100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Ing. Mgr. Petr Černý, MBA

Předseda představenstva a ředitel Stavební bytové družstvo SEVER
Ing. Mgr. Petr Černý, MBA

Absolvent oboru

MBA - Realitní management
2019 / 2020

Na studiu MBA v institutu CEMI jsem ocenil zejména skutečnost, že v rámci jednotlivých studijních předmětů jsem mohl řešit témata, která jsou pro mě využitelná v každodenní praxi. Fakticky jsem tak v rámci studia mohl řešit a řešil problémy, se kterými bych se vzhledem ke své pracovní náplni v zaměstnání musel stejně vypořádat. Takže při studiu na CEMI zcela odpadl ten mnohdy známý pocit zmaru, že se něco učíte nebo studujete zbytečně, bez dalšího využití. V případě CEMI tomu bylo přesně naopak. Pro úspěšné absolvování jednotlivých předmětů jsem si mohl vybrat vždy takové téma seminární práce, které pro mě bylo využitelné v mé pracovní pozici předsedy představenstva a výkonného ředitele, i v projektech, které aktuálně řešíme nebo připravujeme. Práce na řešených tématech mě umožnila seznámit se s doporučenou studijní literaturou, kterou lektoři CEMI doporučují k prostudování v rámci zpracovaných materiálů studijní podpory. Proto mohu studium MBA doporučit všem manažerům, kteří mají zájem o další vzdělávání v oblasti managementu, ale zároveň se nechtějí zahlcovat věcmi, které by v jejich každodenní činnosti neměly dostatečné využití.

Absolventi CEMI

Bc. Linda Petrášková, MBA Realitní management jsem si vybrala pro studium právě díky možnosti studovat tento obor na CEMI.

Bc. Linda Petrášková, MBA ,Realitní makléř - Dvořák & Petrášková reality

Absolvent oboru

MBA - Realitní management

2022 / 2023
Ing. Gabriel Miklík, MBA Studium Realitního managementu na CEMI bylo velkým posunem v oblasti reality developmentu, které se věnuji.

Ing. Gabriel Miklík, MBA ,Makléř/Reality

Absolvent oboru

MBA - Realitní management

2021 / 2022
Mgr. Michal Janči, RSc., MBA Moje společnost procházela změnami a studium MBA mi poskytlo požadované znalosti nutné k úspěšnému dokončení transformace.

Mgr. Michal Janči, RSc., MBA ,CEO Bosen Group

Absolvent oboru

MBA - Realitní management

2021 / 2022
Ing. Mgr. Petr Černý, MBA Získané poznatky a znalosti oboru Realitní management aktivně využívám při realizaci projektů a své každodenní řídící činnosti.

Ing. Mgr. Petr Černý, MBA ,Předseda představenstva a ředitel Stavební bytové družstvo SEVER

Absolvent oboru

MBA - Realitní management

2019 / 2020
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.