100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Tajemství týmové práce: Proč je důležité, aby tým táhl za jeden provaz?

2. únor 2022
Tajemství týmové práce: Proč je důležité, aby tým táhl za jeden provaz?

Žádný tým nebude efektivní, pokud všichni jeho členové nepotáhnou za jeden provaz. Řeč je o týmové práci. Co přesně si představit pod tímto pojmem, jaké jsou výhody týmové práce a jak zajistit, aby byli všichni členové týmu takříkajíc „na jedné lodi“?

Chcete-li mít smysluplnou a celoživotní kariéru, musíte tedy být nejen samostatní, ale rovněž dobře spolupracovat s ostatními, týmová práce je totiž v současném profesionálním světě velmi důležitá.

Stojí za zmínku, že v minulosti, během průmyslové éry, kdy většinu pracovních míst představovali lidé na výrobní lince, kteří celý den dělali jednu věc – nebyla týmová práce tak důležitá jako dnes. V dnešní době většina pracovních míst zahrnuje interakci s ostatními, kteří často ani nezastávají stejnou profesi. Potřeba efektivní týmové práce je proto zásadní pro každé podnikání.

Rovněž stojí za zmínku, že dnešní týmy jsou mnohem jiné, než bývaly dříve. Dnešní týmy bývají rozmanitější a dynamičtější. Také obsahují jedinečné sady dovedností, které přinášejí nové výzvy a příležitosti. Díky tomu může každý projekt, který vyžaduje týmovou práci, sloužit také jako příležitost k osobnímu růstu a profesnímu rozvoji.

Co je to týmová práce?

Ve své základní podobě je týmová práce činnost, při které se členové týmu spojují, aby pracovali na společném cíli nebo souboru cílů. V dnešním pracovním prostředí může týmová práce probíhat osobně nebo (stále častěji) online.

Pro týmovou práci je typický pocit jednoty, který se vyvine mezi skupinou osob úzce pracujících na úkolu, projektu atd. Mezi další charakteristické rysy týmové práce patří společné nadšení a motivace, vzájemná podpora, zájem na úspěchu projektu a sdílená odpovědnost za jeho dokončení.

Jaký je význam týmové práce?

V momentě, kdy všichni členové týmu táhnou za jeden provaz, je snadné překonávat překážky a rychleji dosahovat stanovených cílů. Tím se maximálně zvyšuje efektivita práce.

Dobře sehraný tým funguje jako kolektivní jednotka tím, že využívá dovednosti a talent každého člena týmu k podpoře a dosažení společného cíle. Týmová práce rovněž utužuje pracovní vztahy, které zase podpoří lepší výsledky, a tím ještě zvýší produktivitu.

Jaké jsou výhody dobře sehraného týmu?

V arzenálu společnosti není větší zbraně než skvěle sehraného týmu, ve kterém všichni táhnou za jeden provaz. Sehrané týmy mají schopnost maximalizovat výkon využitím silných stránek a vlastností jednotlivých členů. Týmová práce na pracovišti také zvyšuje inovaci a kreativitu tím, že umožňuje členům týmu přicházet s jedinečnými nápady a vnášet odlišnou perspektivu. Jaké jsou další výhody týmové práce?

Týmová práce:

  • přináší nové nápady: Aby podniky uspěly v konkurenčním světě, potřebují nové, neotřelé nápady. Podniky prosperují, mají-li různorodý tým lidí, kteří mohou přispět individuálními nápady.
  • pomáhá řešit problémy: Spolupráce ve skupině může pomoci vyřešit složité problémy. Brainstorming je pro tým dobrou příležitostí k výměně nápadů a vymýšlení kreativních způsobů, jak dělat věci jinak. Díky spolupráci mohou týmy najít řešení, která fungují nejlépe.
  • působí podpůrně: Týmová práce vytváří systém, který zajišťuje dodržování termínů a vysokou kvalitu práce. Když jeden člen týmu zaostává, je tu další, který mu pomůže. Také pokud je práce rozdělena mezi členy týmu, je hotová rychleji, a tím i celý podnik funguje efektivněji. Dobře sehraný tým si při práci na společném cíli rovněž vyvine smysl pro kamarádství, což přidává další stupeň podpory.
  • buduje morálku: Jednotliví členové mají pocit, že je jejich práce oceněna, pokud přispějí k něčemu, co přináší výsledky. Navíc díky společné práci členové týmu cítí silný pocit sounáležitosti a hlubokého závazku k sobě navzájem a ke společnému cíli.

Recept na dobře sehraný tým:

Ne všechny týmy jsou si rovny. Například panovačný vedoucí týmu nebo osobní střet mezi kolegy může zpomalit pokrok a snížit produktivitu.

Lídr, který sestavuje tým, musí mít značnou dávku emoční inteligence a být schopen poskytnout týmu jasnou vizi i přesvědčivé vedení – jen tak může tým dosáhnout svého plného potenciálu.

Mezi další faktory, které podněcují produktivitu ze strany vedení a zajišťují soudržnost týmu, patří:

  • naslouchání a pochopení potřeb každého člena týmu,
  • spolupráce mimo formální prostředí (jako jsou nejrůznější teambuildingy),
  • proaktivní jednání v diskusi.

Oproti tomu by jednotliví členové měli být týmovými hráči, k čemuž je opět zapotřebí vysoká emoční inteligence, díky které mezi sebou mohou komunikovat s co nejmenšími konflikty.

Závěrem

Schopnost současně vystupovat jako jednotlivec, ale také fungovat společně s kolegy nebo zaměstnanci v rámci efektivního týmu je klíčem k dosažení růstu a úspěchu. Pouze tým, který dobře spolupracuje, může společně uspět a vykazovat skvělé výsledky. V rámci svého MBA studia se v diplomové práci můžete zaměřit právě třeba na zvyšování efektivnosti pracovních týmů a pod vedením zkušených odborníků toto téma zpracovat do prakticky využitelného dokumentu, který aplikujete ve své firmě.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.