100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 77.900 KČ JEN DO 15. DUBNA 2021!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH

Doc. JUDr. Ldo. Nicole Grmelová, Ph.D.

Absolventka Právnické fakulty UK v Praze (Mgr., JUDr.) a Právnické fakulty Univerzity v Sevillii (Ldo.). Titul Ph.D. získala na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze, kde působí jako odborná asistentka na katedře podnikového a evropského práva od roku 2002. Po úspěšné obhajobě habilitační práce koncem května 2018 byla jmenována docentkou pro obchodní právo na VŠE v Praze. V letech 2004 až 2008 působila jako právník-lingvista v Evropském parlamentu v Bruselu na generálním ředitelství pro předsednictví. V letech 2009 až 2012 externě spolupracovala se Soudním dvorem Evropské unie jako právník-lingvista. V současné době vyučuje předměty v oboru práva a institucí EU. Ve své domácí i zahraniční publikační činnosti se soustřeďuje na řízení před Soudním dvorem Evropské unie a na mimosoudní řešení sporů (evropský veřejný ochránce práv, SOLVIT a mediace). Hovoří anglicky, španělsky, německy a francouzsky.

Videovizitka lektora :
Hospodářské a obchodní právo EU
Evropské mezinárodní právo soukromé

 

Video

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.