100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Komunikační styly manažera

24. leden 2019
Komunikační styly manažera

Způsob, jakým komunikujete s podřízenými i kolegy, hraje podstatnou roli. Vždyť vedení lidí je především o schopnosti komunikovat. Být podřízeným člověka, s nímž se nedá domluvit, je na slovo skoupý a nedokáže přesně vyjádřit, co potřebuje, je frustrující. Nebudete-li s lidmi mluvit, nikdy nevybudujete dobrý tým. Je ovšem rozdíl mezi obyčejným rozhovorem a uměním komunikovat.

Sice si lze vybudovat určité dobré komunikační návyky, nicméně každý jsme trochu jiný a podle toho vypadají i styly komunikace. Je důležité uvědomit si, jaký uplatňujete vy, a také umět identifikovat, který styl používají vaši kolegové či klienti.


Co všechno chápeme jako komunikaci?

Mluvená slova tvoří jen malou část toho, jak komunikujeme s lidmi kolem sebe. Slova jsou skvělá, když dojde na vysvětlování nedorozumění, ovšem v běžné komunikaci hrají velkou roli zejména neverbální podněty, jako jsou výrazy obličeje.

Samostatnou kapitolou je pak písemná a elektronická komunikace. Manažeři běžně vyřizují desítky či stovky e-mailů denně. Ve všech je důležité vyjadřovat se jasně a přesně. Musíte předpokládat, že příjemci se budou snažit číst mezi řádky.

Ve všech těchto typech dorozumívání se lze pozorovat různé styly komunikace. Podíváme se společně na čtyři nejčastější, které manažeři používají.


Analytický styl

Někteří manažeři rádi vychází z dat a používají je k podpoře toho, co říkají. Analytický styl komunikace je běžný zejména u vyššího managementu. Je sice méně osobní, ale budí respekt. Čím se vyznačuje?

Využívání čísel. V rámci analytického stylu komunikace manažeři podporují své věty reálnými fakty a čísly.

Logika před emocemi. Někteří lidé se spoléhají spíš na intuici a emoce, jiní dají na logický úsudek. Analytické typy patří k té druhé skupině.

Žádné bezcílné rozhovory. V rámci analytické komunikace se nehraje na nic takového jako povídání si o počasí nebo o tom, co bylo včera k večeři. Vždy se mluví k věci.

Je potřeba zmínit, že analytický styl patří mezi komunikační styly manažera, které nejsou příjemné úplně každému. Vyhovuje těm manažerům, kteří si nepotrpí na příliš osobního kontaktu a rádi si na pracovišti udržují určitý odstup.


Intuitivní styl

Dalo by se říct, že jde o opak k analytickému stylu. Analyticky smýšlející manažeři zváží všechny detaily a pak rozhodují, ti intuitivní nezkoumají podrobnosti. Vezmou koncept jako celek a libují si v jeho grafickém znázorňování.

Krátké a jasné instrukce. Intuitivně založený manažer říká ostatním pouze to, co se jich přímo týká, žádné zbytečné detaily.

Hlava plná nápadů. Tento typ člověka rád přichází s velkolepými nápady a s tím je k němu také třeba přistupovat. Musí dostat příležitost vyjádřit své představy.

Vizuální znázornění. Při prezentacích rádi představují své myšlenky a důležité body pomocí grafů a obrázků.

Když máte komunikovat s intuitivně založeným kolegou, musíte hlavně respektovat jeho nápady, aby se necítil nedoceněný. Na věci se s ním podívejte ze společného úhlu pohledu a přistupte na jeho vizuální reprezentaci.


Funkcionální styl

Funkcionálně orientovaní manažeři se soustředí na proces jako celek, vždy jim trvá, než si sestaví svůj plán projektu krok za krokem. Jsou pečliví a musí se ujistit, že bude vše v pořádku. A jak se projevují v komunikaci?

Potřebují kompletní plán. Než jdou s někým o něčem jednat, rádi si věc důkladně prostudují. Musíte jim na to poskytnout čas a informace.

Kladení otázek. Mají ve zvyku ptát se na spoustu otázek.

Zpětná vazba. Spoléhají se na zpětnou vazbu od svých kolegů, a to jim pomáhá profesně růst.

Funkcionální styl komunikace poznáte nejlépe podle spousty kladených otázek. Mnohé z nich se budou týkat zpětné vazby.


Osobní styl

Máte tendenci zaměřovat se na vztahy a emoce? Pak určitě uplatňujete osobní styl komunikace. Manažeři zaměření tímto směrem soucítí se svými kolegy, a tím se snaží pochopit, co si myslí. Jaké důsledky to má na komunikaci?

Osobní jednání. Na osobní domluvu totiž tato skupina lidí reaguje lépe. Chtějí vědět, jak se cítíte, a všímají si neverbálních signálů – to z e-mailu nevyčtou.

Otevřené projevy citů. Je na čase zahodit zábrany a dát najevo, jak se cítíte, protože tento typ manažerů tuto informaci potřebuje.

Možná se tomu budete divit, ale i v podnikání může být někdy spoléhání na vlastní pocity lepší než na čísla a rozum.


Mix různých stylů

Spousta lidí v komunikaci kombinuje několik stylů. Každý však má ten svůj převládající. Pokud se sejdou dva manažeři s naprosto různými styly komunikace a netuší, jak správně jednat s druhou stranou, snadno dojde k neporozumění. Člověk by se proto neměl zamýšlet jen nad tím, jakým způsobem komunikuje s druhými, ale také by se měl naučit rozeznávat techniky ostatních.

Nejste v tom příliš zběhlí? Učený z nebe nespadl. Každé vzdělání pro manažery obsahuje informace o komunikaci a MBA studium není výjimkou.

 

Přínosy MBA studia

 

To je tedy jedna z cest, jak chybějící dovednosti doplnit.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.