100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 77.900 KČ JEN DO 16. 1.
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Ing. Václav Janoušek, MBA, DBA

Učitel
Ing. Václav Janoušek, MBA, DBA

Absolvent oboru

DBA - Executive DBA
2020 / 2021

Jako absolvent CEMI, oboru Bezpečnostní a krizový management, jsem po skvělé zkušenosti s institutem CEM navázal nově nabízeným studiem DBA.

Tato nejvyšší meta v manažerském studiu byla velkou výzvou. Díky špičkovému přístupu všech lektorů, ale také skvělé organizaci studia i obhajoby disertační práce, studium plnilo mé představy a očekávání.

Své poznatky a zkušenosti dále uplatnit v mém stále aktivním pracovním životě a studium proto také velmi dopručuji.

 

Absolventi CEMI

Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA, DBA Dosažení titulu DBA je cesta otevřená k možnostem být garantem různých invovačních projektů a programů.

Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA, DBA ,REGION INVEST, a. s.

Absolvent oboru

DBA - Executive DBA

2020 / 2021
Dip.Ing. Mario Slivka, MBA, LL.M., DBA Možnost vzdělávání je velkým přínosem v životě! Oceňuji nové techniky a vědomosti, které jsou nyní a nebyly, když jsem já studoval vysokou školu.

Dip.Ing. Mario Slivka, MBA, LL.M., DBA ,Edenred Group, CSO - Commercial Director

Absolvent oboru

DBA - Executive DBA

2020 / 2021
Ing. Václav Janoušek, MBA, DBA Díky studiu DBA mohu své poznatky a zkušenosti dále uplatnit v mém stále aktivním pracovním životě.

Ing. Václav Janoušek, MBA, DBA ,Učitel

Absolvent oboru

DBA - Executive DBA

2020 / 2021
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.