100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Výhody MBA oproti akademickému studiu

17. březen 2017
Výhody MBA oproti akademickému studiu

Obliba neakademického profesního vzdělávání neustále roste, protože studium má řadu pozitivních dopadů vedoucích ke kariérnímu růstu. Výhody MBA jsou značné i v porovnání s klasickým vzděláváním na vysokých školách. Při srovnání obou forem se nejčastěji setkáváme s pěti základními výhodami.

 

Přínosy MBA studia

 

Prohloubení znalostí

Tou hlavní výhodou je rozšíření a prohloubení znalostí, které byly získány během akademického studia. Studenti MBA programů studují více do hloubky a své znalosti mohou lépe uplatnit v praktickém životě. Na rozdíl od klasického akademického vzdělání tedy přináší studium MBA přidanou hodnotu ve formě hlubších znalostí a lepšího zvládání konkrétní problematiky.

Praktické vzdělávání

Zatímco akademické vzdělání se zaměřuje na teoretické znalosti, MBA studium je zaměřené na praktickou rovinu. Studenti řeší případové studie, tedy konkrétní příklady z praxe a získané znalosti mohou okamžitě aplikovat do svého pracovního života.

Lektorský tým

Zaměření na praktickou oblast odpovídá i složení lektorského týmu, které je u MBA studia tvořeno předními odborníky z praxe, kteří poskytují studentům přidanou hodnotu ve formě svých dlouholetých zkušeností v oboru. Lektoři jsou studentům k dispozici i pro řešení konkrétních problémů z jejich manažerského života, a to je něco, co u klasického vzdělávání nenaleznete. Při studium MBA získáte cenné know-how od předních odborníků z dané oblasti.

Způsob studia

Nespornou výhodou MBA studia, oproti tomu akademickému, je možnost studia online. Nemusíte dojíždět na semináře, přednášky, ale ani na zkoušky. Studujete v klidu svého domova, bez stresu a efektivně. 

 

Jak studium MBA probíhá?

 

Konkurenční výhoda na trhu práce

Počet akademických titulů v České republice roste, a tak samotný vysokoškolský titul není pro absolventa přidanou hodnotou na trhu práce. Tou je až další profesní vzdělávání, které pomáhá získat konkurenční výhodu v určitém oboru. Akademický titul ne vždy stačí k získání vhodného zaměstnání, zvláště pokud se ucházíte o zaměstnání v mezinárodních firmách, které vnímají MBA titul jako základ toho, co by měl mít uchazeč o manažerskou pozici v jejich firmě. Samotní zaměstnavatelé vnímají studium MBA jako konkurenční výhodu, a proto jsou to právě oni, kdo nejčastěji vybízejí své zaměstnance k získání MBA titulu.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.