Odbory

Na CEMI ponúkame šesť prestížnych českých MBA oborov zameraných na konkrétne profesné oblasti posobenia študentov; obor MBA Flexi, v ktorom si môžete nastaviť dĺžku i obsah štúdia; dva MBA obory vyučované v angličtine - Global Business Leadership a Marketing Management and International Business; a LLM program Korporátne právo so špecifickým zameraním pre právnikov.

 

Vyplniť prihlášku

MBA odbory vyučované v českom jazyku

MBA - Bezpečnostný a krízový manažment

Táto špecializácia je určená predovšetkým pre zamestnancov policajných a armádnych zborov, hasičských zborov, bezpečnostných agentúr, štátnych úradníkov prichádzajúcich do kontaktu s krízovým riadením a plánovaním a pracovníkmi ostatných zložiek integrovaného záchranného systému. Cena už od 287,- EUR za mesiac.

MBA - Ekonomika a finančný manažment

Tento študijný program je vhodný pre manažérov, riaditeľov, vedúcich pracovníkov, podnikateľov, či pracovníkov ekonomických a finančných oddelení vo firmách všetkých veľkostí. Štúdium je vhodné tiež pre pracovníkov v oddelení controllingu, účtovníctva, či štátnych inštitúcií, ako sú finančné úrady atď. Cena už od 287,- EUR za mesiac.

MBA - Executive MBA

Študijný obor Executive MBA je určený hlavne pre pracovníkov stredného a vyššieho manažmentu, členov štatutárnych orgánov akciových spoločností, pre konateľov spoločností s ručením obmedzeným i pre ďalších vrcholových manažérov v súkromnej i štátnej sfére či pre všetkých, ktorí k týmto pozíciam smerujú. Vďaka spolupráci s americkou Patten University môžete tento obor študovať v rámci duálneho režimu a získať tak druhý MBA titul. Cena už od 287,- EUR za mesiac.

MBA - Manažment obchodu

Odbor je navrhnutý predovšetkým pre pracovníkov predaja, nákupu, exportu a importu, produktových oddelení, marketingu či obchodu a pod., ktorí získané znalosti uplatnia ako manažéri týchto oddelení či celých firiem, alebo ich zahraničných pobočiek. Štúdium je vhodné tiež pre pracovníkov štátnych inštitúcií, hlavne pokiaľ prichádzajú do styku so zahraničím. Cena už od 287,- EUR za mesiac.

MBA - Manažment verejnej správy

Tento odbor je určený predovšetkým pre starostov, miestostarostov, primátorov a tajomníkov miest či obcí, ďalej tiež pre podnikateľov a zamestnancov firiem pôsobiacich vo verejnej správe, prípadne pre štátnych úradníkov obcí s prenesenou pôsobnosťou.

MBA - Manažment zdravotníctva

Študijný odbor Manažment zdravotníctva je vhodný predovšetkým pre vedúcich pracovníkov štátnych a súkromných zdravotníckych zariadení, manažérov zdravotných poisťovní, alebo farmaceutických spoločností, či súkromných lekárov.

MBA Flexi

Jedinečný MBA odbor v ČR, ktorý je určený pre všetkých manažerov, ktorým vyhovuje, že si sami môžu vybrať študované predmety a dĺžku štúdia. MBA Flexi si ušijete priamo na mieru svojej kariére a navyše vďaka online forme využijete svoj čas maximálne efektívne. Pri štúdiu tohoto oboru bude na MBA diplome uvedená špecializácia "General Management" a to bez ohľadu na zvolenú kombináciu predmetov.

MBA Flexi

LLM odbory vyučované v českom jazyku

LLM - Korporátne právo

Profesný študijný program Korporátne právo (LLM) je určený pre právnikov, či už podnikových, samostatne pôsobiacich, alebo zamestnancov, či majiteľov a partnerov právnych kancelárií, ktorí si chcú ďalej prehlbovať svoju kvalifikáciu nielen v oblasti korporátneho práva. Cena už od 287,- EUR za mesiac.

MBA odbory vyučované v angličtine

MBA - Global Business Leadership

Program Global Business Leadership (GBL) je vhodný pre stredných a vrcholových manažérov, predovšetkým zo spoločností, ktoré pôsobia na medzinárodnej a celosvetovej úrovni. Jeho cieľom je, aby študenti získali ucelený prehľad o obchode a súčasných trendoch. Program je koncipovaný ako dvojsemestrálny, je ponúkaný kompletne v anglickom jazyku a plne on-line. Program obsahuje 10 študijných modulov. Vďaka spolupráci s americkou Patten University môžete tento obor študovať v rámci duálneho režimu a získať tak druhý MBA titul.

MBA - Global Business Leadership
eng
vyucovano_en

MBA - Marketing Management and International Business

Program Marketing Management and International Business (MMIB) je vhodný pre všetkých manažérov, ktorí sa zaoberajú medzinárodným obchodom a marketingovými aktivitami vo firmách všetkých veľkostí a odvetví. Je koncipovaný ako dvojsemestrálny program, je ponúkaný kompletne v anglickom jazyku a plne on-line. Program obsahuje 10 študijných modulov.

MBA - Marketing Management and International Business
eng
vyucovano_en
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup