100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 13. 03. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Ing. Mgr. Petr Černý, MBA

Předseda představenstva a ředitel Stavební bytové družstvo SEVER
Ing. Mgr. Petr Černý, MBA

Absolvent oboru

MBA - Realitní management
2019 / 2020

Na studiu MBA v institutu CEMI jsem ocenil zejména skutečnost, že v rámci jednotlivých studijních předmětů jsem mohl řešit témata, která jsou pro mě využitelná v každodenní praxi. Fakticky jsem tak v rámci studia mohl řešit a řešil problémy, se kterými bych se vzhledem ke své pracovní náplni v zaměstnání musel stejně vypořádat. Takže při studiu na CEMI zcela odpadl ten mnohdy známý pocit zmaru, že se něco učíte nebo studujete zbytečně, bez dalšího využití. V případě CEMI tomu bylo přesně naopak. Pro úspěšné absolvování jednotlivých předmětů jsem si mohl vybrat vždy takové téma seminární práce, které pro mě bylo využitelné v mé pracovní pozici předsedy představenstva a výkonného ředitele, i v projektech, které aktuálně řešíme nebo připravujeme. Práce na řešených tématech mě umožnila seznámit se s doporučenou studijní literaturou, kterou lektoři CEMI doporučují k prostudování v rámci zpracovaných materiálů studijní podpory. Proto mohu studium MBA doporučit všem manažerům, kteří mají zájem o další vzdělávání v oblasti managementu, ale zároveň se nechtějí zahlcovat věcmi, které by v jejich každodenní činnosti neměly dostatečné využití.

Absolventi CEMI

Mgr. Michal Janči, RSc., MBA Moje společnost procházela změnami a studium MBA mi poskytlo požadované znalosti nutné k úspěšnému dokončení transformace.

Mgr. Michal Janči, RSc., MBA ,CEO Bosen Group

Absolvent oboru

MBA - Realitní management

2021 / 2022
Ing. Mgr. Petr Černý, MBA Získané poznatky a znalosti oboru Realitní management aktivně využívám při realizaci projektů a své každodenní řídící činnosti.

Ing. Mgr. Petr Černý, MBA ,Předseda představenstva a ředitel Stavební bytové družstvo SEVER

Absolvent oboru

MBA - Realitní management

2019 / 2020
Bc. Linda Petrášková, MBA Realitní management jsem si vybrala pro studium právě díky možnosti studovat tento obor na CEMI.

Bc. Linda Petrášková, MBA ,Realitní makléř - Dvořák & Petrášková reality

Absolvent oboru

MBA - Realitní management

2022 / 2023
Ing. Gabriel Miklík, MBA Studium Realitního managementu na CEMI bylo velkým posunem v oblasti reality developmentu, které se věnuji.

Ing. Gabriel Miklík, MBA ,Makléř/Reality

Absolvent oboru

MBA - Realitní management

2021 / 2022
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.