Odbory

Na CEMI si môžete vybrať zo šiestich prestížnych MBA oborov a LLM programu Korporátne právo so špecifickým zameraním pre právnikov. Obory Global Business Leadership a Marketing Management and International Business prebiehajú v angličtine. Náklady na štúdium začínajú na úrovni 360 EUR mesačne.

Vyplniť prihlášku

MBA obory vyučované v českom jazyku

MBA - Bezpečnostný a krízový manažment

Táto špecializácia je určená predovšetkým pre pre zamestnancov policajných a armádnych zborov, hasičských zborov, bezpečnostných agentúr, štátnych úradníkov prichádzajúcich do kontaktu s krízovým riadením a plánovaním a pracovníkmi ostatných zložiek integrovaného záchranného systému. Cena už od 360,- EUR za mesiac.

MBA - Ekonomika a finančný manažment

Tento študijný program je vhodný pre manažérov, riaditeľov, vedúcich pracovníkov, podnikateľov, či pracovníkov ekonomických a finančných oddelení vo firmách všetkých veľkostí. Štúdium je vhodné tiež pre pracovníkov v oddelení controllingu, účtovníctva, či štátnych inštitúcií, ako sú finančné úrady atď.

MBA - Executive MBA

Študijný obor Executive MBA je určený hlavne pre pracovníkov stredného a vyššieho manažmentu, členov štatutárnych orgánov akciových spoločností, pre konateľov spoločností s ručením obmedzeným i pre ďalších vrcholových manažérov v súkromnej i štátnej sfére či pre všetkých, ktorí k týmto pozíciam smerujú. Vďaka spolupráci s americkou Patten University môžete tento obor študovať v rámci duálneho režimu a získať tak druhý MBA titul.

MBA - Manažment obchodu

Obor je navrhnutý predovšetkým pre pracovníkov predaja, nákupu, exportu a importu, produktových oddelení, marketingu či obchodu a pod., ktorí získané znalosti uplatnia ako manažéri týchto oddelení či celých firiem, alebo ich zahraničných pobočiek. Štúdium je vhodné tiež pre pracovníkov štátnych inštitúcií, hlavne pokiaľ prichádzajú do styku so zahraničím.

MBA - Manažment zdravotníctva

Študijný obor Manažment zdravotníctva je vhodný predovšetkým pre vedúcich pracovníkov štátnych i súkromných zdravotníckych zariadení, manažérov zdravotných poisťovní, alebo farmaceutických spoločností, či súkromných lekárov.

MBA - Verejná správa

Tento obor je určený predovšetkým pre starostov, miestostarostov, primátorov a tajomníkov miest či obcí, ďalej tiež pre podnikateľov a zamestnancov firiem pôsobiacich vo verejnej správe, prípadne pre štátnych úradníkov obcí s prenesenou pôsobnosťou.

LLM obory vyučované v českom jazyku

LLM - Korporátne právo

Profesný študijný program Korporátne právo (LLM) je určený pre právnikov, či už podnikových, samostatne pôsobiacich, alebo zamestanncov, či majiteľov a partnerov právnych kancelárií, ktorí si chcú ďalej prehlbovať svoju kvalifikáciu nielen v oblasti korporátneho práva.

MBA obory vyučované v angličtine

MBA - Global Business Leadership

Program Global Business Leadership (GBL) je vhodný pre stredných a vrcholových manažérov, predovšetkým zo spoločností, ktoré pôsobia na medzinárodnej a celosvetovej úrovni. Jeho cieľom je, aby študenti získali ucelený prehľad o obchode a súčasných trendoch. Program je koncipovaný ako dvojsemestrálny, je ponúkaný kompletne v anglickom jazyku a plne on-line. Program obsahuje 10 študijných modulov. Vďaka spolupráci s americkou Patten University môžete tento obor študovať v rámci duálneho režimu a získať tak druhý MBA titul.

MBA - Global Business Leadership
eng
Obor vyučován v angličtině

MBA - Marketing Management and International Business

Program Marketing Management and International Business (MMIB) je vhodný pre všetkých manažérov, ktorí sa zaoberajú medzinárodným obchodom a marketingovými aktivitami vo firmách všetkých veľkostí a odvetví. Je koncipovaný ako dvojsemestrálny program, je ponúkaný kompletne v anglickom jazyku a plne on-line. Program obsahuje 10 študijných modulov.

MBA - Marketing Management and International Business
eng
Obor vyučován v angličtině
Chcem vedieť viac

Chcem vedieť viac

Máte otázku ku štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení, z ich odberu je možné sa kedykoľvek odhlásiť.
frame-scrollup