100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 30. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Bc. Daniel Lopata, MBA

CE Project Manager for Structures - Operations Development at Tesco Central Europe
Bc. Daniel Lopata, MBA

Absolvent oboru

MBA - HR management
2019 / 2020

Svou diplomovou práci jsem obhajoval v roce 2020, což je rok, který navždy zůstane provázaný s rozšířením celosvětové pandemie COVID-19. Veškeré aktivity veřejnosti byly zasaženy limitujícími opatřeními vedoucími k ochraně před nákazou. Škola přesto byla schopna přijít s alternativami obhajoby, ze kterých jsem si mohl vybrat na základě vlastních preferencí. Sám jsem zvolil přítomnost před zkušební komisí, která ochotně mou obhajobu vyslechla a ohodnotila. Tohoto osobního přístupu v takto mimořádně napjaté době si velmi vážím.

Hlavním motivem pro mé studium bylo od počátku ověření si svých znalostí získaných praxí se skutečnými odborníky. CEMI mi poskytlo možnost o svých závěrech diskutovat, konzultovat je a rozvíjet je se skutečnými odborníky ve svých oborech. Tento cíl se podařilo beze zbytku naplnit a pevně věřím, že investice do vzdělání dříve nebo později bude přínosem v profesní nebo osobní rovině. Pro mě se stalo ukončení studia na CEMI určitou satisfakcí.

Institut CEMI mi během studia poskytl nadstandardní podporu. Velmi prospěšné bylo, že jsem si dynamiku svého studia mohl určovat víceméně sám a koordinovat svůj profesní, soukromý a školní život. V případě potřeby mi byli lektoři okamžitě nápomocni. Za všechny bych rád vyzdvihl dva příklady a to lektorku Ing. Evu Matouškovou a Ing. Vendulku Mikšovskou, MSc. in SHRM, ACC. 

Studium na CEMI je skutečně velmi motivující. Rád bych se ke studiu vrátil, a to formou dosažení úrovně DBA právě na tomto institutu. Škola je pro mě opravdovým příkladem. Sám jsem se zde cítil být více partnerem než žákem a takovýto přístup je pro mě neskutečně motivující. Bez jakýchkoli pochybností doporučuji.

Absolventi CEMI

Mgr. Věra Škultétyová, MBA Působím v neustále se vyvíjející oblasti lidských zdrojů, proto jsem hledala pro své studium tento obor, abych držela krok se svými klienty a načerpala také teoretické znalosti, které se opírají o každodenní praxi.

Mgr. Věra Škultétyová, MBA ,Jednatelka společnosti IVE-AGENTURA, s.r.o.

Absolvent oboru

MBA - HR management

2020 / 2021
Lenka Vohradníková, DiS., MBA Cílem studia byl profesní růst, CEMI a titul MBA je důraz na praxi. To se podařilo naplnit.

Lenka Vohradníková, DiS., MBA ,Ředitelka - Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory České Budějovice

Absolvent oboru

MBA - HR management

2021 / 2022
Bc. Daniel Lopata, MBA Hlavním motivem pro mé studium bylo od počátku ověření si svých znalostí získaných praxí se skutečnými odborníky.

Bc. Daniel Lopata, MBA ,CE Project Manager for Structures - Operations Development at Tesco Central Europe

Absolvent oboru

MBA - HR management

2019 / 2020
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.