100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Titul CSc.: Co znamená a jak jej správně psát?

25. září 2019
Titul CSc.: Co znamená a jak jej správně psát?

Titul CSc. (kandidát věd) je akademický titul uváděný za jménem oddělený čárkou. V České republice není od roku 1998 udělován, nahradil jej titul Ph.D.

Kdo získával titul CSc.?

Titul Kandidát věd, latinsky candidatus scientiarum, se v České republice uděloval v rozličných oborech, a to jak vědeckých, tak i uměleckých. Získat se dal po ukončení vysokoškolského studia, které v té době ještě nebylo strukturované. To znamená, že neexistovalo dnes známé bakalářské, magisterské ani doktorské (postgraduální) studium. Délka studia byla 4 - 6 let dle zvoleného oboru.

Kromě ukončeného vysokoškolského studia s sebou nesl titul ještě další podmínky. Mezi ně patřilo například úspěšné vykonání zkoušek, obhajoba kandidátské práce a studium. Standardní délka denního studia pro získání CSc. byly maximálně 3 roky (u dálkového studia nejvýše 5 let). 

Vyšším stupněm poté byl titul DrSc. (doktor věd), který byl později nahrazen neoficiálním vědeckým titulem DSc. Ten v současnosti uděluje Akademie věd ČR jako nejvyšší odborné ocenění vědce. Oproti svému předchůdci se však nedá získat vystudováním vysoké školy, ale na základě podané žádosti a posouzení vědecké úrovně uchazeče.

Ph.D. jako nové CSc.

Do roku 1990 mohly titul CSc. udělovat vysoké školy a Československá akademie věd. Porevoluční zákon o vysokých školách z roku 1990 však přiznal toto právo jen vysokým školám a zároveň zavedl novou strukturu vzdělávání vč. postgraduálního studia. Na základě něho pak získal absolvent titul Dr. (doktor). Nějakou chvíli tedy existovaly souběžně 2 rovnocenné tituly (Dr. a CSc.) a při udělování záleželo, který rok začal student své studium. 

V roce 1998, kdy vyšel nový zákon o vysokých školách, nahradil oba tituly mezinárodně uznávaný akademický titul Ph.D. 

Jak správně psát titul CSc.?

Titul CSc. zapisujeme za jméno a oddělujeme jej čárkou: 
Jméno Příjmení, CSc. → Petr Novotný, CSc.

Při oslovení dané osoby nemusíte brát titul v potaz. Oslovení “pane kandidáte” se nepoužívá.

Máte již titul CSc., jakýkoli jiný vysokoškolský titul, titul z vyšší odborné školy nebo maturitu a praxi v oboru a chcete se dále vzdělávat? Kariérní růst i prohlubování znalostí můžete lehce získat studiem MBA. Vybírat přitom můžete z různých oborů, nebo si sestavit svůj studijní plán v oboru MBA Flexi sami dle svých preferencí.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.