MBA - Executive MBA

Doba štúdia: 9-12 mesiacov
Titul: MBA
Predmetov: 10
Voliteľnosť predmetov: Áno
Ukončenie: Diplomová práca
Jazyk výučby: čeština

V rámci štúdia tohoto odboru získate v prvom semestri komplexné znalosti z oblasti manažmentu a leadershipu, ktorými má disponovať každý moderný manažér. Naučíte sa strategicky myslieť a riadiť projekty, čeliť zmenám a využívať na maximum potenciál inovácií. Zistíte tiež, ako rozvíjať svoju vlastnú osobnosť a byť tak efektívnejší, úspešnejší a spokojnejší nielen v profesnom, ale aj v osobnom živote. V druhom semestri ďalej získate unikátne znalosti z oblasti diplomacie a obchodnej etikety, manažérskej etiky. Zistíte tiež, aký význam môže mať koučovanie pre vás i Vašu firmu. Svojou kvalifikáciu ešte rozšírite absolvovaním dvoch voliteľných predmetov, ktoré si vyberiete podľa svojich potrieb.

Hlavné prínosy odboru v praxi

 • Ovládnete všetky fázy manažmetnu, od operatívneho, cez taktický až po strategický
 • Stanete sa nielen skvelými manažérmi, ale i lídrami
 • Naučíte sa využívať potenciálu zmien a inovácií a riadiť i rozsiahle projekty
 • Osvojíte si zásady osobného rozvoja a time-managementu vo vzťahu k work-life balance
 • Naučíte sa, ako rozvíjať svoju vlastnú osobnosť
 • Vďaka znalosti diplomacie a etikety sa stanete levom/levicou salónov a všetkých spoločenských udalostí
 • Naučíte sa uplatniť v praxi koučovací prístup ako pre svoj vlastný rozvoj, tak pre vedenie a motiváciu podriadených
 • Zistíte, že manažment je tiež o etike, kultúre a firemnej spoločenskej zodpovednosti

Máte v hlave námety ku zlepšeniu chodu oddelenia, hľadáte inšpiráciu k osobnému rastu či expanzii vašej spoločnosti? Spracujte tieto témy vo svojej diplomovej práci či seminárnych prácach a naši lektori, profesionáli z praxe, vám s nimi v rámci MBA štúdia radi pomôžu.

Štúdiom jednotlivých predmetov totiž získavate možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s našimi lektormi – expertami na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod ich odborným vedením spracovať u každého predmetu ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát, bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami. Výstupom z absolvovania každého predmetu je teda cenný dokument ihneď použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam s odborníkom.

Jednotlivé seminárne práce môžete ďalej rozpracovať do svojej diplomovej práce, ktorá predstavuje ucelený strategický dokument, ktorý môže mať zásadný vplyv na váš ďalší biznis. Celkom takto v priebehu svojho štúdia pod odborným vedením spracujete a získate deväť prakticky zameraných prác, a naviac ešte diplomovú prácu.

Čo sa ešte naučíte?
Hodnotenie absolventov
Hodnocení 4.79/5
Hodnotilo 35 uživatelů
Bc. Margarita Raskina, MBA

Bc. Margarita Raskina, MBA

IT projektový manažér

„CEMI mi doporučila má známá, také absolventka tohoto Institutu. Bylo pro mě velice příjemné zjistit, že můžu MBA studovat pouze online, z pohodlí domova nebo z práce."

Ďalší absolventi odboru
Bc. Michal Černaj, MBA

Bc. Michal Černaj, MBA

Webmaster - Mesto Žiar nad Hronom

„Pod vedením skúsených lektorov sa naučíte získané poznatky efektívne aplikovať v praxi. Výhodou pre slovenských študentov je to, že môžu komunikovať a riešiť zadané úlohy vo svojom materinskom jazyku."

Ďalší absolventi odboru
Bc. Michal Hochman, MBA

Bc. Michal Hochman, MBA

Produktový manažér v IReSoft s.r.o.

„CEMI mi vyhovovalo štruktúrou predmetov. Veľmi kladne hodnotím lektori, je vidieť, že sú to ľudí z praxe, čo je obrovská výhoda oproti ostatným školám."

Ďalší absolventi odboru
Darek Haumer, MBA

Darek Haumer, MBA

Projektový manager - Eurovia CS, a.s.

„Studium na Institutu CEMI jsem si vybral z toho důvodu, že jsem časově velmi zaneprázdněn a líbila se mi e-learningová výuka."

Ďalší absolventi odboru
Ing. Antonín Dvorník, MBA

Ing. Antonín Dvorník, MBA

Strategic Sourcing Specialist

„Dlouho jsem hledal školu, kde bych mohl skloubit své časté služební cesty a studium MBA. CEMI mi padlo do oka na internetu a bylo vybráno."

Ďalší absolventi odboru
Ing. Dušan Drobílek, MBA

Ing. Dušan Drobílek, MBA

Drobílek-Doprava a mechanizace

"Ja v momente, keď som sa rozhodol, že by som študoval MBA, som sa rozhodoval podľa dvoch kritérií, ktorými bola prestíž školy a kvality lektorov. Tieto kritériá som na CEMI vyhodnotil pozitívne. "

Ďalší absolventi odboru
Ing. Ilona Matějů, MBA

Ing. Ilona Matějů, MBA

Interný audit - Štátny fond dopravnej infraštruktúry

„Co se týče samotného studia, byla jsem velmi spokojená především s přístupem lektorů a konzultacemi, které nám poskytovali."

Ďalší absolventi odboru
Ing. Ján Marcin, MBA

Ing. Ján Marcin, MBA

Predseda predstavenstva - Regioninvest a.s. Košice

„Štúdium oboru Executive MBA na CEMI mi pomohlo pri kariérnom postupe na pozíciu Predseda predstavenstva vo firme Regioninvest a.s. Košice, kde určite zužitkujem vedomosti a zručnosti získané štúdiom."

Ďalší absolventi odboru
Ing. Jozef Hudák, MBA

Ing. Jozef Hudák, MBA

konateľ súkromnej spoločnosti

„Výhodou štúdia na CEMI je skrátené obdobie, dobrý výber predmetov a perfektný postup. Štúdium MBA na CEMI vrelo odporúčam aj iným kolegom, času na štúdium je vždy málo a učiť sa treba skutočne celý život."

Ďalší absolventi odboru
Ing. Martin Novák, MBA

Ing. Martin Novák, MBA

Koordinátor vývoj sedačiek, ŠKODA AUTO a.s.

„Lektoři a přednášející byli ochotní pomoci, velmi oceňuji jejich vstřícný přístup k výuce a širokou nabídku konzultací. Obával jsem se časové náročnosti studia, ale díky on-line formě studia se vše dalo snadno zvládnout."

Ďalší absolventi odboru
Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M.

Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M.

Riaditeľ správy mestských lesov, odborný lesný hospodár

„Studium na CEMI mě velmi mile překvapilo svou vstřícností ke studentům, kvalitními studijními materiály a podklady i vysokou profesionalitou  a erudicí jednotlivých lektorů."

Ďalší absolventi odboru
Ing. Michal Maxa, MBA

Ing. Michal Maxa, MBA

Manažér - Československá obchodná banka, a. s.

„Během studia jsem měl vždy plnou podporu příslušných profesorů a konzultace s nimi byly přínosem k mým pracem a získaným znalostem."

Ďalší absolventi odboru
Ing. Naděžda Mauleová, MBA

Ing. Naděžda Mauleová, MBA

Riaditeľka - VOŠ a SPŠE Plzeň

„Největší přínos MBA studia na CEMI spatřuji v tom, že mě donutilo s velkým předstihem přemýšlet a pracovat na koncepci budoucího rozvoje příspěvkové organizace, ve které již 20 let pracuji."

Ďalší absolventi odboru
Ing. Slavomír Břečka, MBA

Ing. Slavomír Břečka, MBA

Riaditeľ LGI Czechia, s. r. o.

"Studium na CEMI jsem si zvolil proto, abych si rozšířil obzory, a to se mi splnilo. Toto studium bych doporučil svým známým, protože si myslím, že je velkým přínosem pro firemní praxi a pro osobnostní rozvoj".

Ďalší absolventi odboru
Ing. Václava Vurmová, MBA

Ing. Václava Vurmová, MBA

Ředitel kvality pro ČR - Mubea spol. s r.o.

„Osobně jsem měla před zahájením obavy ohledně časového zvládnutí studia, avšak za pomoci pracovníků institutu a online formě vzdělání jsem vše nakonec zdárně zvládla."

Ďalší absolventi odboru
Ing. Vladimír Kocúrek, MBA

Ing. Vladimír Kocúrek, MBA

Ekonomický riaditeľ univerzitnej nemocnice v Bratislave

"Štúdium na CEMI je využiteľné v praxi, mne osobne pomohlo v príprave projektov, strátegie a samotného riadenia"

Ďalší absolventi odboru
Jaroslav Minárik, MBA

Jaroslav Minárik, MBA

Head of Cards Partnerships & Sales - Citibank

"On-line výuka poskytuje nezvyklou míru časové flexibility a upřímně si neumím představit denní studium s časově náročnou prací, kterou mám."

Ďalší absolventi odboru
Jiří Konvalina, MBA, BBA

Jiří Konvalina, MBA, BBA

Riaditeľ prevádzkového úseku - Stavebná sporiteľňa Českej sporiteľne, a. s.

„Studium mi pomohlo rozšířit spektrum možností řešení konkrétních situací v manažerské praxi. Naučil jsem se dívat na věc i z jiného úhlu pohledu a hledat nová inovativní řešení."

Ďalší absolventi odboru
Jiří Willem Kocich, MBA

Jiří Willem Kocich, MBA

Fashion & Sales Consultant - Louis Vuitton

„Maximálně mi vyhovovala časová flexibilita a individuální přístup studijního oddělení i každého z lektorů. Studium na CEMI přineslo do mého života mnoho zkušeností."

Ďalší absolventi odboru
Jitka Černíčková, MBA

Jitka Černíčková, MBA

Generali pojišťovna, manažer rozvoje obchodní služby

"Jsem časově velmi vytížená, proto mi vyhovovala možnost individuálního studia, kdy jsem třeba v deset hodin večer sedla k počítači a učila se."

Ďalší absolventi odboru
Josef Sůkop, MBA

Josef Sůkop, MBA

Konateľ - Elektrikmont s. r. o.

„V mém rozhodování nebylo rozhodující získání titulu MBA, pro mne bylo prioritou získání informací, které mně pomůžou a usnadní mé podnikání. Studium mně pomohlo k získání a prohloubení mých manažerských dovedností."

Ďalší absolventi odboru
JUDr. Robert Bezek, MBA

JUDr. Robert Bezek, MBA

Právnik a súkromný podnikateľ - REODEK group,s.r.o., K&B time, spol. s r.o., ISCB, s.r.o.

„Štúdium na CEMI mi pomohlo pochopiť uvažovanie mojich obchodných partnerov a doplniť si manažérske vedomosti. Tým, že predmety na seba logicky nadväzujú, nútia poslucháčov zaoberať sa manažmentom ako komplexnou študijnou disciplínou."

Ďalší absolventi odboru
Lukáš Krasula, MBA

Lukáš Krasula, MBA

Produktový manažér EMEA Robertshaw s.r.o.

„CEMI mi bylo doporučeno mým kolegou. Velice kladně hodnotím lektory, byli velmi profesionální."

Ďalší absolventi odboru
Marek Šetek, MBA

Marek Šetek, MBA

Konateľ v SETJA s.r.o.

„Nejvíce mě zaujal pan doktor Procházka, který vedl i mou diplomovou práci, a bylo to hlavně jeho otevřeností a nenásilným tlakem, jak ze studenta dostat co nejvíce."

Ďalší absolventi odboru
Martina Javůrková, MBA

Martina Javůrková, MBA

Founder & Principal Lecturer - Dimensions Consulting Services s.r.o.

„Veľmi sa mi páčilo, že aj napriek virtuálnej forme štúdia CEMI nám pomohlo vybudovať príjemnú komunitu v našom ročníku, čo bolo pre mňa vysoko motivačné."

Ďalší absolventi odboru
Mgr. Ivana Chramostová, MBA

Mgr. Ivana Chramostová, MBA

Riaditeľka školy - Základná škola Opava

„Toto studium plně splnilo moje odborná očekávání. Setkala jsem se na seminářích s lektory, velmi erudovanými odborníky, kteří nejen ovládají danou oblast, ale také mají bohaté zkušenosti z praxe. Byli sice nároční, ale ke studentovi vždy vstřícní."

Ďalší absolventi odboru
Mgr. Jitka Křížková, MBA

Mgr. Jitka Křížková, MBA

Zástupca riaditeľa - ZŠ Dýšiná

„Během studia se mi podařilo porozumět typickým vzorcům chování u sebe sama a to mi umožnilo získat cenný náhled na své silné stránky i rezervy."

Ďalší absolventi odboru
Mgr. Pavel Hlubuček, MBA

Mgr. Pavel Hlubuček, MBA

Ministerstvo kultury, ředitel odboru

"CEMI poskytuje velmi flexibilní studium a přizpůsobuje se potřebám studenta. Díky tomu jsem mohl dobře sladit svoje pracovní povinnosti s povinnostmi ve vztahu ke studiu. Velmi zajímavý byl pro mne strategický management a management osobního rozvoje."

Ďalší absolventi odboru
Olivie Rubášová, MBA

Olivie Rubášová, MBA

RFP Manažér CHI - Corinthia Hotels

„Najednou jsem dostala chuť dostat do sebe co nejvíce nových poznatků ze studia, abych je mohla také využít a tím třeba podpořit další lidi v našem týmu, abychom byli všichni lepší než konkurence."

Ďalší absolventi odboru
PaedDr. L’ubomír Martinka, MBA

PaedDr. L’ubomír Martinka, MBA

Generálny manažér pre ČR a SR, predseda dozornej rady - EHW GROUP SE

„Všetci lektori, pedagógovia umožňujú študentom MBA zo Slovenska písať štúdie, práce, eseje v slovenskom jazyku a nemajú s tým absolútny problém, sú milí a ochotní."

Ďalší absolventi odboru
PhDr. Veronika Rostami, MBA

PhDr. Veronika Rostami, MBA

Koordinátor pre ľudské práva

"Inštitút CEMI som si vybrala na základe doporučenia mojich priateľov, ktorí na CEMI študovali minulý rok. So štúdiom som veľmi spokojná a určite by som ho doporučila ďalej.

Ďalší absolventi odboru
Tomáš Zahálka, MBA

Tomáš Zahálka, MBA

Riaditeľ privátneho bankovníctva

„Považuji za velmi výhodné, že se jedná o roční studium, na druhou stranu o to intenzivnější. Naprostá flexibilita, komunikace prakticky během jednoho, dvou dnů se všemi pedagogy, tah na branku - velice se mi to líbilo."

Ďalší absolventi odboru
Hana Fuxová, MBA

Hana Fuxová, MBA

Vedúca personálneho úseku a bezpečnosti - MERO ČR, a.s.

Ďalší absolventi odboru

Komu je odbor MBA - Executive MBA určený?

Patríte medzi top manažérov, alebo majiteľov či štatutárnych zástupcov firiem a hľadáte štúdium, ktoré by vám pomohlo vaše už tak bohaté znalosti a skúsenosti ešte ďalej znásobiť? Potom je tento odbor určený presne pre vás! Alebo zastávate pozíciu v strednom manažmente a radi by ste postúpili vyššie? Znalosti získané štúdiom Executive MBA Vám pomôžu dostať sa na vyššie manažérske pozície a urýchliť tak vašu manažérsku kariéru.

 • vrcholoví manažéri firiem všetkých veľkostí
 • majitelia a štatutárni zástupcovia firiem vo všetkých sektoroch
 • pre stredný manažment s ambíciami dostať sa na vyššie pozície
 • pre tých, ktorí si chcú osvojiť moderné metódy riadenia
 • pre manažérov, ktorí chcú vedieť motivovať svoj tím k výsledkom
 • pre tých, ktorí hľadajú študijný odbor pre ľudí so skúsenosťami a nadhľadom

Študijný plán

Študijný plán 1. semestr

Manažment projektov, zmien a inovácií

Manažment projektov, zmien a inovácií Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA Viac informácií

Štúdiom tohoto predmetu získate možnosť zoznámiť sa s hlavnými procesmi riadenia projektu. Získate vedomosti o projektovom manažmente a osvojíte si zručnosti a schopnosti pre praktické uplatnenie projektového manažmentu v systéme riadenia podnikov a iných inštitucionálnych organizácií. Zoznámite sa s najdôležitejšími pojmami a špecifikácie kľúčových rysov inovácií a inovačného podnikania. Získate vedomosti o význame inovačných aktivít pre zabezpečenie konkurencieschopnosti firiem. Po absolvovaní budete ovládať problematiku nevyhnutnú pre úspešné zhodnotenie inovačných zámerov. V priebehu štúdia bude objasnená charakteristika manažérskych procesov zabezpečujúcich rozvoj podnikania firmy využitím úspešných inovácií pri súčasnom zabezpečení rentability investícií vložených do realizácie inovačného zámeru. Dozviete sa, aká je úloha manažérov firmy pri implementácii podnikateľskej stratégie opierajúci sa o využitie inovácií. Zoznámite sa s procesmi a vhodnými postupmi, ktoré súvisia s riadením zmien vo firmách.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.  

Výstupom po absolvovaní tohto predmetu je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s odborníkom.

Viac o predmete

Moderní manažment a leadership

Moderní manažment a leadership Ing. Eva Matoušková Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu získate informácie o modernom managementu a jeho významu pre súčasné úspešné fungovanie organizácie. Zoznámime Vás s historickým vývojom v oblasti manažmentu. Po absolvovaní tohto predmetu budete poznať najdôležitejšie role, funkcie a kompetencie manažéra. Okrem toho uvedieme prehľad a budeme charakterizovať jednotlivé manažérske štýly. Dôležitou súčasťou tohto predmetu sú poznatky o význame osobnosti manažéra pre úspech organizácie. Budú Vám predstavené nevyhnutné osobnostné predpoklady manažéra, potrebné znalosti, vlastnosti, motivácia a potreby, a tiež, aké by mal mať manažérske zručnosti. Nezabudneme uviesť tiež jednotlivé oblasti, ktoré by mal spĺňať manažér, ktorý sa správa eticky. V predmete Vám bude vysvetlený rozdiel medzi lídrom a manažérom. V samostatnej časti objasníme podstatu leadershipu. Veríme, že bude pre vás prínosom aj kapitola, v ktorej prezradíme zásady efektívneho riadenia porád. Nezabudneme však ani na tímovú spoluprácu a riadenie tímov.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Strategický manažment

Strategický manažment Ing. Marie Kubáňková, Ph.D. Viac informácií

Cieľom predmetu strategický manažment v rámci štúdia MBA je zoznámiť Vás s metódami strategickej analýzy a ukázať, ako ju využiť pre plánovanie a implementáciu strategických rozhodnutí. Význam strategického manažmentu súvisí so zmenami, ktoré prebiehajú v podnikateľskom prostredí a nutnosťou sledovať a vyhodnocovať veľké množstvo informácií. Naučíte sa, ako stanoviť dosiahnuteľné ciele, ako zvoliť správnu stratégiu, motivovať stakeholdermi a reagovať na meniace sa podmienky. Predmet Vám pomôže analyzovať možnosti a potenciál Vašej organizácie (alebo jej časti) a pomôže Vám posúdiť pridanú hodnotu produktu. Predmet je koncipovaný tak, aby Vám pomohol rozvíjať Vaše profesijné aktivity, zlepšiť spôsob rozhodovania, aby Vám ukázal niekoľko pohľadov na strategické riadenie a umožnil Vám aplikovať ten, ktorý Vám podľa odbore a zamerania najviac vyhovuje.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Manažment osobného rozvoja

Manažment osobného rozvoja Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Viac informácií

Získate možnosť zoznámiť sa, pochopiť a poradiť si s významnou oblasťou manažmentu zameraného na vlastnú osobu. Ak má totiž ktokoľvek riadiť iné, mal by predovšetkým dobre poznať seba samého a vedieť sa sebou cielene a efektívne zaobchádzať. Znamená to najprv naučiť sa dobre rozpoznať podmienky, možnosti a spôsoby, ktoré vám uľahčia dlhodobo si udržať fyzické a duševné zdravie. Ďalej dostanete priestor k pokroku v oblasti sebapoznania, a to ako v rovine dokonalejšej sebareflexie osobnostných dispozícií nevyhnutných pre úspešné profesijné a manažérske uplatnenie, tak aj pre dosiahnutie vyrovnaného osobného, ​​partnerského a neskôr aj rodinného života. Absolvovanie predmetu vám tiež umožní osvojiť si niektoré zručnosti a techniky sebariadenie, rokovania s ľuďmi a komunikácie s nimi v najrôznejších situáciách, ako aj poradiť si so všetkými kontakty a vzťahy v bežných, ale aj v náročnejších sociálnych súvislostiach. Patrí sem prirodzene aj ovládnutie efektívnejších foriem a spôsobov zaobchádzanie s časom (time management), a to ako v individuálnej, tak zdieľané podobe. Naučíte sa tiež zvládať zvýšenou životné a pracovné zaťaženie a poradiť si aj s ďalšími nepriaznivými javmi a skutočnosťami, s ktorými sa stretávate. Všeobecne by ste si mali osvojiť optimalizačné postupy v akejkoľvek oblasti práce a života a vytvoriť si na tomto základe harmonický životný program.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

 

Viac o predmete

Diplomový seminár

Diplomový seminár Mgr. Eva Mečířová Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu získate možnosť zoznámiť so zásadami tvorby diplomovej práce, a to ako z hľadiska voľby téme, tak i obsahovej a formálnej stránky. Záverom spracujete Zámer diplomovej práce, v ktorom si zvolíte vlastnú tému diplomovej práce, súvisiace s Vami zvolenými predmetmi MBA štúdia, a vedúceho DP - odborníka na Vami zvolenú tému.

Po absolvovaní tohto seminára budete ovládať prácu s informačnými zdrojmi z pohľadu autorskej legislatívy a etiky, budete pripravení spracovať diplomovú prácu a jej prezentáciu k obhajobe DP. Získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať Vami vybraný reálny problém, prípad či situáciu z vašej praxe a navrhnúť optimálne riešenie. Konzultácie k vedeniu DP prebiehajú individuálne po celú dobu Vášho štúdia - až do obhajoby Vašej diplomovej práce.

Výstupom po absolvovaní diplomového seminára a celého MBA štúdia je teda cenný dokument ihneď ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnania, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciám s vedúcim Vašej DP a cennými komentármi oponenta Vašej práce a členov skúšobnej komisie.

Viac o predmete

Študijný plán 2. semestr

Koučing pre manažérov a podnikateľov

Koučing pre manažérov a podnikateľov Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC Viac informácií

Koučovanie pre manažérov a podnikateľov voľne nadväzuje a prelína sa s vybranými trendami v riadení ľudských zdrojov. K jednému z najrozšírenejších ale aj najkontroverznejších trendov patrí koučovanie. Štúdium predmetu vám pomôže k rýchlej orientácii v tom, podľa čoho môžete spoznať, čo koučovanie a koučovací prístup sú a čo je len marketingový názov. Predmet je cielený primárne na tie oblasti vedenia ľudí, kde môžu manažéri a podnikatelia koučovacie prístupy uplatniť v praxi ako pre svoj vlastný rozvoj, tak pre vedenie a motiváciu podriadených v konkrétnych modelových situáciách, akými sú práca s inováciami, stratégiami, časom, náborom a motiváciou zamestnancov, zvyšovaním pracovného výkonu, pri poskytovaní spätnej väzby alebo tvorbe rozvojových plánov. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu je implementácia koučovacieho prístupu do práce s tímami a firemnej kultúry vrátane prípadových štúdií firiem, ktoré koučovacie prístupy už využívajú. Pretože sa každý z nás učí iným spôsobom, obsahujú výukové materiály nielen teóriu pre tých, ktorí ju majú radi, ale predovšetkým množstvo praktických nástrojov, testov, kvízov a pod., ktoré vám umožnia vyskúšať si koučovanie sami na sebe i vo svojich tímoch.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Manažérska kultúra, manažérska etika a spoločenská zodpovednosť firiem

Manažérska kultúra, manažérska etika a spoločenská zodpovednosť firiem Ing. Eva Matoušková Viac informácií

Štúdium predmetu umožní študentom zoznámiť sa so základnými pojmami súvisiacimi s manažérskou kultúrou. Budú im predstavené najdôležitejšie prvky a ich zdroje. Objasníme vzájomnú súvislosť manažérskej kultúry so stratégiou firmy a vplyv organizačnej kultúry na výkonnosť organizácie. Odporučíme, ako by ste mali postupovať pri vytváraní či zmene firemnej kultúry. Významné miesto bude venované typológii firemnej kultúry vo vzťahu k organizačnej štruktúre, k prostrediu, k fáze vývoja a k rôznym kultúram.

V časti venovanej manažérskej etike bude vysvetlený vzťah morálky a etiky, vysvetlíme obsah etiky v podnikaní a podstatu etického konania. Uvedieme príklad aplikácie manažérskej etiky do praxe. Zoznámime s vývojom, významom a procesom tvorby etického kódexu. Ukážeme, čo by mal obsahovať a ako ho správne vytvoriť.

V záverečnej časti sa budeme venovať téme spoločenská zodpovednosť firiem (SOF resp. CSR). Spomenieme historický vývoj a zmeny v chápaní obsahu SOF. Budeme charakterizovať kľúčové oblasti - základné piliere. Budeme Vás informovať aj o rôznych prístupoch k problematike SOF (CSR). Objasníme výhody, ktoré CSR prináša, ale ozrejmíme aj kritický pohľad na tento v súčasnosti často skloňovaný módne pojem a diskutovanú problematiku.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Spoločenský styk, obchodné etika, diplomatický protokol

Spoločenský styk, obchodné etika, diplomatický protokol Ing. Eva Matoušková Viac informácií

Štúdiom tohto predmetu získate informácie o témach, ktoré sa bežne nepřednášejí. Ide o kombináciu poznatkov zo spoločenského styku a obchodné etikety, ale aj základné znalosti o diplomatickom protokole a rádových dňoch v ČR a SR. Cieľom predmetu je oboznámiť poslucháčov s hlavnými zásadami spoločenského styku, aby sa stali skutočnými "levy / levice" salónov nielen v Českej republike, ale aj zahraničia. Jedna kapitola je venovaná problematike zladenie osobného a firemného image. Ďalej budú študentom poskytnuté informácie o obchodnej etikete vo vybraných štátoch na rôznych kontinentoch. Za veľmi prínosné považujeme najmä tie, ktoré hovoria o krajinách s odlišnými kultúrnymi, náboženskými aj obchodnými zvyklosťami. V samostatnej kapitole sú prezentované zásady rokovania s VIP osobami, či už z pohľadu našej účasti na podujatí, kde sa stretneme s VIP osobou či naopak, kedy VIP osobu privítame v našej organizácii. V študijnom materiálu sú uvedené aj užitočné informácie z oblasti obchodnej diplomacie. Neoddeliteľnou súčasťou sú aj poznatky, týkajúce sa diplomatického protokolu. Na úplný záver sa dozviete všetko potrebné o rádových dňoch v ČR a SR.

Štúdiom tohoto predmetu ďalej získate predovšetkým možnosť priebežne konzultovať reálne problémy, prípady a situácie z vašej praxe s lektorom expertom na danú problematiku, a v rámci týchto konzultácií pod jeho odborným vedením spracovať ich riešenie formou prakticky orientovanej prípadovej štúdie (seminárnej práce). Vďaka tomu, že konzultácie neprebiehajú skupinovo, ale len priamo medzi vami a lektorom, môžete konzultovať i citlivé firemné záležitosti, vrátane konkrétnych dát atď., bez obáv zo zdieľania týchto údajov s ďalšími študentami.

Výstupom po absolvovaní tohoto predmetu je teda cenný dokument, ihned ďalej použiteľný vo vašej firme či zamestnaní, s vysokou pridanou hodnotou vďaka one-to-one konzultáciam.

Viac o predmete

Voliteľný predmet 1

Voliteľný predmet 1 Viac informácií

Pred začatím druhého semestra vášho MBA štúdia si vyberiete dva povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestra.

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíja vašu študijné špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.

Z akých predmetov môžem vyberať?

Viac o predmete

Voliteľný predmet 2

Voliteľný predmet 2 Viac informácií

Pred začatím druhého semestra vášho MBA štúdia si vyberiete dva povinne voliteľné predmety, ktoré absolvujete v priebehu druhého semestra.

Môže sa jednať ako o odborne zamerané predmety, ktoré ďalej rozvíja vašu študijné špecializáciu, tak o medziodborové predmety s manažérskym presahom.

Z akých predmetov môžem vyberať?

Viac o predmete

Lektori odboru

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Garant oboru
 • MBA - Executive MBA
Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

 • MBA - Flexi
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - HR manažment
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment verejnej správy
 • MBA - Manažment zdravotníctva
 • MBA - Realitný manažment
Ing. Eva Matoušková

Ing. Eva Matoušková

 • MBA - Flexi
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - HR manažment
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment verejnej správy
 • MBA - Manažment zdravotníctva
 • MBA - Realitný manažment
Mgr. Eva Mečířová

Mgr. Eva Mečířová

 • LLM - Korporátne právo
 • MBA - Flexi
 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - HR manažment
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment verejnej správy
 • MBA - Manažment zdravotníctva
 • MBA - Realitný manažment
Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

Ing. Vendulka Mikšovská, MSc. in SHRM, ACC

 • MBA - Executive MBA
 • MBA - HR manažment
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

 • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - HR manažment
Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D., MBA

 • MBA - Flexi
 • MBA - Ekonomika a finančný manažment
 • MBA - Executive MBA
 • MBA - HR manažment
 • MBA - Manažment obchodu
 • MBA - Manažment verejnej správy
 • MBA - Realitný manažment
JUDr. Oldřich Vacek

JUDr. Oldřich Vacek

 • MBA - Executive MBA
 • MBA - Manažment obchodu

Nevyhovuje Vám skladba štúdia? Zostavte si vlastné v našom unikátnom programe MBA Flexi!

Chcem si zostaviť svoj MBA program

Na stiahnutie

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup