100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Online MBA studium: Cesta k udržitelnější budoucnosti

29. srpen 2022
Online MBA studium: Cesta k udržitelnější budoucnosti

S rostoucí poptávkou po distančním vzdělávání se tento způsob e-learningu stává stále oblíbenějším. Není se čemu divit - distanční vzdělávání může být způsobem, jak ušetřit peníze, ale i čas, a také udělat něco pro životní prostředí. Jednou z nejdůležitějších výhod online MBA studia na institutu CEMI je, že umožňuje skloubit profesní a rodinný život se studiem a zároveň dosáhnout udržitelnější formy vzdělávání ve srovnání s prezenčním nebo kombinovaným studiem.

Online MBA studium šetří planetu

Negativní dopady globálních změn mění způsob našeho myšlení a rozhodování. To platí i pro vzdělávání. Udržitelnost je výzvou, které čelí vzdělávací instituce po celém světě. Institut CEMI jde v této oblasti příkladem již od roku 2011 jako poskytovatel sofistikovaného studia MBA, realizovaného výhradně 100% online. Protože právě prostřednictvím online vzdělávání se zmírňují dopady klimatických změn a podporuje udržitelnost. Jaké jsou tedy environmentální výhody studia MBA online?

Menší uhlíková stopa

Institut CEMI, jako jednička na trhu profesního MBA studia v ČR a SR, zpracoval statistiku, ve které srovnává produkci CO2 v případě kombinované formy výuky versus online studia. Statistika se zaměřuje na dopad připisovaný dojíždění studentů do školy. Jaký je výsledek?

Při online modelu výuky MBA každý student během ročního studia v průměru ušetří (rozuměj nevyprodukuje) 1 302 kg CO2*. S více než 2 000 studenty, kteří již na institutu CEMI studovali, to dohromady činí nezanedbatelných 2 605 nevyprodukovaných tun CO2 – což je hmotnost, která odpovídá například 520 slonům nebo 15 dopravním letadlům Boeing 747.

Pro srovnání jeden průměrný strom za 100 let svého života absorbuje zhruba jednu tunu CO2. To znamená, že by bylo nutné vysadit více než dva a půl tisíce stromů, aby se tato zátěž (v případě dojíždění na výuku) vykompenzovala.

Přitom doprava studentů je jen jeden ze zdrojů uhlíkových dopadů připisovaných výuce. V ušetřeném množství CO2 není započítaná například úspora za ubytování studentů nebo provoz učeben.

Další environmentální výhody online MBA studia

Úspora energie

Velké veřejné budovy spotřebovávají obrovské množství energie a tepla. E-learning sice přesouvá část energetické zátěže z fyzických učeben do domácností, přesto jsou úspory energie značné.

Méně papírového odpadu

Odlesňování je vážným problémem na celém světě. Papírenský průmysl nejenže spotřebovává rozsáhlé přírodní zdroje, ale také vyžaduje značné množství energie k výrobě. Online výuka se opírá především o digitální dokumenty. Například na institutu CEMI mají studenti k dispozici online studijní materiály od svých lektorů, k tomu mají navíc přístup do online knihovny Bookport od nakladatelství Grada s 9 000 knihami v elektronické podobě. Tyto materiály tak mohou využívat pro zpracování svých seminárních či diplomových prací opravdu kdykoli a odkudkoli, přičemž i seminární práce se odevzdávají pouze v elektronické podobě. Díky tomu se používá méně papíru a celkově se šetří lesy.

Významným přínosem online vzdělávání je také snížení množství plastového odpadu. S online výukou totiž odpadá potřeba používat jednorázové plastové obaly na jídlo nebo lahve na nápoje.

Online MBA studium šetří i peněženku

S online výukou odpadá nutnost pravidelného dojíždění do školy, čímž studenti nejenže snižují uhlíkovou stopu, ale také snižují dopravní zátěž a šetří za pohonné hmoty.

Méně ujetých kilometrů = více peněz

Institut CEMI ve svém průzkumu spočítal, že pokud by jeho studenti museli místo online výuky dojíždět na kombinovanou výuku, činí ujetá průměrná vzdálenost za rok 7 040 km. Během ročního MBA studia by tak při současných cenách pohonných hmot utratili 25 689 Kč*.

Náklady na dojíždění v případě 100% online MBA studia se ale oproti tomu rovnají nule. Online výuka tak umožňuje studentům nejen zůstat doma (a odpustit si tak desítky hodin za volantem) a učit se pohodlně pomocí moderních e-learningových systémů, ale zároveň ušetřit více než 25 tisíc korun ročně za palivo. Studenti se rovněž vyhnou zácpám na silnicích a celkovému opotřebení vozidla. Opravdu potřebujete ještě více důvodů k tomu, abyste se rozhodli pro online MBA studium?

 


*Výpočet úspory CO2 a ceny za pohonné hmoty v případě kombinované formy studia

Úspora za pohonné hmoty i CO2 je demonstrována na vozidle Škoda Kodiaq L&K 2,0 TSi (140 kW) s produkcí CO2 185 g/km a s kombinovanou spotřebou 8,2 l/100 km. Použitá cena pohonných hmot 44,5 Kč/l byla stanovena na základě průměrné ceny PHM dle tabulek cestovních náhrad pro rok 2022. Průměrná vzdálenost dojíždění za studiem jednoho studenta činí 320 km na 1 cestu tam a zpět, což je ročně 7 040 km při dojíždění 22x ročně (tedy zhruba 1x za 14 dní kromě prázdnin).

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.