100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 77.900 KČ JEN DO 15. DUBNA 2021!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

International Marketing and Social Media

International Marketing and Social Media
International Marketing and Social Media

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  International Marketing and Social Media

Dr. Kester Osahenye
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Cíl předmětu:
Přehled odvětví a strukturální analýza marketingu a jak se vztahuje k mezinárodním aspektům a internacionalizaci. Zkoumá vliv sociálních médií na činnosti podílející se na dodávání zboží a služeb spotřebitelům prostřednictvím různých kanálů sociálních médií. Trendy mezinárodního marketingu prostřednictvím digitálních médií a dotěrných nových mediálních kanálů a jejich očekávané účinky na marketing hodnotového řetězce/procesů.

Obsah předmětu:
Vybudování leadershipu a nastavení mysli na výkonnost neodmyslitelně patří k tomuto MBA. Student načerpá a prokáže znalosti ekonomie, obchodních operací, firemních strategií, rozhodování, emoční inteligence, organizačního rozvoje a dalších klíčových kompetencí, které senior manažeři potřebují spolu s odbornými znalostmi se specializací na marketing a znalostmi o tom, jak provozovat úspěšnou marketingovou kampaň a strategie prostřednictvím případových studií.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Budování nezapomenutelných a intuitivních firemních značek v nadnárodních společnostech a organizacích zaměřených na budoucnost.​mět tomu, jak byl vytvořen a zavrhnut zlatý standard, dozvědět se o úloze Bretton Woods a vytvoření MMF a Světové banky, dozvědět se o pevných a plovoucích měnách, dozvědět se o měnových trzích a krizích.
Oblast 2 - Zvýšení penetrace společnosti na trh prostřednictvím platformy sociálních médií. Dohlížení na marketingový proces, od plánování přes realizaci v novém mediálním ekosystému. 
Oblast 3 - Vytváření přidané hodnoty pro akcionáře společnosti prostřednictvím aktivního nasazení digitálních médií marketingu.
Oblast 4 - Analýza segmentace trhu, zacílení a umístění. Měření výsledků marketingové kampaně a návratnost investic. (Případové studie)
Oblast 5 - Trendy ve strategiích sociálních medií a jejich transformační účinky na organizaci.
Oblast 6 - Sociální média a spoluvytváření produktů a služeb.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním písemné práce.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:
Belch, G. E., & Belch, M. A. (2015). Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective. New York: McGraw Hill Education.
Drucker, P. F. (1993). Management: Tasks, Responsibilities, Practices. New York: Harper Collins Publishers.
Loudan, D. L., &  Bitta, A. J. D. (1993). Consumer Behavior: Concepts and Applications. New York: McGraw Hill Education. 
Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., & Gilbert, D. R. (1997). Management. New Jersey: Prentice Hall. 
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
 
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.