Ing. Vladimír Kocúrek, MBA

Ekonomický riaditeľ univerzitnej nemocnice v Bratislave
Ing. Vladimír Kocúrek, MBA

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA
2017 / 2018

"O možnosti študovať na CEMI som sa dozvedel od kolegu, ktory štúdium absolvoval pred 3 rokmi. Dnešná doba si vyžaduje neustále dopĺňať nové vedomosti, prípadne vedomosti už získané v minulosti, prispôsobiť aktuálnym požiadavkam. Toto mi plne poskytlo štúdium na CEMI. Medzi predmety, ktoré by som chcel vyzdvihnút nesporne patria Management osobního rozvoje, Manažérska ekonomika, Marketing, Spoločenská zodpovednost a Koučing.

Lektori CEMI sú podľa mojho názoru vyberaní veľmi uvážene, s cieľom obohatiť študentov po teoretickej  aj praktickej stránke. Vyzdvihol by som  predovšetkým prácu pani docentky Bedrnovej, pani Matouškovej, pani Mikšovskej, či pana Kolářa. ON LINE štúdium mi ušetrilo množstvo času, ktoré berie predovšetkým cestovanie a klasická forma štúdia. Jednoznačne doporučujem, študujete vtedy keď máte čas.

Štúdium na CEMI je využiteľné v praxi, mne osobne pomohlo v príprave projektov, strátegie a samotného riadenia. Pre mňa to boli ako nové vedomosti,  tak aj nový pohľad na poznatky ktorými som už disponoval."

 

Absolventi CEMI

Ing. Antonín Dvorník, MBA „Dlouho jsem hledal školu, kde bych mohl skloubit své časté služební cesty a studium MBA. CEMI mi padlo do oka na internetu a bylo vybráno."

Ing. Antonín Dvorník, MBA ,Strategic Sourcing Specialist

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2016 / 2017
Mgr. Ivana Chramostová, MBA „Toto studium plně splnilo moje odborná očekávání. Setkala jsem se na seminářích s lektory, velmi erudovanými odborníky, kteří nejen ovládají danou oblast, ale také mají bohaté zkušenosti z praxe. Byli sice nároční, ale ke studentovi vždy vstřícní."

Mgr. Ivana Chramostová, MBA ,Ředitelka školy - Základní škola Opava

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2014 / 2015
Ing. Martin Žagan, MBA „Zejména bych chtěl ocenit lidský a kolegiální přístup lektorů, měl jsem pocit opravdové sounáležitosti při studiu."

Ing. Martin Žagan, MBA ,Výkonný ředitel - SYNER VHS Vysočina, a. s.

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2015 / 2016
Josef Sůkop, MBA „V mém rozhodování nebylo rozhodující získání titulu MBA, pro mne bylo prioritou získání informací, které mně pomůžou a usnadní mé podnikání. Studium mně pomohlo k získání a prohloubení mých manažerských dovedností."

Josef Sůkop, MBA ,Jednatel - Elektrikmont s. r. o.

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2014 / 2015
Ing. Naděžda Mauleová, MBA „Největší přínos MBA studia na CEMI spatřuji v tom, že mě donutilo s velkým předstihem přemýšlet a pracovat na koncepci budoucího rozvoje příspěvkové organizace, ve které již 20 let pracuji."

Ing. Naděžda Mauleová, MBA ,Ředitelka - VOŠ a SPŠE Plzeň

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2011 / 2012
Ing. Slavomír Břečka, MBA "Studium na CEMI jsem si zvolil proto, abych si rozšířil obzory, a to se mi splnilo. Toto studium bych doporučil svým známým, protože si myslím, že je velkým přínosem pro firemní praxi a pro osobnostní rozvoj".

Ing. Slavomír Břečka, MBA ,Provozní ředitel LGI Czechia, s. r. o.

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2017 / 2018
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup