Štúdium MBA a LLM online

Sme špecialisti na MBA a LLM štúdium. S viac ako 1000 úspešnými absolventmi a 400 súčasnými študentmi patríme medzi najvýznamnejšieho a najväčšieho poskytovateľa MBA a LLM štúdia v strednej Európe.

O štúdiu

1

Chcete prestížny titul MBA či LL.M.; vyplňte a pošlite prihlášku.

mac
2
mac

Vo Vami požadovaný deň a čas Vás budeme kontaktovať ohľadom doplnenia informácií pre vyhotovenie zmluvy a spôsobu jej odoslania (elektronicky alebo poštou).

3

Na začiatku každého semestru MBA či LLM štúdia prebieha sústredenie študentov v moderných výukových priestoroch v centre Prahy (neplatí pre obory vyučované v angličtine - GBL a MMIB).

Sústredenia pre prvé semestre sa koná v sobotu, pre druhé semestre v piatok, aby bolo možné zladiť toto sústredenie s Vašimi pracovnými povinnosťami.

mac
Na sústredení sa študenti MBA oborov zoznámia s jednotlivými lektormi, ktorí im predstavia vyučované  moduly, zoznámia ich s požiadavkami pre úspešné absolovanie štúdia a informujú ich o možnostiach ďalších konzultácií. Sústredenie prebieha v príjemných priestoroch, podáva sa občerstvenie.
4
mac

E-learningový systém iTutor

Predstavuje svetovú špičku vo svojej kategórii. Vďaka svojej mimoriadnej pružnosti, spoľahlivosti a dôrazu na praktické použitie ho využíva aj rad vysokých škôl v Českej republike. V ČR cez 600.000 využívaných licencií.

Vývoj platformy zohľadňuje priania používateľov a vo vizuálne veľmi príjemnom "balenie" ponúka prakticky všetko, čo si možno pri učení s pomocou webu priať. pretože súčasťou implementácie je vždy uspôsobenie vzhľadu a funkcionality, získal náš inštitút naozaj jedinečné riešenie svojich potrieb - atraktívny školský systém bez jediného zbytočného tlačidla, ktoré narastá s potrebami našich študentov. Celá aplikácia je dostupná ako na bežných PC, tak na tabletoch a chytrých mobilných telefónoch.Čítajte viac.

Ďalšie MBA či LLM štúdium potom už prebieha prevažne online formou.

Lektori priebežne umiestňujú na internet do študentskej sekcie študijné materiály potrebné pre úspešné absolvovanie daného študijného modulu.

Vyskúšajte si prostredie systému v demo móde!

mac
5
mac

Lektori CEMI so študentmi konzultujú cez Skype, e-mail, telefonicky alebo osobne.

6

Jednotlivé študijné moduly sú zakončené písomným testom alebo spracovnaním seminárnej práce na zvolenú tému.

Študent má na splnenie 3 pokusy, pričom v prípade neúspechu, môže požiadať o mimoridne opravné pokusy. Lektori sú tu po celú dobu preto, aby študenta previedli štúdiom daných modulov a boli mu nápomocní pri úspešnom zakončení daného modulu.

Vybrať obor
mac
7
mac

Odovzdávanie diplomov probieha na slávnostnej promócii v Břevnovskom kláštore, která je sprevádzaná živým hudobným vystúpením a slávnostným prípitkom.

Unikátny zdroj informácií


Za účelom získania kvalitných informácií máme pre študentov pripravený bezplatný prístup do on-line knižnice BOOKPORT.cz. V tejto knižnici je pripravených viac než 3.500 titulov všetkých žánrov, ktoré Vám Vaše štúdium uľahčia.

Všetky tituly sú preložené do českého jazyka a každá téma je rýchle vyhľadateľná v knižnom obsahu. 

Ku knižnici je možné stiahnuť bezplatnú aplikáciu, ktorá Vám umožní študovať i bez pripojenia k internetu a podľa nastavenia zobrazenia, ktoré Vám na Vašom tablete, telefóne či inom zariadení, vyhovuje.

Čo je MBA titul?

Titul MBA (alebo Master of Business Administration) je v Českej republike udeľovaný ako neakademický profesný titul písaný za menom.

Nejedná sa teda o náhradu vysokoškolského vzdelania (či už bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského stupňa), ale o celoživotné kariérne vzdelávanie, ktoré toto vysokoškolské štúdium vhodne dopĺňa a ďalej rozširuje.

V niektorých (predovšetkým medzinárodných) společnostiach je dokonce MBA titul podmienkou ku kariérnemu postupu a dosiahnutiu vyšších manažérskych pozícií. Toto vzdelávanie isto ocenia tiež samostatní podnikatelia či pracovníci v štátnej správe.

Čítajte viac
MBA

NAŠI ŠTUDENTI V ČÍSLACH

O tom, že štúdium MBA u nás nie je nijako obmedzené vekom ani miestom bydliska, svedčia štatistické údaje o našich študentoch zhrnuté v grafoch nižšie.

Viete že...

92 % našich absolventov uvádza, že sa vďaka titulu MBA posunuli o jednu a viac pozícií vo firemnej hierarchii, či dostali ponuku inej pracovnej príležitosti.
29 % absolventov dokonca priznáva, že sa vďaka získaným znalostiam rozhodli začať podnikať.

33 % absolventov, ktorí podnikajú, uviedlo, že vďaka MBA štúdiu na CEMI načerpali nové podnety a rozšírili si obzory nutné pre rozvoj podnikania či získali široké spektrum vedomostí, ktoré im umožnia efektívnejšie a progresívnejšie riadiť spoločnosť. Absolventi oceňujú získaní aktuálnych poznatkov a lepšieho prehľadu v súčasných trendoch a novinkách v podnikaní.

31%  
  69%

36 % absolventov CEMI si polepšilo na rebríčku vo firemnej hierarchii hneď po obdržaní titulu MBA! Do 1 roka od absolvovania potom získalo lepšie pracovné uplatnenie 90% absolventov.

75 % absolventov CEMI uvádza, že im získanie titulu MBA pomohlo k zvýšeniu finančného ohodnotenia o 10 - 30%, prípadne im bola ponúknutá iná forma ohodnotenia navyše.

26 % stredoškoláci 
  74 % vysokoškoláci

Investície do MBA štúdia sa naozaj oplatí. 60% absolventov sa vrátila už do dvoch rokov od ukončenia štúdia. 45% z nich sa náklady na vzdelanie vrátili dokonca už do jedného roka!

Absolventi oceňujú predovšetkým prínos a praktické uplatnenie získaných znalostí. Toto tvrdí 64% opýtaných. 40% absolventov si cení novo získaných pracovných i osobných kontaktov a 44% pociťuje konkurenčnú výhodu na trhu práce. 25% absolventov je presvedčených, že vďaka diplomovej práci vyriešili konkrétny problém alebo situáciu vo firme či získané závery využili ďalej v praxi. Každý uviedol aspoň jednu výhodu, čo potvrdzuje, že absdolventi neoceňujú nielen získanie samotného titulu MBA, ale aj ďalších uplatniteľných výhod v profesnom živote.

Vek našich študentov

19%
person

Do 30 rokov

37%
person

31 - 40 rokov

31%
person

41 - 50 rokov

12%
person

51 - 60 rokov

1%
person

Nad 60 rokov

Kto sú naši študenti

Stredný a vyšší manažment — 69 %

  • Riaditelia a majitelia firiem — 57 %
  • Manažéri a vedúci pracovníci — 43 %

Špecialisti — 31 %

  • Špecialisti - obchod / marketing — 29 %
  • Lekári a obchodníci v zdravotníctve — 18 %
  • Právníci — 16 %
  • Špecialisti - ekonomika — 13 %
  • Odborní asistenti — 11 %
  • Starostovia a odborníci vo verejnej správe — 7 %
  • Špecialisti - bezpečnostné zložky — 6 %
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup