100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Motivační kompetence manažera

18. březen 2019
Motivační kompetence manažera

Motivační kompetence jsou na manažerské pozici nezbytné

Manažer by měl být schopný motivovat jedince, ale i tým jako celek. K tomu potřebuje celý svůj tým dobře znát. Na každého člověka platí něco jiného v závislosti na jeho postoji k životu, schopnostech, vědomostech a hierarchii hodnot. Manažer tohle všechno musí vycítit a umět využít ve svůj prospěch. Ne každý člověk s manažerskými ambicemi k tomu má předpoklady, nicméně s tím se dá pracovat, třeba vhodným zvolením oboru studia.

 

Obory MBA studia

 

Motivovat lidi je náročné

Lidská povaha je často nepředvídatelná, takže motivovat každého člověka v týmu může být dost náročné a frustrující. Četné výzkumy se shodují, že cíl je vždy stejný: vzbudit v lidech pozitivní emoce. Jenže cesta vedoucí k němu může být různá.

Navíc je třeba vzít v úvahu finance, protože téměř každá motivace něco stojí. Tou první a nejdražší je samozřejmě odpovídající finanční ohodnocení, jenže ani další položky nejsou zanedbatelné. Firemní teambuilding, nový kávovar, společná snídaně jednou do měsíce, stolní fotbálek na chodbě, možnost home office, tři hodiny týdně na řešení vedlejších (soukromých) projektů, školení v rámci rozvíjení dovedností – všechno tohle platí zaměstnavatel. Jaká je tedy ta správná motivace, která by na zaměstnance fungovala a zároveň firmu příliš finančně nezatížila? A jaké předpoklady musí člověk mít k tomu, aby ji objevil?

Bez osobního přístupu to nepůjde

Základem je správný postoj k týmu. Manažer, který se nad svým týmem rád povyšuje a dává mu najevo, kdo je tady na vyšší pozici, nikdy nebude dobrým vůdcem. Myslet si o sobě, že jste víc než ostatní, není zrovna mentalita vhodná pro vedoucí pozici. K celému týmu je třeba přistupovat jako k rovnocenným partnerům či kamarádům, jedině tak je má manažer šanci skutečně poznat, zjistit, co je trápí a jakým způsobem by je mohl motivovat k lepším výsledkům.

Tendence dívat se na svůj tým svrchu je něco, čeho se těžko zbavuje, ale možné to je. Ostatně stejně to funguje s ostatními motivačními kompetencemi. Pokud už člověk má předpoklady či schopnosti chovat se tak, jak je v dané pozici vhodné, je celá cesta lehčí. Nikdo však netvrdí, že se jim nezvládnete naučit. MBA studium vás v tom podpoří a poskytne patřičné informace přímo od specialistů z praxe.

Malá ochutnávka motivačních kompetencí

Jaké schopnosti, dovednosti a charakterové vlastnosti by měl mít manažer, aby dokázal porozumět svému týmu a motivovat ho k lepším výsledkům?

Důvěra v ostatní. Máte tendenci spoléhat v životě jen sami na sebe a nevěřit druhým? Pak v životě daleko nedojdete a v manažerské pozici to bude obzvlášť znát. Každý zaměstnanec chce dělat důležitou a zodpovědnou práci, která má smysl, tak mu ji musíte přenechat. Jinak rozhodně nebude dělat svou práci s nadšením.

Vlídná slova a pochvaly. Pochválíte v restauraci oběd, když si doopravdy pochutnáte? Svůj tým byste chválit měli. Uznání a chvála lidi velmi motivují, a to nejen v práci.

Dovednost nasát citové rozpoložení. Dobrý team leader pozná, když se ve firmě cokoliv děje. Všimne si napjaté atmosféry, ale i rozhořčení jednoho člena týmu. Pak je samozřejmě na něm, aby vypátral, co zatím stojí, a vymyslel řešení. Když se něco pokazí v práci či v osobním životě, je motivace obzvlášť potřebná.

Schopnost usměrňovat tým. Ve chvílích, kdy je projekt zpožděný a nic se nedaří, musí manažer pomoci vytvořit opět pohodovou atmosféru. Je to ale rovněž on, kdo tým usměrňuje ve chvílích, kdy na pracovišti panuje až příliš velká pohoda. Velkou výhodou tedy je, pokud umíte své nadšení, touhu a energii přenést na druhé.

Mnohem více informací, nejen o motivačních kompetencích, se dozvíte v průběhu studia MBA.

 

Přínosy MBA studia

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.