100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY JEN DO 30. 9. 2023
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Ing. Václav Janoušek, MBA, DBA

Učitel
Ing. Václav Janoušek, MBA, DBA

Absolvent oboru

DBA - Executive DBA
2020 / 2021

Jako absolvent CEMI, oboru Bezpečnostní a krizový management, jsem po skvělé zkušenosti s institutem CEM navázal nově nabízeným studiem DBA.

Tato nejvyšší meta v manažerském studiu byla velkou výzvou. Díky špičkovému přístupu všech lektorů, ale také skvělé organizaci studia i obhajoby disertační práce, studium plnilo mé představy a očekávání.

Své poznatky a zkušenosti dále uplatnit v mém stále aktivním pracovním životě a studium proto také velmi dopručuji.

 

Absolventi CEMI

Dip.Ing. Mario Slivka, MBA, LL.M., DBA Možnost vzdělávání je velkým přínosem v životě! Oceňuji nové techniky a vědomosti, které jsou nyní a nebyly, když jsem já studoval vysokou školu.

Dip.Ing. Mario Slivka, MBA, LL.M., DBA ,Edenred Group, CSO - Commercial Director

Absolvent oboru

DBA - Executive DBA

2020 / 2021
Ing. Václav Janoušek, MBA, DBA Díky studiu DBA mohu své poznatky a zkušenosti dále uplatnit v mém stále aktivním pracovním životě.

Ing. Václav Janoušek, MBA, DBA ,Učitel

Absolvent oboru

DBA - Executive DBA

2020 / 2021
Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA, DBA Dosažení titulu DBA je cesta otevřená k možnostem být garantem různých invovačních projektů a programů.

Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA, DBA ,REGION INVEST, a. s.

Absolvent oboru

DBA - Executive DBA

2020 / 2021
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.