100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Kam vás dostane MBA a ne BBA

20. březen 2017
Kam vás dostane MBA a ne BBA

Tituly MBA (Master of Business Administration) a BBA (Bachelor of Business Administration) mají mnoho společného. Oba jsou neakademickými profesními tituly psanými za jménem, které značí rozšíření poznatků získaných především na vysoké škole o praktické znalosti jednoduše uplatnitelné v praxi. Oba tituly jsou běžně používány v zahraničí, ale jejich obliba roste i v České republice. 

 

Přínosy MBA studia

 

Hodí se pro vás nižší nebo vyšší stupeň?

Ačkoli jsou oba tituly pro držitele přínosné, získání diplomu s titulem MBA znamená přece jenom více než s titulem BBA. BBA titul můžeme částečně přirovnat k českému bakalářskému titulu, který je nižším stupněm akademického vzdělání a po jeho absolvování se očekává další studium vedoucí k získání magisterského titulu. S BBA je to podobné, jedná se o nižší stupeň dalšího profesního vzdělávání a jeho přínosy jsou tak daleko nižší než v případě MBA. Pro manažery a lidi z obchodní praxe nemá prakticky význam, protože je pouze úzkým doplněním jejich znalostí.

BBA se doporučuje spíše pro uchazeče se středoškolským vzděláním, kteří chtějí získat základní praktické znalosti. U uchazečů s vysokoškolským vzděláním, zvláště z oblastí  marketingu, obchodu a z oblastí středního a vrcholného managementu, nemá tento titul velký význam.

Hodnota titulu MBA je samozřejmě vyšší i na pracovním trhu. Titul BBA uchazeče o zaměstnání prakticky nezvýhodňuje oproti klasickým vysokoškolákům. MBA je naproti tomu jasným impulsem, který zvyšuje atraktivitu uchazeče. V mnoha mezinárodních firmách je dokonce podmínkou pro vstup do středního či vrcholného managementu titul MBA, nikoliv titul BBA.

Proč je tedy lepší MBA a ne BBA?

  • s MBA máte daleko vyšší šanci získat kvalitní zaměstnání,
  • MBA vám dá hlubší znalosti využitelné v praxi,
  • MBA odstartuje váš kariérní růst
  • MBA má vyšší váhu v zahraničí
  • MBA je klíčem k vašemu seberozvoji

V dnešní době je téměř zbytečné studovat BBA programy, zvláště když během jednoho roku, je možné získat titul MBA z různých oborů. Hluboké znalosti problematiky, vyšší respekt mezi svými podřízenými a kolegy, komplexnější myšlení, zlepšení atraktivity na trhu práce, kariérní růst a váš celkový seberozvoj jsou jen zlomkem toho, co získáte titulem MBA a ne titulem BBA.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.