100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 79.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Ing. Vladimír Kocúrek, MBA

Ekonomický riaditeľ univerzitnej nemocnice v Bratislave
Ing. Vladimír Kocúrek, MBA

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA
2017 / 2018

"O možnosti študovať na CEMI som sa dozvedel od kolegu, ktory štúdium absolvoval pred 3 rokmi. Dnešná doba si vyžaduje neustále dopĺňať nové vedomosti, prípadne vedomosti už získané v minulosti, prispôsobiť aktuálnym požiadavkam. Toto mi plne poskytlo štúdium na CEMI. Medzi predmety, ktoré by som chcel vyzdvihnút nesporne patria Management osobního rozvoje, Manažérska ekonomika, Marketing, Spoločenská zodpovednost a Koučing.

Lektori CEMI sú podľa mojho názoru vyberaní veľmi uvážene, s cieľom obohatiť študentov po teoretickej  aj praktickej stránke. Vyzdvihol by som  predovšetkým prácu pani docentky Bedrnovej, pani Matouškovej, pani Mikšovskej, či pana Kolářa. ON LINE štúdium mi ušetrilo množstvo času, ktoré berie predovšetkým cestovanie a klasická forma štúdia. Jednoznačne doporučujem, študujete vtedy keď máte čas.

Štúdium na CEMI je využiteľné v praxi, mne osobne pomohlo v príprave projektov, strátegie a samotného riadenia. Pre mňa to boli ako nové vedomosti,  tak aj nový pohľad na poznatky ktorými som už disponoval."

 

Absolventi CEMI

Mgr. Jitka Křížková, MBA „Během studia se mi podařilo porozumět typickým vzorcům chování u sebe sama a to mi umožnilo získat cenný náhled na své silné stránky i rezervy."

Mgr. Jitka Křížková, MBA ,Zástupce ředitele - ZŠ Dýšin

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2011 / 2012
Ing. Lubomír Fiedler, MBA „Musím jednoznačně říct, že profesionalita a odborné znalosti lektorů mě příjemně překvapily, protože jsou to opravdu zkušení matadoři."

Ing. Lubomír Fiedler, MBA ,Výrobně-technický náměstek ředitele - Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s..

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2016 / 2017
Ing. Pavel Zinner, MBA "Bylo to trochu náročnější, než jsem předpokládal, projevil se i syndrom studenta a skloubit vše byla velká výzva."

Ing. Pavel Zinner, MBA ,Business manager ve společnosti Novares

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2018 / 2019
Jiří Konvalina, MBA, BBA „Studium mi pomohlo rozšířit spektrum možností řešení konkrétních situací v manažerské praxi. Naučil jsem se dívat na věc i z jiného úhlu pohledu a hledat nová inovativní řešení."

Jiří Konvalina, MBA, BBA ,Ředitel provozního úseku - Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2011 / 2012
Svatopluk Soukup, MBA Investice do vzdělání MBA jsou s okamžitou návratností, využití seminárních a diplomové práce na procesy ve firmě jsou velkým přínosem a bonusem.

Svatopluk Soukup, MBA ,Manager

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2021 / 2022
Mgr. Ivana Chramostová, MBA „Toto studium plně splnilo moje odborná očekávání. Setkala jsem se na seminářích s lektory, velmi erudovanými odborníky, kteří nejen ovládají danou oblast, ale také mají bohaté zkušenosti z praxe. Byli sice nároční, ale ke studentovi vždy vstřícní."

Mgr. Ivana Chramostová, MBA ,Ředitelka školy - Základní škola Opava

Absolvent oboru

MBA - Executive MBA

2014 / 2015
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.