborníků s reálnými zkušenostmi z oboru. Dále pak zisk titulu MBA jako konkurenční výhody na trhu práce, ale i možnost kariérního postupu nebo možnost polepšit si finančně. 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.