100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Brainstorming

26. srpen 2020
Brainstorming

Jak vést správně brainstorming a získat z něho co nejvíce?        

Co brainstorming je?

Brainstorming neboli „bouře mozků" (brain = mozek; storm = bouře, útok) má svou nosnou myšlenku v předpokladu, že lidé ve skupině, na základě podnětů ostatních, vymyslí více, než by vymysleli jednotlivě. Brainstorming je tedy založený hlavně na kolektivním myšlení. Tato metoda vznikla již před 2. světovou válkou a byla spjata s reklamním průmyslem kde ji tvůrci reklam využívali. Postupem času se brainstorming prosadil i v jiných odvětvích podnikání a těch oblastech, které jsou spjaty s tvořivostí, řešením problémů a náročnějšími úkoly. V dnešní době se používá nejčastěji v managementu, podnikání a při hledání optimálních postupů a prognostik. Brainstorming je postaven na logice oddělení vymýšlení nápadů od jejich kritického posuzování. Cílem je vyprodukovat co nejvíce nápadů na dané téma či problém. Pojďme se tedy společně podívat na to, jak se brainstorming správně vede, jaké má pravidla, čemu se musíme vyvarovat a co nám přinese?

Jak se brainstorming vede a jaké má cíle?

Každý brainstroming má svého vedoucího neboli „moderátora“, který může být zvolen a nebo sám musí svolat schůzku na základě řešení dané problematiky či situace. Moderátor má za úkol zapisovat všechny nápady, stanovit dobu a musí se ujistit, že je jasně vymezené a hlavně pochopené téma brainstormingu všemi účastníky, tudíž musí umět stručně vysvětlit probírané téma. Měl by zmínit základní pravidla, kterými se každý brainstroming řídí. Účastníci brainstormingu při řešení problému mohou být různí technici či operátoři z výroby, a proto jim musí být pravidla vysvětleny. Vzhledem k tomu, že v brainstormingu kvantita produkuje kvalitu, musí zúčastnění vědět, že čím větší počet nápadů vyprodukují, tím je větší šance k nalezení toho klíčového. Cílem je navození prostředí, kde se jednotlivci cítí bezpečně a nebojí se, že za své nápady budou souzeni. Navození dobré nálady podporuje divergentní myšlení. Při mnoha jiných schůzkách se totiž i kvalitní technici bojí říci svůj názor, aby neshodili svou vlastní odbornost v případě negativního ohlasu. Musí být vítány i netradiční nápady, někdy nekomfortní, protože ty z prvopočátku nezajímavé nebo příliš vzdálené myšlenky k tématu mohou vést právě k progresivnímu řešení.

Zásady brainstormingu a čemu se vyvarovat?

V Brainstormingu je absolutní zákaz kritiky, jakýkoli náznak negativní reakce na jakýkoli nápad či myšlenku. Negativní odezva může utlumovat nutnou pozitivní atmosféru a ne pozitivní hodnocení nápadů můžou devalvovat průbojnost jiných a ti se pak nemusí dále zapojovat v plném rozsahu. Neměly by se zmiňovat postavení či tituly, naprostá rovnoprávnost je oním klíčem k uvolněnosti každého zúčastněného. Chtě nechtě se Vám do brainstormingu promítnou i osobní vztahy mezi jednotlivými účastníky. Nemusí se jednat přímo o spory, úplně stačí, aby se objevily různé osobnostní typy. Dominantní osoby snadněji prosadí svůj názor. Tvrdohlavci neustále omílají jedno a obhajují svůj pohled na věc. Nejistí jedinci raději mlčí, vyhýbají se kontroverzním myšlenkám a navrhují spíše konformní nápady, které považují za „bezpečné". Výsledek? Neproduktivní, nebo alespoň ne 100% produktivní sezení. Moderátor by měl otevřeně tyto situace usměrňovat a tím stmelovat tu rovnoprávnost lidí na brainstormingu. Měl by být v plném rozsahu napojen na všechny zúčastněné a celou situaci koordinovat, uvolňovat atmosféru, a udržovat rychlý tok myšlenek. Je dobré pokládat otázky z jiného pohledu a samozřejmě neustále vyžadovat nápady. Dobrý moderátor je tak trochu psycholog, který ví, že kvalitní výsledek lze z lidí dostat pouze v případě, když bude vyzdvihnuta jejich důležitost, to znamená, musí moderovat tak, aby si všichni připadali rovni.

Výsledek a přínos?

S pomocí skupiny dále utřídíme nápady pomocí myšlenkové mapy, Paretovy analýzy nebo SWOT analýzy. Z praxe ideální metoda je, když jsou jednotlivé příspěvky diskutujících analyzovány a zpřesňovány, ohodnoceny a zpracovány. Jde o poměrně populární metodu, která se běžně používá ve firmách. Mimo rozvoje kreativního myšlení rozvíjí také schopnost spolupráce. Následně se provede celkové vyhodnocení, výběr a zpracuje se plán co se bude dít dále.
Brainstroming nejen vyhodnocuje, ale rovněž stmeluje, upevňuje kulturu společnosti. Lidi, kteří nám okem unikají každý den, se najednou stanou součástí nás, řešení problému a ve finálním důsledku se od nich můžeme mnoho naučit. Ta pokora, že je manažer schopen vyslechnout lidi na jakékoli úrovni je tou ingrediencí charakteru, který musíme upevňovat každý den, aby nás ostatní následovali. Nejen s brainstormingem Vám v rámci Vašeho manažerského rozvoje mohou pomoci naši zkušení odborníci při individuálních konzultacích v rámci MBA studia.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.