PhDr. Marcela Václavková Konrádová, cert. Mgmt., MBA

Statutární orgán - Prístav nádeje, o.z.
PhDr. Marcela Václavková Konrádová, cert. Mgmt., MBA

Absolvent oboru

MBA - Management obchodu
2015 / 2016

Štúdium MBA na CEMI ubehlo veľmi rýchlo. Prvý semester bol pre mňa, okrem iného, aj zoznamovaním sa s e-learningovým systémom Fronter, ktorý ma k dispozícii každý študent. Následné písanie seminárnych prác, ale i skúšky z jednotlivých predmetov ma posunuli vpred a rozšírili moje obzory v manažmente, potrebné k mojej profesii a aktivitám, v ktorých sa realizujem. Nebojím sa povedať, že mi štúdium na CEMI pomohlo profesionálne sa posunúť a že získané vedomosti a znalosti využívam v každodennej práci. Štúdium MBA na CEMI mi taktiež zvýšilo sebavedomie a umožnilo mi rozšíriť svoje portfólio a získať tak aj prácu v oblasti manažmentu, prácu mojich snov.

Absolventi CEMI

Petra Medková, MBA

Petra Medková, MBA ,Oblastní managerka společnosti Ahold

Absolvent oboru

MBA - Management obchodu

2016 / 2017
Ing. Miroslav Škvára, MBA

Ing. Miroslav Škvára, MBA ,Podnikatel, lektor finanční gramotnosti

Absolvent oboru

MBA - Management obchodu

2013 / 2014
Bc. Alexandra Belingerová, MBA

Bc. Alexandra Belingerová, MBA ,Asistentka jednatele pro dotace EU

Absolvent oboru

MBA - Management obchodu

2014 / 2015
PhDr. Marcela Václavková Konrádová, cert. Mgmt., MBA

PhDr. Marcela Václavková Konrádová, cert. Mgmt., MBA ,Statutární orgán - Prístav nádeje, o.z.

Absolvent oboru

MBA - Management obchodu

2015 / 2016
Mgr. Erika Štajerová, MBA

Mgr. Erika Štajerová, MBA ,Referent pro veřejné zakázky

Absolvent oboru

MBA - Management obchodu

2015 / 2016
Miroslav Hubený, MBA

Miroslav Hubený, MBA ,Obchodní ředitel - HAAS+SOHN Rukov, s.r.o.

Absolvent oboru

MBA - Management obchodu

2012 / 2013
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup