100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Přínosy MBA studia s CEMI

Zajímá nás, jak si po absolvování MBA studia vedou naši absolventi, jak vybírali své MBA studium, jak se splnilo jejich očekávání, a co vlastně bylo jejich hlavní motivací ke studiu MBA.

Proto jsme ve spolupráci s renomovanou agenturou STEM/MARK realizovali průzkum mezi našimi absolventy MBA.

Průzkum přínosů MBA studia

Zajímá nás, jak si po absolvování MBA studia vedou naši absolventi, jak vybírali své MBA studium, jak se splnilo jejich očekávání, a co vlastně bylo jejich hlavní motivací ke studiu MBA.

Proto jsme ve spolupráci s renomovanou agenturou STEM/MARK realizovali průzkum mezi našimi absolventy MBA.

Výzkum proběhl v roce 2018, data o finančním přínosu vychází z výzkumu z června 2022.

partner
partner

Jak absolventi institutu CEMI vnímají své MBA studium?

95 % absolventů považuje MBA studium za efektivní formu studia při zaměstnání

89 % absolventů vnímá online studium jako daleko efektivnější než klasické prezenční studium

91% absolventů je přesvědčeno, že do MBA studia se vyplatí investovat

95%

95 % absolventů považuje MBA studium za efektivní formu studia při zaměstnání

icon
89%

89 % absolventů vnímá online studium daleko efektivněji než klasické prezenční studium

icon
91%

91 % absolventů je přesvědčeno, že do MBA studia se vyplatí investovat.

icon

Jaké jsou přínosy absolvování MBA studia na CEMI?

partner
Finanční přínosy
icon

+ 230.187 Kč průměrné roční zvýšení platu díky MBA studiu

icon

Absolventi z řad manažerů a ředitelů si díky MBA studiu platově polepšili v průměru dokonce o 284.480 Kč ročně

icon

440 milionů Kč tolik peněz pomohlo MBA studium vydělat navíc všem absolventům institutu CEMI od roku 2012 (tedy od prvního absolventa MBA na institutu CEMI)

icon

44 % absolventů - podnikatelů, kteří uvedli obrat firmy, narostl díky absolvování MBA obrat, a to v průměru o 22 %, nejčastěji do 1 roku od absolvování

Kariérní rozvoj
icon
73%

73 % absolventů pociťuje díky zisku MBA titulu konkurenční výhodu na trhu práce vůči lidem s pouze akademickým VŠ titulem

icon
62%

62 % absolventů uvádí, že mají po absolvování MBA vyšší hodnotu pro firmu, v níž pracují

icon
58%

58 % absolventů získalo lepší pracovní uplatnění v jiné firmě anebo došlo ke kariérnímu postupu v rámci jejich pracoviště. Tento kariérní posun se odehrál nejčastěji o 1 pozici u žen a o 2 pozice u mužů, v 82 % k němu přitom došlo již v horizontu dvou let od absolvování

icon
57%

57 % absolventů uvádí, že se díky studiu MBA rozšířila síť jejich profesních kontaktů

Praktické znalosti a dovednosti
icon
84%

84 % absolventů uvádí, že získali během studia praktické znalosti a dovednosti využitelné v daném oboru

icon
74%

74 % absolventů pomohlo řešení dílčích projektů během studia MBA k řešení konkrétních situací v jejich práci

icon
61%

61 % absolventů - podnikatelů uvádí, že znalosti nabyté MBA studiem otevřely cestu jejich podnikání

Ostatní benefity
icon

Větší rozhled, orientace v problematice

icon

Prestiž a uznání

icon

Osobní rozvoj, seberealizace

icon

Získání/doplnění znalostí, hlubší pohled na problémy

icon

Posílení sebevědomí, sebedůvěra

icon

Využití zkušeností v praxi

Jaké jsou 3 hlavní motivace ke studiu MBA?

partner
icon
96%

Pro 96 % absolventů získání praktických znalostí a dovedností

icon
92%

Pro 92 % absolventů získání konkurenční výhody na trhu práce

icon
66%

Pro 66 % absolventů kariérní postup

partner

Jak si absolventi institutu CEMI vybírali MBA studium?

76%

76 % absolventů CEMI se rozhodovalo i mezi jinými poskytovateli MBA než institutem CEMI, ke studiu na CEMI je však přesvědčila zejména propracovaná online forma výuky, flexibilní forma studia, výše školného, nabídka kvalitních oborů a profesionální lektorský tým.

Splnilo se absolventům MBA na institutu CEMI jejich očekávání od studia?

98%
Splnilo původní očekávání

Studium na institutu CEMI splnilo původní očekávání u 98 % svých absolventů, z toho u 28 % absolventů tato očekávání dokonce předčilo. Nejvíce přitom absolventi oceňují kvalitní online formu výuky, profesionální lektory, flexibilní podmínky studia, vstřícný klientský servis a snadnou dostupnost studijních materiálů.

partner

Struktura vzorku respondentů

Pohlaví

63%
Muži
icon
37%
Ženy
icon

Věk

chart

1 % Neuvedeno

35 % 45-54 let

33 % 35-44 let

17 % 55-70 let

15 % 26-34 let

Vzdělání

chart

4 % Vyšší odborná škola

56 % Vysoká škola mgr./ing. studium

13 % Vysoká škola bc. studium

16 % Vysoká škola doktoranské studium

12 % Střední škola s maturitou

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.