100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Kariéra právníka na mrtvém bodě

25. únor 2017
Kariéra právníka na mrtvém bodě


Právnická profese je velmi náročné povolání, vyžadující spoustu času, psychickou odolnost, ohromné znalosti a neustálý rozvoj. Od právníků se očekává, že se budou dále vzdělávat a rozšiřovat své znalosti. I v tomto oboru ovšem panuje značná konkurence, která jde ruku v ruce se snahou dostat se výš ve firemní hierarchii.


Pokud právník nevidí cesty kariérního růstu u svého zaměstnavatele, většinou hledá jiné možnosti na trhu práce. Právě absence možností kariérního růstu patří k jednomu z nejčastějších důvodů, proč lidé dávají výpověď.


Ale ani výpověď a hledání jiného zaměstnání nemusí nutně znamenat kariérní posun. Důvod je zejména ten, že počet právníků neustále roste. Zvláště v Praze a ve větších městech je konkurence na trhu vysoká. Pro právníky, stejně jako pro jiné profese, je proto vhodné se zatraktivnit pro budoucího zaměstnavatele a odlišit se od ostatních uchazečů o zaměstnání.

 

Studium LLM


Jednou z možností, respektive příležitostí, je studium LLM. Jedná se o specializovaný program dalšího vzdělávání, který pomáhá zintenzivnit a rozšířit odborné znalosti v určité oblasti práva. Jako jsou korporátní právo, insolvenční právo, hospodářské a obchodní právo EU, evropské i mezinárodní právo soukromé nebo právo mezinárodního obchodu. Referwnce studentů z oboru LLm - korporátní právo potvrzují


Studium LLM pomáhá nastartovat kariérní růst a otevírá nové příležitosti. Pokud se kariéra právníka ocitne na mrtvém bodě, je tato forma vzdělávání tím, co ji může pomoci nastartovat. Úsilí při získání titulu LL.M. se vyplácí. Už jen tím, že lze získat ve své právnické profesi konkurenční výhodu. Znalosti získané z mnoha oborů, včetně těch zaměřených na mezinárodní právo, budou užitečné pro velké mezinárodní korporace, které hledají právní experty do svých týmů. Navíc se jedná o moderní formu studia, kterou je možné absolvovat online z pohodlí domova.

 

Více o studiu LLM

 

Studium MBA kariéra

Kariérní růst


Kariérní růst souvisí s hledáním nových cest a příležitostí. Někdy nestačí pouze změna zaměstnavatele, ale je nutná i změna oboru, ve kterém právník působí. Znalosti jiného právního prostředí, například získané studiem LLM mohou výrazně přispět v kariérním posunu. Reference studentů z oboru LLM-korporátní právo toto pouze potvrzují. Stát se právním expertem chce velkou mírou úsilí a permanentního seberozvoje. Pokud právník usiluje o kariérní růst, jsou to dvě věci, bez kterých se ve svém oboru neobejde.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.