100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Proč je průmysl 4.0 další revolucí v podnikání?

22. červen 2022
Proč je průmysl 4.0 další revolucí v podnikání?

Čtvrtá průmyslová revoluce, označovaná také jako průmysl 4.0, začíná měnit způsob podnikání. Digitální technologie, které s sebou tato revoluce přináší, totiž mohou výrazně zvýšit produktivitu, růst i spokojenost zákazníků. Co si však přesně pod pojmem průmysl 4.0 představit a jak lze inteligentní výrobu využít pro rozvoj firmy?

Co je to průmysl 4.0?

Průmysl 4.0 označuje novou fázi průmyslové revoluce, která se výrazně zaměřuje na automatizaci výroby, strojové učení, propojení a zisk dat v reálném čase.

Pro čtvrtou průmyslovou revoluci je charakteristické využívání digitálních technologií k efektivnější a flexibilnější výrobě, která lépe reaguje na potřeby zákazníků. Pomocí internetu, bezdrátových senzorů, softwaru a dalších pokročilých technologií jsou tak podniky schopny vytvářet „chytré továrny“, které sledují výrobu v reálném čase a nahrazují opakující se jednoduché úkony, jež donedávna prováděli lidé.

Na digitální transformaci průmyslu se zaměřuje řada vyspělých zemí. Jsme tak svědky toho, jak se zásadně proměňuje povaha průmyslové výroby, energetiky, obchodu, logistiky a dalších částí ekonomiky i celé společnosti.

Průmysl 4.0 má své místo i v České republice!

Pozadu v digitální transformaci nezůstává ani Česká republika. Vláda ČR již v roce 2018 schválila Iniciativu Průmysl 4.0, kterou vypracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tato iniciativa si klade za cíl udržet a posílit konkurenceschopnost ČR i po nástupu čtvrté průmyslové revoluce a připravit nejen firmy, ale i celou společnost na přijetí technologických změn.

V současné době společnosti po celém světě připojují stroje ke cloudu a vyvíjejí vlastní verze internetu věcí (IoT) šité na míru jako první krok digitální transformace a posunu k průmyslu 4.0. Také české firmy, které si chtějí udržet náskok před konkurencí, musí reagovat na aktuální technologický vývoj a implementovat konkrétní opatření, jež reflektují probíhající změny. Podle průzkumu provedeného Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou (ČNOPK) jsou to převážně velké společnosti, které si stanovují digitalizaci jako jednu z hlavních priorit.

Jak průmysl 4.0 využít pro rozvoj podnikání?

Firmy, které si osvojí změny průmyslu 4.0, mají mnohem větší šanci na úspěch než jejich konkurenti. Digitální transformace může podniku pomoci zvýšit jeho produktivitu, předpovídat peněžní toky, nebo určit, kdy bude potřebovat zásoby, a dokonce i to, kam poslat další marketingový e-mail. V čem všem lze průmysl 4.0 využít pro rozvoj firmy?

Zvýšení produktivity.  Hlavní hnací silou růstu produktivity v chytré továrně je schopnost předvídat a předcházet prostojům a optimalizovat efektivitu a údržbu zařízení. Digitální technologie mohou také pomoci zaměstnancům k vyšší efektivitě. Senzory totiž informují, kolik již bylo vyrobeno položek, kolik z nich je vadných i kolik času trvala jejich výroba. Na základě toho může podnik velmi přesně určit, kdo a v čem potřebuje školení.

Snížení provozních nákladů. Úspory na nákladech mohou plynout z následujících procesů:

  • Monitorování výroby a kontrola kvality v reálném čase s cílem snížit plýtvání a přepracování.

  • Prediktivní údržba, která zabrání nákladným opravám a neplánovaným odstávkám.

  • Vyšší automatizace, která šetří náklady na pracovní sílu.

Zlepšení kvality výrobků. Další výhodou digitálních technologií je lepší kvalita výrobků. Například kontrola kvality v reálném čase může firmě umožnit získat datové body v každém bodě výroby. To pomůže zkontrolovat, jak měnící se podmínky ovlivňují kvalitu výrobků. Tím se sníží, nebo dokonce zcela eliminuje vracení výrobků ze strany zákazníků, ke kterému dochází, když výrobky nesplňují daná kritéria.

Zisk konkurenční výhody. Digitální technologie mohou poskytnout výhodu na konkurenčních trzích, což má významný vliv na růst firmy. Například zpracovatel potravin, který otevřel své systémy nadnárodnímu maloobchodu, může objednávat prostřednictvím zabezpečené online platformy a vybrat si, ze kterého skladu chce výrobek zakoupit. Logistické oddělení pak výrobek odešle a vystaví zákazníkovi fakturu. Celý proces je automatizovaný, což snižuje pracovní zátěž obchodních procesů, zlepšuje dobu plnění a zvyšuje spokojenost zákazníků.

V rámci našeho online MBA studia se fenoménem Průmyslu 4.0 zabývá například MBA obor Podnikový management.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.