100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 94.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

PhDr. Marcela Václavková Konrádová, cert. Mgmt., MBA

Statutární orgán - Prístav nádeje, o.z.
PhDr. Marcela Václavková Konrádová, cert. Mgmt., MBA

Absolvent oboru

MBA - Management obchodu
2015 / 2016

Štúdium MBA na CEMI ubehlo veľmi rýchlo. Prvý semester bol pre mňa, okrem iného, aj zoznamovaním sa s e-learningovým systémom Fronter, ktorý ma k dispozícii každý študent. Následné písanie seminárnych prác, ale i skúšky z jednotlivých predmetov ma posunuli vpred a rozšírili moje obzory v manažmente, potrebné k mojej profesii a aktivitám, v ktorých sa realizujem. Nebojím sa povedať, že mi štúdium na CEMI pomohlo profesionálne sa posunúť a že získané vedomosti a znalosti využívam v každodennej práci. Štúdium MBA na CEMI mi taktiež zvýšilo sebavedomie a umožnilo mi rozšíriť svoje portfólio a získať tak aj prácu v oblasti manažmentu, prácu mojich snov.

Absolventi CEMI

Ing. Peter Komenda, MBA „Najväčší prínos štúdia je pre mňa, že som sa naučil nové techniky a praktiky, ktoré môžem aplikovať do svojej spoločnosti, a tým ju viesť k ďalšej expanzii."

Ing. Peter Komenda, MBA ,Ředitel - Freight consulting s. r. o.

Absolvent oboru

MBA - Management obchodu

2015 / 2016
Michal Beneš, MBA "Největší přínos studia shledávám především v tom, že většina předmětů je zaměřena na praktické využití. Tzn. vybral jsem si vzdělání, které mě i naši firmu posunulo dál."

Michal Beneš, MBA ,Managing director - Bito

Absolvent oboru

MBA - Management obchodu

2015 / 2016
     Miloš Roško, MBA „Ako manželia sme mali jednu veľkú výhodu, že sme sa ako partneri mohli nielen starať o spoločnú vec, ale mali sme taky spoločný malý konkurenčný boj a našli sme veľmi veľa spoločných vecí, čo sa týka biznisu a obchodu."

Miloš Roško, MBA ,Jednatel, ředitel a majitel – REM GROUP s.r.o.

Absolvent oboru

MBA - Management obchodu

2013 / 2014
Ing. David Navrátil, MBA "Největším přínosem byla forma propojení praxe a teorie obchodu."

Ing. David Navrátil, MBA ,Jednatel společnosti FYZLAB - laboratoř fyziologie práce s.r.o.

Absolvent oboru

MBA - Management obchodu

2018 / 2019
Bc. Markéta Hezinová, MBA " Hledala jsem školu, která by byla prestižní, která by mi dala nejen znalosti na bázi teoretické, ale i na bázi praktické a myslím, že to mé očekávání naprosto předčilo."

Bc. Markéta Hezinová, MBA ,Jednatelka Madasped s.r.o.

Absolvent oboru

MBA - Management obchodu

2018 / 2019
Ing. Alexandra Fričová, MBA „Okamžite od zahájenia štúdia bolo možné všetky veci využiť v praxi, bola som efektívnejšia a výsledky boli excelentné. Výber pedagógov bol vynikajúci, mnohokrát sme mali možnosť hovoriť o konkrétnych, praktických otázkach.“

Ing. Alexandra Fričová, MBA ,CEO - ALMAF BEAUTY s.r.o.

Absolvent oboru

MBA - Management obchodu

2014 / 2015
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.