100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Co charakterizuje leadera? Vlastnosti pro vedení lidí

13. prosinec 2018
Co charakterizuje leadera? Vlastnosti pro vedení lidí

Víte, co se říká? Že lidé neopouštějí firmy, ale své manažery. K tomuto názoru se přiklání mnoho světových odborníků a vrcholových manažerů. Dobrý vedoucí týmu by totiž neměl být pouze manažerem, ale především leaderem.

Jak se liší leader od obyčejného manažera? Můžeme si to ukázat na analogii s fotbalem. Je to asi, jako kdybyste se ptali, jak se liší průměrný hráč od nejlepšího útočníka v týmu, který střílí většinu gólů. Průměrný hráč je sice také součástí týmu a přispívá k jeho úspěchům, ovšem nestojí v popředí, není tím, kdo celý tým táhne kupředu.

Zda se můžete stát skvělým útočníkem bez nadání, je sporné, avšak leaderem se může stát každý manažer. Stačí v sobě rozvíjet potřebné vlastnosti., třeba pomocí našich kurzů v rámci MBA studia.

 

Co je to titul MBA? A jaký je průběh MBA online studia?

 

Pokud se vám to povede, dáte i vy dohromady tým lidí, kteří budou pracovat s důvěrou a vášní. O jaké vlastnosti konkrétně jde a jak je v sobě podporovat?

1. Přiměřená míra soucitu

Mnozí experti vám budou tvrdit, že pro skvělého leadera je důležitá empatie, nicméně ve skutečnosti je to spíše soucit. Musíte se naučit vidět situaci z pohledu jiné osoby, pochopit jejich pocity a přizpůsobit tomu své požadavky.

Na rozdíl od empatie si při soucitu stále zachováváte jistou emoční vzdálenost a ta vám právě dává schopnost proaktivně pomáhat druhým. Členy svého týmu musíte pochopit, nikdo však neříká, že je nutné s nimi souhlasit.

Jak tuto vlastnost procvičovat?

  • Zahajujte meetingy tím, že se naladíte na emoční vlnu svého týmu. Jsou ve stresu? Přepracovaní? Trápí je něco ze soukromého života?
  • Zamyslete se také sami nad sebou. Cítíte se frustrovaní? Naštvaní? Popřemýšlejte, jak to ovlivňuje vaše pracovní nasazení.

2. Schopnost přizpůsobit se změnám

Skvělý leader se dokáže rychle adaptovat na přicházející změny a pomáhá týmu zvládnout to také. Svět se nám mění pod rukama a je nepravděpodobné, že během vaší pracovní kariéry bude všechno pořád stejně. Jestliže máte rádi zažité stereotypy a odmítáte se učit novým věcem, skvělý leader z vás pravděpodobně nebude. Leadership vyžaduje celoživotní vzdělávání a chuť zkoušet nové věci, i když občas nevedou k úspěchu. Chybami se člověk učí.

Jak tuto vlastnost procvičovat?

  • Najděte si nějaký náročný úkol, u nějž ale nebude fatálním problémem, když selžete. Zkuste jej vyřešit jiným způsobem než obvykle.

3. Způsob myšlení kouče

Dobrý leader musí být součástí procesu, kterým prochází členové týmu. Měl by společně s nimi vytvářet vizi o tom, co je třeba udělat a jak se bude postupovat. Podpoří se tím vztahy, ale především tím získá možnost koučování. Kouč je člověk, který pomáhá klientům s rozvojem v jimi zvolené oblasti. I leader by měl být koučem, ukazovat týmu cestu, kterou se mají vydat. A jelikož člověk dokáže na druhé nejlépe přenést to, čemu sám věří, je důležité, abyste i vy sami měli touhu rozvíjet se.

Jak tuto vlastnost procvičovat?

Zamyslete se, jak delegovat práci, aby nutila lidi k rozvíjení dovedností.

Udělejte si čas a u každého člena týmu se zkuste zamyslet, jakým směrem by se měl vydat.

4. Efektivní naslouchání

Komunikační dovednosti jsou důležité pro každého manažera, avšak leader by měl umět zejména naslouchat. Poslouchejte, o čem druzí skutečně mluví, a odpovídejte jim na to, na co se ptají. Naslouchat se ovšem musí nejen ušima. Hodně toho prozradí také neverbální komunikace, měli byste se naučit ji rozeznávat.

Jak tuto vlastnost procvičovat?

  • Po každém rozhovoru se zamyslete, jestli jste zachytili klíčové myšlenky.
  • Snažte se být zvědaví, pokládejte otázky.

5. Dostatek snů a vizí

Hlavním úkolem leadera je motivovat a inspirovat lidi k tomu, aby odváděli nejlepší práci. Jak? Chce to inspirativní prostředí, a především reálné cíle. Pokud před sebou máte velký projekt, rozdělte jej na menší celky a nastavte motivaci. Není nutné, aby byla finanční, člověk potřebuje uspokojit i jiné než materiální potřeby. Šiřte například svou vizi, jak nový produkt představíte na prestižní konferenci, že se s chystanou službou přihlásíte do soutěže apod. Tohle všechno může být dobrá motivace, ovšem musíte jí věřit především vy.

Jak tuto vlastnost procvičovat?

  • Naučte se žít a dýchat pro firmu, pro niž pracujete. Jinak to prostě nepůjde.
  • Nespokojte se s málem, vždycky chtějte víc.

Někdo se jako leader už narodí. Má štěstí a disponuje vlastnostmi, které jsou důležité. Většinu z výše popsaných věcí se však naučí každý, kdo bude chtít. Pak už záleží na vás, jestli se do učení pustíte raději samostatně, nebo zvolíte MBA studium pod vedením odborníků.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.