100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 77.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Ing. Mgr. Petr Černý, MBA

Předseda představenstva a ředitel Stavební bytové družstvo SEVER
Ing. Mgr. Petr Černý, MBA

Absolvent oboru

MBA - Realitní management
2019 / 2020

Na studiu MBA v institutu CEMI jsem ocenil zejména skutečnost, že v rámci jednotlivých studijních předmětů jsem mohl řešit témata, která jsou pro mě využitelná v každodenní praxi. Fakticky jsem tak v rámci studia mohl řešit a řešil problémy, se kterými bych se vzhledem ke své pracovní náplni v zaměstnání musel stejně vypořádat. Takže při studiu na CEMI zcela odpadl ten mnohdy známý pocit zmaru, že se něco učíte nebo studujete zbytečně, bez dalšího využití. V případě CEMI tomu bylo přesně naopak. Pro úspěšné absolvování jednotlivých předmětů jsem si mohl vybrat vždy takové téma seminární práce, které pro mě bylo využitelné v mé pracovní pozici předsedy představenstva a výkonného ředitele, i v projektech, které aktuálně řešíme nebo připravujeme. Práce na řešených tématech mě umožnila seznámit se s doporučenou studijní literaturou, kterou lektoři CEMI doporučují k prostudování v rámci zpracovaných materiálů studijní podpory. Proto mohu studium MBA doporučit všem manažerům, kteří mají zájem o další vzdělávání v oblasti managementu, ale zároveň se nechtějí zahlcovat věcmi, které by v jejich každodenní činnosti neměly dostatečné využití.

Absolventi CEMI

Ing. Mgr. Petr Černý, MBA Získané poznatky a znalosti oboru Realitní management aktivně využívám při realizaci projektů a své každodenní řídící činnosti.

Ing. Mgr. Petr Černý, MBA ,Předseda představenstva a ředitel Stavební bytové družstvo SEVER

Absolvent oboru

MBA - Realitní management

2019 / 2020
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.