Odbory

Na CEMI ponúkame šesť prestížnych českých MBA oborov zameraných na konkrétne profesné oblasti posobenia študentov; obor MBA Flexi, v ktorom si môžete nastaviť dĺžku i obsah štúdia; dva MBA obory vyučované v angličtine - Global Business Leadership a Marketing Management and International Business; a LLM program Korporátne právo so špecifickým zameraním pre právnikov.

 

Vyplniť prihlášku

MBA odbory vyučované v českom jazyku

MBA - Bezpečnostný a krízový manažment

Táto špecializácia je určená predovšetkým pre zamestnancov policajných a armádnych zborov, hasičských zborov, bezpečnostných agentúr, štátnych úradníkov prichádzajúcich do kontaktu s krízovým riadením a plánovaním a pracovníkmi ostatných zložiek IZS.

MBA - Ekonomika a finančný manažment

Tento študijný program je vhodný pre manažérov, riaditeľov, vedúcich pracovníkov, podnikateľov, či pracovníkov ekonomických a finančných oddelení vo firmách všetkých veľkostí. Štúdium je vhodné tiež pre pracovníkov v oddelení controllingu, účtovníctva, či štátnych inštitúcií.

MBA - Executive MBA

Študijný obor Executive MBA je určený hlavne pre pracovníkov stredného a vyššieho manažmentu, členov štatutárnych orgánov akciových spoločností, pre konateľov spoločností s ručením obmedzeným i pre ďalších vrcholových manažérov v súkromnej i štátnej sfére.

MBA - Manažment obchodu

Odbor je navrhnutý predovšetkým pre pracovníkov predaja, nákupu, exportu a importu, produktových oddelení, marketingu či obchodu a pod., ktorí získané znalosti uplatnia ako manažéri týchto oddelení či celých firiem, alebo ich zahraničných pobočiek.

MBA - Manažment verejnej správy

Tento odbor je určený predovšetkým pre starostov, miestostarostov, primátorov a tajomníkov miest či obcí, ďalej tiež pre podnikateľov a zamestnancov firiem pôsobiacich vo verejnej správe, prípadne pre štátnych úradníkov obcí s prenesenou pôsobnosťou.

MBA - Manažment zdravotníctva

Študijný odbor Manažment zdravotníctva je vhodný predovšetkým pre vedúcich pracovníkov štátnych a súkromných zdravotníckych zariadení, manažérov zdravotných poisťovní, alebo farmaceutických spoločností, či súkromných lekárov.

MBA Flexi

Jedinečný MBA odbor v ČR, ktorý je určený pre všetkých manažerov, ktorým vyhovuje, že si sami môžu vybrať študované predmety a dĺžku štúdia. MBA Flexi si ušijete priamo na mieru svojej kariére a navyše vďaka online forme využijete svoj čas maximálne efektívne.

MBA Flexi

LLM odbory vyučované v českom jazyku

LLM - Korporátne právo

Profesný študijný program Korporátne právo (LLM) je určený pre právnikov, či už podnikových, samostatne pôsobiacich, alebo zamestnancov, či majiteľov a partnerov právnych kancelárií, ktorí si chcú ďalej prehlbovať svoju kvalifikáciu nielen v oblasti korporátneho práva.

MBA odbory vyučované v angličtine

MBA - Global Business Leadership

Program Global Business Leadership (GBL) je vhodný pre stredných a vrcholových manažérov, predovšetkým zo spoločností, ktoré pôsobia na medzinárodnej a celosvetovej úrovni. Jeho cieľom je, aby študenti získali ucelený prehľad o obchode a súčasných trendoch.

MBA - Global Business Leadership
eng
vyucovano_en

MBA - Marketing Management and International Business

Program Marketing Management and International Business (MMIB) je vhodný pre všetkých manažérov, ktorí sa zaoberajú medzinárodným obchodom a marketingovými aktivitami vo firmách všetkých veľkostí a odvetví.

MBA - Marketing Management and International Business
eng
vyucovano_en
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup