100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Studium MBA v Brně

16. prosinec 2016
Studium MBA v Brně


Brno je pokládáno za jedno z předních studentských měst České republiky. A není se čemu divit, protože na jeho území sídlí mnoho vyšších a vysokých škol.

Zvyšte svou hodnotu na pracovním trhu

Poptávka po studiu na brněnských školách je enormní a neustále tak roste počet jejich studentů. Každý rok ukončí studium velké množství absolventů, kteří se poohlížejí po možnostech svého dalšího uplatnění. Mnoho absolventů brněnských vysokých škol hledá kromě vytouženého zaměstnání i možnosti dalšího vzdělávání. V ideálním případě pak hledají možnosti, jak skloubit oboje, tedy studium i práci. A proto bývá jednou z prvních voleb studium MBA.


To je vhodné ale nejen pro absolventy, ale pro každého, kdo chce zvýšit svoji hodnotu na pracovním trhu. V Brně, a vliv na to má i velké množství absolventů, kteří po studiu v jihomoravské metropoli zůstávají, je relativně malé množství pracovně zajímavých nabídek na množství uchazečů o zaměstnání. Samotný vysokoškolský titul tak mnohdy nestačí k získání vytoužené pracovní pozice, a proto je důležité se jakýmkoliv způsobem zatraktivnit na trhu práce. A jedním ze způsobů je právě titul MBA.

 

Přínosy MBA studia

 

Flexibilní online MBA studium

Jaké jsou tedy možnosti pro Brňany a obyvatele přilehlého okolí? V úvahu přicházejí dvě varianty, první je spojena s klasickým studiem MBA a druhá s moderní online formou. Klasické studium MBA v Brně je sice možné, ale je spojeno s víkendovou výukou, která je značně časově náročná. I pro obyvatele Brna je proto výhodnější zvolit online formu studia, která se plně přizpůsobuje jejich požadavkům a zejména časovým možnostem každého studenta. Moderní studium MBA má tu výhodu, že není lokálně omezené. Čímž není nikdo znevýhodňován a nucen k pravidelnému dojíždění do školy. Jednou z nejlepších možností je volba studia prostřednictvím institutu CEMI. CEMI totiž nejen že poskytuje moderní online výuku, ale navíc umožňuje efektivní studium s využitím špičkového lektorského týmu, složeného z TOP odborníků ve svém oboru. Díky tomu získávají absolventi CEMI kvalitní titul, který je postaven na rozsáhlých znalostech a schopnostech aplikovat získané poznatky do praxe.

 

Obory MBA studia

 


Studovat MBA v Brně je možné prostřednictvím e-learningu moderním a efektivním způsobem. Nezáleží tedy na tom, zda studenti bydlí v Praze, Brně, Bratislavě či jiných českých a slovenských městech, ale pouze na tom, jaké vzdělávací instituci vloží svoji důvěru a tím i základ pro svoji profesionální kariéru.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.