100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Zpátky do školy, na MBA – aneb studium moderně, bezpečně a 100% online

8. září 2020
Zpátky do školy, na MBA – aneb studium moderně, bezpečně a 100% online

O tom, jak je v současné době důležité držet krok s konkurencí nebo být aspoň o něco napřed, hledat možnosti rozvoje sebe i firmy, zajistit si kariérní postup a odbornou úroveň, není třeba vést žádné spory. Nutnost celoživotního vzdělávání se dotýká mnoha profesí. Náročné požadavky zaměstnavatelů nebo zákazníků tak vedou k potřebě osobního zdokonalování. Jak si ale zajistit opravdu kvalitní a erudované vzdělání a uznávaný titul?

Škola jako součást života

Výrok „zpátky do školy“ se tak nemusí týkat jen dětí po prázdninách. Zvyšování vědomostí, znalostí a jejich rozvíjení je důležité v každém věku. Již dávno není nic neobvyklého, když vám čtyřicetiletý, padesátiletý nebo třeba sedmdesátiletý člověk řekne, že navštěvuje školu, že zvyšuje svoji odbornost a pracuje na získání titulu. „Back to school pro dospělé“ navyšuje hodnotu všeho, čeho jste již dosáhli a čeho dosáhnout chcete.

Celoživotní vzdělávání pro klíčové pozice

Řada profesí se neustále vyvíjí a nutí člověka získávat a prohlubovat své vědomosti. Tlak vede ke zvyšování dovedností a fixování znalostí, a to doslova celoživotně. MBA studium je vhodným prostředkem jak si potřebné vzdělání na vysoké úrovni zajistit. Je ideální především, ale nejen, pro manažerské pozice, vedoucí pracovníky, uchazeče o kariérní postup, podnikatele a pracovníky státní či veřejné správy.

Co je to MBA?

Nemusíte být absolventem vysoké školy, abyste i vy mohli mít mezinárodně uznávaný a prestižní titul MBA u svého jména. MBA – Master of Business Administration – patří mezi neakademické, ale vysoce ceněné profesní tituly. Jedná se o druh celoživotního kariérního vzdělávání, které případný vysokoškolský titul či prokazatelnou praxi manažera vhodně doplňuje a rozšiřuje.

Lze studovat a zároveň pracovat?

Výběr toho správného studia by měl vzít v potaz několik faktorů. Celoživotní vzdělávání počítá s tím, že se člověk ožení nebo vdá, bude mít rodinu, zaměstnání nebo podnikatelskou aktivitu a především nedostatek volného času. Představa nutnosti prezenčního nebo kombinovaného studia a denního dojíždění na přednášky je tak pro mnohé důvodem, proč předem možnost osobního rozvoje vzdají. Ale o tom tento typ studia být nemusí. Naprostá flexibilita umožňuje vzdělávání také formou 100% online výuky. Tedy bez nutnosti trávit čas v posluchárně, ale pohodlně se věnovat vzdělání doma, v práci nebo třeba o víkendech na chalupě.

Online vzdělávání

Toto studium využívá výhody moderní techniky a umožňuje přizpůsobení harmonogramu a studijního plánu vašim časovým možnostem. Někomu více vyhovuje práce v noci, někdo má čas jen odpoledne. Je to na každém. Online výuka je navíc 100% bezpečná i z hlediska možného omezení z důvodu vývoje koronavirové situace. Nemusíte se bát, že ohrozíte sebe nebo své blízké nebo že dojde k omezení či zastavení výuky, jako tomu bylo u prezenční výuky.

Kvalita na prvním místě

Praktické elektronické vyučování si zároveň zachovává svou velmi vysokou úroveň a odbornost. Nároky na přípravu a úspěšné zakončení předmětů i celého studia jsou vysoké, titul nezískáte snadno. Ale to je nutné. Osobní rozvoj vyžaduje tvrdou a pečlivou práci, aby přinesl požadované výsledky.

Finanční stránka

MBA studium nepatří mezi vzdělávání zajišťované státem, a proto je nutné počítat s tím, že není bezplatné. Administrativní úkoly, lektoři, přístup ke studijním materiálům a tak dále, to je třeba hradit stejně, jako kdybyste si najali soukromého lektora. Který vám ale titul nezajistí. V potaz je tak nutné brát i finanční hledisko, ale především z toho pohledu, že školné je nutné vnímat jako skvělou investici, která se vám v budoucnosti několikanásobně vrátí.

Jaká je přidaná hodnota titulu MBA?

MBA titul bez omezení věkem

Získávání vědomostí nekončí základní, střední ani vysokou školou. Každý den člověku přinese něco nového, nové zkušenosti, nová setkání, nové informace, které ho posouvají na cestě životem a profesí dál. Dát svému vzdělání další vhodnou formu studiem MBA je rozumné řešení. Moderní výuka je vhodná pro řadu profesí a doslova všechny věkové kategorie.

Jak vybrat vyhovující školu?

Internet je plný nabídek různých škol, které se snaží potencionálním uchazečům vnutit. Nedejte tedy hned jen na jejich vlastní vychvalování. Vhodná škola by se měla více než o líbivá slovíčka opírat o konkrétní příklady z řad vlastních absolventů. Neměla by se schovávat za anonymní neurčité reference, ale ideálně by měla prezentovat opravdové zkušenosti svých studentů, kteří již mají praktické zkušenosti se způsobem výuky i s následným uplatněním dovedností a benefitů, který jim získaný titul dal.

Škola by měla klást důraz na kvalitu a odbornost svého lektorského týmu. Jedná se o zásadní bod celého studia. A měla by umožňovat různé formy výuky.

Nadstandardní úroveň online výuky

Pokud se zaměříte na nabídku online výuky, tak tu v opravdu vysoké kvalitě nabízí již od roku 2011 Institut CEMI. Jak to funguje? Úplně jednoduše. K online studiu stačí jen počítač a internet, pak už můžete studovat třeba z druhé strany zeměkoule. Studijní materiály od lektorů k jednotlivým předmětům jsou k dispozici v informačním systému školy. Tento systém provází studenta po celou dobu studia a je mu užitečným pomocníkem. Současně umožňuje dálkový přístup k tisícům odborných textů a knih.

Důraz na individuální konzultace

Studenti zpracovávají pod vedením zkušených lektorů seminární práce, v nichž prokazují nabyté vědomosti, a hlavně schopnost uplatnit získané znalosti v praxi. Jejich zpracování a také dotazy a připomínky k jakékoli probírané tématice lze s vyučujícími v podstatě kdykoli konzultovat telefonicky, e-mailem, ale i přes Skype, WhatsUp a jiné komunikační kanály. Konzultace, jejich počet, ani délka není nijak omezená a lektoři jsou k dispozici opravdu v maximální možné míře,, a to individuálně pro každého studenta.

Jaké jsou klady tohoto typu studia

  • Především absolutní možnost přizpůsobit intenzitu, prostor i čas věnovaný studiu pracovním a rodinným možnostem.
  • Zajištění bezpečné výuky, která může fungovat bez jakéhokoli osobního setkání s jinými studenty či lektory.
  • Žádné cesty na výuku, nulová ztráta času, žádné omezení pracovních povinností.
  • Bohaté elektronické materiály.
  • Individuální konzultace s lektory.
  • Výhodnější cena oproti prezenčnímu studiu.

Jsou nějaké nevýhody?

Možnou nevýhodou se může jevit právě ten omezený kontakt s jinými studujícími. Ale to lze snadno vyřešit založením diskusní skupiny na některém sociálním fóru, případně soukromým mimoškolním setkáváním. Možnosti jsou různé.

Bohatá nabídka studijních programů

Institut CEMI má mnohaletou tradici a poskytuje široké spektrum studijních programů, jako je: Bezpečnostní a krizový management, Management ve zdravotnictví, Ekonomika a finanční management, Management veřejné správy, Executive MBA, Management obchodu nebo velmi žádaný MBA na míru - flexibilní program, který umožňuje kombinaci předmětů přesně dle potřeb studujícího. Mimo to lze využít i studijní programy Global Business Leadership a Marketing Management and International Business, jejichž výuka probíhá v anglickém jazyce.

Získat velmi vážený titul, osvojit si řadu nových poznatků, praktických zkušeností a znalostí je tak docela snadné. Celoživotní vzdělávání a titul MBA je významným přínosem nejen pro jednotlivce, ale i pro celou firmu, podnik nebo úřad. Je to ten správný směr, kterým se vydat. Jen do 30. září 2020 máte navíc mimořádnou možnost přihlásit se ke studiu MBA v rámci akce „Zpátky do školy na MBA“ se zvýhodněním až 50.000 Kč bez DPH a absolvovat tak celé studium již za 77.900 Kč bez DPH.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.