100% ONLINE MBA STUDIUM, MSc & LLM JIŽ OD 99.900 KČ - PŘIHLÁŠKY DO 31. 07. 2024
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

O CEMI

O CEMI

Všechny česky vyučované MBA a LLM obory na CEMI jsou navrženy a přizpůsobeny potřebám českých a slovenských studentů a také místnímu trhu práce, přičemž v březnu 2024 byl zahájen již 26. ročník kurzů. Studijní programy v anglickém jazyce se zaměřují na danou problematiku v celosvětovém kontextu.

S více než 2 200 klienty patříme mezi nejvýznamnější a největší poskytovatele MBA a LLM studia ve střední Evropě. Přečtěte si, co o nás bylo uveřejněno v médiích.

content image

Z pohodlí domova

Pro tyto účely je na CEMI zaveden nejmodernější e-learningový systém, v němž jsou studentům zpřístupňovány všechny potřebné studijní materiály a další nezbytné informace a jejž mohou studenti využívat jak pro komunikaci s lektory, tak mezi sebou navzájem v rámci svých studijních skupin.

content image

Studium pro pracovně vytížené

Jedním z hlavních cílů institutu je umožnit profesní vzdělávání v MBA či LLM oborech širokému spektru zájemců o studium, kteří si především z časových důvodů nemohou dovolit studovat prezenční formou a pravidelně dojíždět desítky či stovky kilometrů na prezenční výuku MBA. Institut CEMI proto výuku ve všech oborech koncipuje tak, aby umožnil studovat i velmi pracovně vytíženým studentům bez ohledu na jejich bydliště.

content image

Zvolený způsob výuky s převažujícím podílem online vzdělávání se u studentů setkává s velkou oblibou, o čemž svědčí i dosavadní reference, jelikož jim umožňuje skloubit MBA studium s náročnými pracovními povinnostmi a také s rodinným životem.

Vybrat obor

Akreditace

Akreditace, spolupráce, partnerství a členství v institucích - Institut CEMI spolupracuje s následujícími českými i mezinárodními subjekty:

 • Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC) 
  • Logo ASIC
  • Institut CEMI je držitelem mezinárodní akreditace ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges, and Universities).

   Akreditace ASIC je špičkovým, celosvětově uznávaným standardem kvality v oblasti mezinárodního vzdělávání. Instituce procházejí nestranným a nezávislým externím hodnocením, pokrývajícím celé spektrum jejich administrativy, managementu a vzdělávacích aktivit, které potvrzuje, že jejich služby splňují přísné mezinárodně uznávané standardy. Získání akreditace ASIC dokazuje studentům a všem dalším subjektům, že daná instituce je vysoce kvalitním poskytovatelem vzdělávacích služeb a zavazuje se k neustálému zlepšování své činnosti.

   O ASIC: ASIC je jednou z největších mezinárodních akreditačních agentur působících ve více než 70 zemích a ve Spojeném království je uznávána organizací UKVI - UK Visas and Immigration (součást ministerstva vnitra vlády Spojeného království), je akreditována podle normy ISO 9001:2015 (systémy řízení kvality) a je řádným členem Mezinárodní sítě agentur pro zajišťování kvality ve vysokoškolském vzdělávání (INQAAHE), členem BQF (British Quality Foundation), členem Mezinárodní asociace škol (ISA) a institucionálním členem EDEN (European Distance and E-Learning Network).

   Tuto akreditaci jsme obdrželi v květnu 2018 jako první instituce ve střední Evropě, v roce 2022 se nám podařilo tuto akreditaci úspěšně obhájit a byla nám proto prodloužena až do května 2026.


  • Certifikát o udělení akreditace ke stažení
   Naši akreditaci můžete ověřit zde:
    
  • Fotografie z předávání certifikátu
   Akreditační komisař Geoff Boston z ASIC na inspekční návštěvě institutu CEMI
 • Ministerstvo vnitra České republiky
  • Logo Ministerstvo vnitra České republiky
  • Již potřetí jsme obhájili akreditaci naší vzdělávací instituce u Ministerstva vnitra podle ustanovení § 30 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Zároveň s tím byl podle ustanovení § 31 tohoto zákona reakreditován také náš vzdělávací program „Management veřejné správy – vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část“, který je součástí MBA oboru Management veřejné správy. Obě akreditace jsou platné až do ledna 2025

  • Obnovení akreditace institutu CEMI
  • Obnovení akreditace vzdělávacího programu
 • AIVD – Asociace Institucí Vzdělávání Dospělých ČR
  • Logo Asociace institucí avzdělávání dospělých ČR, o.s. - aivd

  • Jedná se o největší profesní asociaci s tradicí od roku 1990, jejímž cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých, koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti, spolupracovat se státními orgány a ostatními subjekty při přípravě a zavádění legislativních a jiných opatření v oblasti vzdělávání dospělých, organizovat odborné a popularizující akce, vydávat odborné publikace a reprezentovat členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích.

   AIVD je členem European Association for the Education of Adults (EAEA), Unie zaměstnavatelských svazů ČR a mezinárodní expertní sítě ReferNet. Více informací naleznete na www.aivd.cz.

 • Národní ústav pro vzdělávání při Ministerstvu školství
  • Logo Národní ústav pro vzdělávání - NúV
  • Jsme členem oborové skupiny Ekonomika a podnikání Národního ústavu odborného vzdělávání, jedné ze tří příspěvkových organizací nově sloučených do Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Tato organizace je řízena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a jejím cílem je zlepšování kvality českého školství a spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi především v rámci Evropské unie.
  • Jmenovací dopis
 • Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR)
  • Logo Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR - AMSP ČR

  • V září 2013 jsme se stali řádným členem asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), která sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé republiky.

   Členům poskytuje především informační servis cíleně zaměřený na segment malých a středních firem – novinky z oblasti bankovních produktů, marketingu, vzdělávání, podpory exportu, statistiky, legislativy apod. Obecně prosazuje zájmy malých a středních firem i živnostníků vůči vládě a dalším institucím ve všech oblastech své činnosti, a to především v médiích, v rámci připomínkového řízení k nové legislativě týkající se podnikání malých a středních firem, dále prostřednictvím své aktivní účasti v poradních orgánech ministrů, v hodnotitelských komisích a odborných výborech.

  • Certifikát přijetí za řádného člena asociace
    

 • Evropská asociace distančního vzdělávání   
  • CEMI je členem Evropské asociace distančního vzdělávání  EADL

  • Posláním EADL je zastupovat všechny soukromé a nevládní evropské organizace nabízející vysoce kvalitní a pedagogicky spolehlivé distanční vzdělávání. Cílem EADL je zlepšit kvalitu a přijetí distančního vzdělávání, aby byl zajištěn maximální přínos pro studenty. EADL poskytuje svým členům fórum pro otevřenou diskusi o všech otázkách souvisejících s distančním vzděláváním a pro sdílení nápadů a osvědčených postupů.

   EADL je Evropská asociace pro distanční vzdělávání.

CEMI podporuje

OCP

Ocenění českých podnikatelek

V České republice je stále velmi malé procento podnikatelek a žen na řídících pozicích ve firmách. Chceme podporou projektu „Ocenění českých podnikatelek“ vyjádřit náklonnost ženám, které již dokázaly, že nejen muži jsou schopní manažeři a majitelé firem. Dále chceme podporovat ostatní ženy v jejich kreativitě, vůdčích schopnostech a talentu být dobrým leaderem.

Soutěž „Ocenění českých podnikatelek“ byla založena roku 2008 na podporu českých žen. Umožňuje ocenit ženy jako osobnosti a poukázat na významné projekty nebo inovace v různých oborech, které české firmy pod jejich vedením přinášejí na český nebo evropský trh. Klade si zároveň za cíl vyzdvihnout a šířit úspěchy žen dosažené v podnikání při respektování nepsaných mravních norem vzájemného obchodu.

Institut CEMI je partnerem projektu OCP již od roku 2013, kdy se stal zároveň i patronem kategorie „Výjimečný růst firmy“ a i v roce letošním nadále zůstává hrdým partnerem soutěže. Více informací naleznete zde.

Stipendium pro handicapované

Věříme, že vzdělání je nenahraditelné a pomáhá „dělat svět lepším“. Rozhodli jsme se proto poskytnout jedinečnou šanci zdravotně handicapovaným lidem a vybranému uchazeči umožnit studium MBA či LLM na našem institutu zcela bezplatně. Veškeré potřebné informace naleznete zde.

Stipendium MBA pro handicapované na CEMI

Člověk v tísni

Dne 4. 6. 2013 jsme přispěli částkou 10.000,- Kč na povodňové konto Člověk v tísni na pomoc lidem v povodní postižených oblastech celé České republiky. Naší kanceláři se voda jen těsně vyhnula, proto jsme se rozhodli alespoň částečně pomoci těm, kteří takové štěstí neměli. Využití finančních prostředků vybraných na povodňové konto najdete na webových stránkách Člověka v tísni zde.

Darovací certifikát pro CEMI Člověk v tísni

Pomoc dětem s rakovinou

V roce 2013 jsme věnovali 20.000,- Kč nadačnímu fondu Dobrý anděl, který pomáhá rodinám s dětmi v boji s rakovinou. Peníze od dárců, Dobrých Andělů, přijaté v jednom měsíci, systém DOBRÝ ANDĚL rozdělí rovným dílem stovkám rodin vždy první pracovní den následujícího měsíce. Veškeré provozní náklady nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL jsou hrazené ze soukromých peněz jeho zakladatelů. Systém DOBRÝ ANDĚL umožňuje dárcům, Dobrým Andělům, finančně pomáhat stovkám rodin ve finanční tísni, kde otec, matka anebo některé z dětí trpí rakovinou. Více informací naleznete na www.dobryandel.cz.

Logo Dobrý anděl

Podpora vzdělávání zrakově postižených studentů

Uvědomujeme si, jak je vzdělání důležité, a také si uvědomujeme, že pro některé z nás je cesta k němu podstatně složitější.

Jako společensky zodpovědná společnost proto prostřednictvím Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška podporujeme vzdělávání zrakově postižených studentů. Darováním finanční částky ve výši 10.000,- Kč v březnu 2012 jsme se tak zařadili po bok významných dárců jako je Vodafone či Student Agency a sbírku Světluška budeme dlouhodobě podporovat.

Logo Světluška

V rámci stipendijního programu podporuje Světluška studenty středních a vysokých škol s těžkým zrakovým a zrakovým kombinovaným postižením již od svého vzniku v roce 2003. Pomáhá hradit část studijních nákladů a nákladů, které souvisí s kompenzací zrakového handicapu, jako jsou asistenční a průvodcovské služby, speciální kompenzační pomůcky, úprava studijních materiálů apod., které umožňují plnohodnotné studium.

Logo nadační fond Českého rozhlasu

Cílem je poskytnout těžce zrakově postiženým studentům středních a vysokých škol možnost dalšího vzdělávání, získání nových informací a kontaktů a zajistit tak rovnou příležitost v přístupu ke vzdělání.

Pomoc opuštěným či týraným psům

Psi jako nejlepší přátelé člověka a jedni z nejinteligentnějších tvorů na Zemi si jistě také zaslouží naši pozornost – a zejména ti, kteří zatím neměli to štěstí, aby se dostali do rodiny, která je bude milovat.

Proto v rámci projektu Buldoček v nouzi finančně podporujeme péči nejen o toto plemeno. Ať se jedná o podporu útulků, které se o tyto psy starají či o počáteční podporu individuálních majitelů, kteří se takového pejska ujmou (prvotní léčba atd.). V roce 2012 jsme na toto konto darovali finanční obnos ve výši 5.000,- Kč.

Tango - manažeři na vozíčcích

Logo Tango - management pro život Daruj Hračku

 

Zdravotně znevýhodnění manažeři Tango Havlíčkův Brod realizují svůj autorský projekt Daruj hračku již od roku 1997, který přináší dětem z dětských domovů, ústavů sociální péče a dalších zařízení vánoční dárky. Institut CEMI se stal partnerem  tohoto dobročinného projektu, díky kterému znevýhodnění manažeři, realizátoři významných sociálních projektů, mohou dokázat, že i z vozíku umí člověk dobře pracovat - stačí mu dát šanci, důvěru a tolik potřebný pocit uplatnění a seberealizace. Za svou činnost a realizaci projektů bylo Tango oceněno významnými cenami na celosvětové, republikové i regionální úrovni. 

Více na: www.oworld.cz.

Certifikát partnerství Tango

Certifikát partnerství Cena - Ď

Certifikát partnertsví Champions - Tango

Ke stažení
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu mezi absolventy MBA studia na institutu CEMI, realizovaného agenturou STEM/MARK v červnu 2022.