100% ONLINE STUDIUM MBA, MSc & LLM JIŽ OD 77.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 23. 06. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR”)

 

Správce osobních údajů: CEMI MBA Studies s.r.o., se sídlem Mezi vodami 639/27, Modřany, 143 00 Praha 4, IČO: 24133311, sp.zn.: C 181632 vedená u Městského soudu v Praze, email: info@cemi.cz , web: www.cemi.cz (dále jen „společnost“ nebo „správce“).

 

I. Rozsah zpracování

Vaše osobní údaje (dále jen “”) budeme na základě přihlášení k odběru newsletteru zpracovávat v následujícím rozsahu: e-mailová adresa.

 

II. Účel zpracování

Vaše OÚ budeme zpracovávat pro marketingové účely: nabídku vzdělávacích programů, zasílání informací o institutu a jím pořádaných akcích, a to zejména zasíláním e-mailů (obchodní sdělení ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti).

 

III. Doba zpracování

Vaše OÚ budeme zpracovávat po dobu 3 let, nerozhodnete-li se udělit nám souhlas opakovaně.

 

IV. Zapojení zpracovatelé

Kromě správce mohou vaše OÚ zpracovávat také tito zpracovatelé:

  • marketingové a PR společnosti zajišťující reklamní kampaně a propagační akce (včetně těch zajišťujících propagaci pomocí softwarových aplikací, které vyhodnocují vaše preference podle chování na internetu),
  • poskytovatelé softwaru – pro usnadnění administrativy a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém, kancelářské aplikace apod.);
  • provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru - za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.

 

V. Vaše práva týkající se zpracování

Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné - v důsledku jejich neposkytnutí vám newsletter/novinky nemůžeme zasílat.

 

Po dobu zpracování vašich OÚ máte právo:

  • vzít souhlas kdykoli zpět, a to bez jakýchkoli sankcí,
  • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
  • vyžádat si u správce přístup k vašim osobním údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po správci výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
  • přenést vaše osobní údaje k jinému správci,
  • odhlásit se z odběru obchodních sdělení ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

 

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: info@cemi.cz.  V případě pochybností, zda-li zpracováváme Vaše osobní údaje řádně - podle příslušných právních předpisů, můžete se obrátit rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

VI. Účinnost souhlasu

Souhlas, který nám udělujete za výše uvedených podmínek, se stane účinným po kliknutí na ověřovací odkaz, který vám zašleme na e-mail.

 

Domů

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.