100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Psaní titulů za jménem a před jménem: který kam patří?

28. leden 2021
Psaní titulů za jménem a před jménem: který kam patří?

Psaní titulů patří k největším oříškům korespondence. Před, za, nebo raději vůbec nezmiňovat? A kde psát tečky a mezery? Nastudujte si, jak správně uvádět tituly a už nikdy v tom nebudete mít chaos. Navíc uděláte skvělý dojem při jakékoli korespondenci! 

Akademické tituly a jejich zkratky

Než se pustíme do psaní správného pořadí, projdeme si jednotlivé zkratky titulů. I tady je totiž hned několik nástrah, a to ve formě teček, mezer a velkých písmen.

  • Bc., BcA., Ing., Mgr., MgA. - Jedná se o vysokoškolské tituly známé jako bakalář, inženýr a magistr. Udělují se absolventům bakalářských a magisterských oborů vysokoškolského studia. Bakalářské studium (Bc.) obvykle předchází navazujícímu magisterskému (Ing., či Mgr.). Není tedy potřeba uvádět oba tituly, ale jen ten vyšší (Ing., či Mgr.).

  • DiS. - Neakademický titul diplomovaný specialista, který obdrží absolvent po řádném ukončení vyšší odborné školy. Bývá často srovnáván s bakalářským studiem (Bc.). Na rozdíl od bakalářského studia na státních (často bezplatných) vysokých školách bývá studium na vyšší odborné škole zpoplatněno a zaměřeno více na praxi.

  • MBA, BBA, MPA, DBA, LL.M. aj. - Spadají pod neakademické, profesní tituly, které udělují instituce po absolvování profesních programů. Nejčastěji se můžete setkat se zkratkou MBA (Master of Business Administration) a LL.M. (Master of Laws), případně DBA (Doctor of Business Administration). Studium na těchto institucích spadá pod celoživotní kariérní vzdělávání a vyhledávají jej zejména řídící a vedoucí pracovníci.

  • PhDr., JUDr., RNDr., PharmDr. ThDr., ThLic. - Tituly udělované po složení rigorózní zkoušky, přičemž tuto zkoušku mohou skládat pouze ti, kteří jsou již absolventy magisterského studijního programu. Lidově se jim říká “malý doktorát”.

  • MUDr., MDDr., MVDr. - Tituly udělované po absolvování lékařských oborů, kde je rigorózní zkouška klasickou státní zkouškou, kterou se zakončuje magisterský studijní program.

  • Ph.D. - Nejvyšší možný titul, kterého lze studiem získat. Označuje nositele doktorátu, tedy absolventa doktorského studia na univerzitě. Lidově se mu říká “velký doktorát”.

  • CSc. a DrSc. - Kdysi hojně užívané tituly, které dnes nahradil jeden univerzální, a to Ph.D. Kandidát věd (CSc.) a doktor věd (DrSc.) se v dnešní době již neuděluje, ale narazit na něj stále můžeme u lidí, kteří je obdrželi v minulosti.

  • doc. a prof. - Vědecko-pedagogické hodnosti vysokoškolských pedagogů (docent, profesor), které se na rozdíl od titulů píšou s malým počátečním písmenem. 

Které tituly se píší za jménem?

Za jménem se nejčastěji píší neakademické tituly, jako je DiS., MBA, LL.M. a jim podobné. Z akademických titulů se za jménem píše ten nejvyšší, tedy Ph.D. a jeho starší podoby CSc. a DrSc. 

Které tituly se píší před jménem?

Před jménem se zapisují tituly Bc., BcA., Ing., Mgr., MUDr., JUDr., PhDr. a další tituly udělované po rigorózní zkoušce. Před jménem také píšeme hodnosti doc. a prof. 

Více titulů, jedno jméno

Pokud získá jedna osoba více titulů, zapisují se v pořadí, ve kterém byly získány. To ovšem neplatí o titulech, které jsou “nadstavbou” předchozího studia. Například: Po ukončení magisterského studia práv získáme titul Mgr. Rozhodneme-li se ve studiu práv pokračovat, obdržíme po absolvování rigorózní zkoušky titul JUDr., který nahradí předchozí Mgr.

Tituly před jménem se neoddělují čárkami. Naopak mezi tituly za jménem je vždy potřeba vložit čárku. Pokud je někdo držitelem více stejných titulů (třeba z různých oborů a škol), vkládá se mezi ně latinská spojka “et”.

Praktická ukázka, jak psát tituly před a za jménem

RNDr. Petr Novák, CSc.
Ing. Petra Prokopová, LL.M.
Ing. Mgr. Jan Novák
JUDr. Ing. Eva Doležalová, Ph.D.
Bc. Pavel Novotný, MBA
doc. PhDr. Aneta Dostálová, Ph.D., MBA
Ing. et Ing. Tomáš Novák

Profesní tituly jsou stále více ceněné

Již zmíněné profesní tituly, zejména pak titul MBA, se těší čím dál větší oblibě. A není se čemu divit – jejich absolvováním si lze totiž výrazně polepšit v kariéře a dosáhnout na vyšší plat. Pokud vás zajímá, jaké jsou finanční i další přínosy absolvování MBA studia například na institutu CEMI, největší MBA škole v ČR), podívejte se na zajímavá data z průzkumu přímo od absolventů.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.