100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, KTERÉ VÁM POMÁHÁ V KARIÉŘE
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

International Marketing and Social Media

International Marketing and Social Media
International Marketing and Social Media

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Marketing Management and International Business)

 • Název předmětu: International Marketing and Social Media
 • Lektor/ka: Dr. Kester Osahenye
 • Způsob ukončení předmětu MBA studia: Písemná práce

Cíl předmětu MBA studia: 
Přehled odvětví a strukturální analýza marketingu a jak se vztahuje k mezinárodním aspektům a internacionalizaci. Zkoumá vliv sociálních médií na činnosti podílející se na dodávání zboží a služeb spotřebitelům prostřednictvím různých kanálů sociálních médií. Trendy mezinárodního marketingu prostřednictvím digitálních médií a dotěrných nových mediálních kanálů a jejich očekávané účinky na marketing hodnotového řetězce/procesů.

Obsah předmětu:
Vybudování leadershipu a nastavení mysli na výkonnost neodmyslitelně patří k tomuto MBA. Student načerpá a prokáže znalosti ekonomie, obchodních operací, firemních strategií, rozhodování, emoční inteligence, organizačního rozvoje a dalších klíčových kompetencí, které senior manažeři potřebují spolu s odbornými znalostmi se specializací na marketing a znalostmi o tom, jak provozovat úspěšnou marketingovou kampaň a strategie prostřednictvím případových studií.

 • 1. kapitola: 
  Budování nezapomenutelných a intuitivních firemních značek v nadnárodních společnostech a organizacích zaměřených na budoucnost.​
 • 2. kapitola:
  Zvýšení penetrace společnosti na trh prostřednictvím platformy sociálních médií. Dohlížení na marketingový proces, od plánování přes realizaci v novém mediálním ekosystému. 
 • 3. kapitola:
  Vytváření přidané hodnoty pro akcionáře společnosti prostřednictvím aktivního nasazení digitálních médií marketingu.

 • 4. kapitola: 
  Analýza segmentace trhu, zacílení a umístění. Měření výsledků marketingové kampaně a návratnost investic. (Případové studie)

 • 5. kapitola: 
  Trendy ve strategiích sociálních medií a jejich transformační účinky na organizaci.

 • 6. kapitola:
  Sociální média a spoluvytváření produktů a služeb.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia: Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura: 
Belch, G. E., & Belch, M. A. (2015). Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective. New York: McGraw Hill Education.
Drucker, P. F. (1993). Management: Tasks, Responsibilities, Practices. New York: Harper Collins Publishers.
Loudan, D. L., &  Bitta, A. J. D. (1993). Consumer Behavior: Concepts and Applications. New York: McGraw Hill Education. 
Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., & Gilbert, D. R. (1997). Management. New Jersey: Prentice Hall. 

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.