100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Jak efektivněji využívat informace díky metodě „Second Brain“

2. leden 2024
Jak efektivněji využívat informace díky metodě „Second Brain“

V moderním světě, kde se informace množí geometrickým tempem, je jednou z největších výzev, jak se postavit čelem této záplavě dat. Řešení se však nabízí v podobě metody známé jako "Second Brain" neboli "druhý mozek". Tato metoda, poprvé představená zhruba před 10 lety expertem na produktivitu Tiagem Forte (zakladatelem společnosti Forte Labs), nabízí efektivní způsob, jak efektivně zpracovat, organizovat a využívat informace. V tomto článku se zaměříme na to, jak tato inovativní metoda může výrazně zvýšit kognitivní výkon manažerů.

Co je "Second Brain"?

"Second Brain" je termín, který popisuje systém organizace informací, který vytváříme mimo naši vlastní mysl. Jedná se o osobní úložiště, které umožňuje efektivní ukládání, strukturování a vyhledávání informací. V praxi to může být nejčastěji digitální nástroj, jako je Evernote, Notion nebo Roam Research, který umožňuje uživatelům vytvářet strukturované poznámky, dokumenty a odkazy. Pro začátečníky může proces implementace působit komplexně, ale následující průvodce vám poskytne přehled o tom, jak začít tuto metodu v praxi využívat.

1. Definujte své cíle:​

  • Zvažte, jaké cíle chcete metodu "Second Brain" dosáhnout. Například zvýšení produktivity, lepší organizace myšlenek, nebo zlepšení kreativity.

2. Vyberte správný nástroj:

  • Zvolte digitální nástroj pro vytváření vašeho "Second Brain". Evernote, Notion, Roam Research a podobné aplikace nabízí možnosti strukturování poznámek, vkládání odkazů a třídění informací.

3. Vytvořte centrální úložiště:

  • Vytvořte hlavní úložiště, kde budete shromažďovat veškeré informace a s nimi pak dále pracovat.

4. Vytvořte strukturované kategorie:

  • Vytvořte kategorie nebo štítky pro různé druhy informací, které budete ukládat. Můžete mít oddíly pro práci, studium, osobní rozvoj atd.

5. Vytvářejte poznámky systémově:

  • Kdykoliv narazíte na zajímavou informaci, nový koncept nebo myšlenku, vytvořte okamžitě poznámku. Buďte ale struční a přesní.

6. Využívejte odkazy a křížové odkazy:

  • Pro propojení informací vytvářejte odkazy a křížové odkazy mezi poznámkami. To usnadní následnou navigaci a propojení konceptů.

7. Pravidelně pracujte na organizaci:

  • Jednou za určitou dobu si vyhraďte čas na organizaci vašeho "Second Brain". Opravte štítky, vytvářejte nové kategorie a aktualizujte odkazy.

8. Testujte různé techniky:

  • Experimentujte s různými technikami poznámek a jejich třídění a propojování, abyste našli styl, který vám nejlépe vyhovuje.

9. Rekapitulujte:

  • Pravidelně se vracejte k dříve vytvořeným poznámkám a rekapitulujte si zapsané informace, díky tomu si je lépe zapamatujete.

10. Buďte flexibilní:

  • Metoda "Second Brain" by měla být flexibilní. Přizpůsobte ji svým potřebám a měňte svůj přístup podle toho, jak se vyvíjí vaše požadavky.

Implementace metody "Second Brain" vyžaduje určitý čas a angažovanost, ale přinese vám výhody v podobě zvýšené efektivity, organizace a kreativity. Výše uvedený seznam vám poskytuje základní rámec, ale je klíčové najít vlastní styl práce, který vám bude nejvíce vyhovovat. Používání metody "Second Brain" může být krokem k efektivnějšímu využívání informací ve vašem osobním i profesním životě.

Jaké jsou výhody používání metody "Second Brain" pro manažery?

1. Efektivní zpracování informací: Manažeři často čelí masivnímu množství informací. "Second Brain" jim umožňuje systematicky třídit a uchovávat tyto informace tak, aby byly snadno přístupné a použitelné.

2. Podpora kreativity a inovací: "Second Brain" nabízí prostor pro kreativní spojení informací a podporuje inovativní přístup k řešení problémů.

3. Zlepšení organizačních dovedností: Manažeři mají často nabitý kalendář se schůzkami, projekty a dalšími aktivitami. "Second Brain" může sloužit jako centrální místo pro správu všech těchto povinností, což výrazně zlepšuje organizační dovednosti.

4. Strategické plánování: "Second Brain" může sloužit jako nástroj pro shromažďování a organizování strategických myšlenek, což podporuje efektivní plánování a rozhodování.

5. Krizový management: Při řešení krizových situací je klíčové mít rychlý a organizovaný přístup k relevantním informacím. "Second Brain" může sloužit jako prostředek pro okamžité získání potřebných údajů.

6. Rozvoj týmu: Vytváření a sdílení myšlenek prostřednictvím "Second Brain" může také posílit týmovou kreativitu a efektivitu.

Závěr

Metoda "Second Brain" není pouze trendy pojmenování pro organizaci informací; je to nástroj pro efektivní správu dat, který může posílit kognitivní výkon manažerů. Implementace této metody vyžaduje čas a úsilí, ale výsledky v podobě zvýšené produktivity a kreativity jsou toho rozhodně hodny. Koneckonců, tuto metodu můžete využít také při studiu online MBA a dosáhnout tak lepších výsledků ve studiu s menším úsilím.  

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.