100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Má online MBA studium hodnotu?

14. únor 2017
Má online MBA studium hodnotu?

 
Zájem o neakademické profesní vzdělávání MBA roste. Především manažeři si začínají uvědomovat, že je tato forma studia jednou z možností, jak si zvýšit šance pro svůj kariérní růst. Studium MBA má řadu výhod. Od obdržení mezinárodně uznávaného titulu přes získání cenných praktických znalostí až po zvýšení svého uplatnění na trhu práce (více o výhodách MBA).

 

Přínosy MBA studia

 

Studium MBA

Moderní studium MBA je navíc pro studenty zatraktivněno možností studovat online. Někteří jsou sice k interaktivní formě studia skeptičtí a argumentují tím, že tato forma studia MBA nemá pro absolventa žádnou hodnotu, ale opak je pravdou. V 21. století začínají interaktivní možnosti vytlačovat ty tradiční. Nikoho tak nepřekvapí možnosti online výuky, které jsou stále častější, a jejich hodnota se neustále zvyšuje.

Již na vysokých školách dochází k obratu směrem k moderním formám studia, například u přednášek, které mohou studenti sledovat v pohodlí svého domova na internetu. Význam moderní výuky i v tradičních formách studia narůstá. Je ještě větší v případě dalšího profesního vzdělávání. Toho se účastní většinou lidé velmi pracovně vytížení, kteří by bez existence online studia přišli o možnost získání titulu MBA. Nově mohou využít i MBA Flexi, který přináší pracujícícm další výhody.

Hodnota je dána již samotným způsobem studia. Studenti komunikují přes skype se svými profesory. Řeší s nimi praktické problémy, včetně těch, které souvisejí přímo s jejich kariérou. Studentům jsou zadávány úkoly, které podněcují kritické myšlení a umožňují jim přistupovat k problémům komplexně z mnoha úhlů. Online studium proto klade na studenty daleko větší nároky než studium tradiční. Ale o to více je pro absolventy přínosné.

Online studium MBA Cemi

Online studium

Online forma studia má samozřejmě i své nevýhody, ale ty můžeme nalézt i u tradičních forem vzdělávání. Nevýhody interaktivního online studia jsou spíše individuální a nelze je generalizovat na celou online výuku. Souvisejí především se schopností jedince přinutit se ke vzdělávání. Tedy s jeho vůlí a sebekázní.

 

Jak probíhá studium?

 

Ať již dosáhnete titulu MBA jakoukoliv formou, vždy bude pro vás přínosem. Získaný titul nebude nikdo rozporovat a zjišťovat, zda byl získaný online nebo tradičním způsobem. Vždy budou hlavním kritériem vašeho kariérního růstu vaše znalosti a schopnosti. Tedy něco, co můžete posílit pilným studiem MBA, bez ohledu na jeho formu. Online studium MBA má tedy stejnou hodnotu jako klasické formy studia. Rozdílem jsou pouze přínosy, které moderní studium nabízí, zejména úspora času, který můžete efektivně využít ve svém osobním a profesním životě.

Jedna malá rada na závěr. Hodnotu studia spíše určuje vzdělávací instituce, pro kterou se rozhodnete, než forma studia. Pečlivě vybírejte z nabídky škol, čtěte reference jejich absolventů a zajímejte se o to, kteří lektoři na škole působí.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.